Etiketlenen sorular [sqlite]

-1 oy
0 cevaplar
Güncelleme sırasında tüm SQLite3 veritabanını kilitleme
Bir tablo bırakacak, yeniden yaratacak ve daha sonra tabloyu yeniden oluşturacak olan bir SQLite3 veritabanını güncellemem gerekiyor. Veritabanı...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
Benim c # uygulamamda Alter veya Drop komutu kullanıldığında SQLite Veritabanı kilitleniyor
Veri depolamak için sqlite veritabanını kullanan bir C # uygulaması oluşturdum. Uygulama, istemci makineye yüklü ve iyi çalışıyor. Şimdi uygu...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
Veritabanına bağlı bir qtableWidget nasıl düzenlenir ve güncellenir?
GUI python için yeniyim ve pyqt4 kullanıyorum. Şimdilik kodumda qtableWidget olan bir GUI var ve bir tablonun verilerini bir sqlite3 veritabanın...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
4 cevaplar
Yeni bir anahtar nasıl eklenir: önceden var olan bir dizi durum değişkenine değer çifti
Bir sqlite veritabanından bazı satırları döndüren ve ardından bu durumu saklayan bir veritabanı işlevim var rows = await ReturnSelectedSymbols...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
Android için SQLite DB dosyasını optimize etmek
xlx'leri CSV tablosuna dönüştürüyorum ve sonunda bunları SQLite için DB Tarayıcı kullanarak Sqlite DB dosyasına dönüştürüyorum. Sqlite DB dos...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
1 cevaplar
Sorguları hızlandırmak için SQL View'u önceden hesaplamanın bir yolu varsa?
Python'da bir döngü kullanarak bir SQLite VIEW (dinamik tablo) 'dan sayısız farklı SELECT uygularım. VIEW için temel SQL sorgusunun tamamlanması...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
1 cevaplar
MYSQL'den CREATE TABLE'I GÖSTERMEK için bir SQLite eşdeğeri var mı?
sqlite3 ile çalışıyorum ve oluşturduğumdan beri değiştirdiğim bir tablonun create table deyimini almaya çalışıyorum. Ancak, sqlite_master içinde...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
Ionic 4 ile Elektron'da sqlite3 kullanın
Ionic 4 uygulamamda Electron for Desktop'ı kullanmak istiyorum. Ancak cordova-sqlite-storage eklentisi ile çalışmasını sağlayamıyorum. Ionic şim...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
SQLITE / JAVA: Veritabanı dosyası kilitli (veritabanı kilitli)
İkinci işleve girerken bu hatayı aldım. Başka bir tane daha kapalı değilken bir bağlantı açmamam gerektiğini biliyorum, ancak ilk fonksiyonun so...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
1 cevaplar
Jar dosyası sqlite veritabanı dosyasını okuyamıyor
Bazıları okuduğum bir JavaFX uygulaması oluşturuyorum ve sqlite veritabanına yazıyorum. Kullanarak veritabanı dosyasına olan bağlantıyı o...
diye sordu 4 ay önce
-4 oy
1 cevaplar
İOS'ta veritabanı örneğine Swift [kapalı] kullanarak nasıl erişebilirim
let fileURL = try! FileManager.default.url(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask, appropriateFor: nil, create: false) .appendingPa...
diye sordu 4 ay önce
1 oy
1 cevaplar
JOIN ve CASE WHEN deyimini bu durumda nasıl kullanabilirim (sqlite android)
iki masam var) CREATE TABLE `Company` ( `companyName` TEXT, `status` TEXT, `extra` TEXT, `companyId` TEXT, `companySe...
diye sordu 4 ay önce
1 oy
0 cevaplar
Varlıklar İlişkisi - android
Architect bileşeninden kullanıyorum ve feryat değerlere çok fazla query koymam gerekiyor. 06003509911110000101035062 için entities numaralı fery...
0 oy
0 cevaplar
Hangi alanda güncellemek istediğimi PATCH Metoduna nasıl söyleyebilirim
Basit bir REST API'si üzerinde çalışıyorum ve PATCH yönteminde sıkıntılar yaşıyorum. Veritabanında hangi alanları (örneğin, hangi alanların JSON...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
Proje ERROR: WebKit SQLite gerektirir. Ya pkg-config üzerinden erişilebilir hale getirin?
   Proje HATASI: WebKit, SQLite gerektirir. Ya bunu üzerinden kullanılabilir yap   pkg-config, $SQLITE3SRCDIR değerini ayarlayın veya WebKit'i q...
diye sordu 4 ay önce
2 oy
1 cevaplar
Sınıf verisi xaml sayfasına nasıl yönlendirilir?
Sınıftan xaml sayfasına veri aktarırken sorun yaşıyorum, Sınıfta gösterilen konsol verilerimde ancak xaml 'de UWP sayfasına geçmiyor var commo...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
2 cevaplar
Toplu işlerde çok sayıda değer gönderiyorsam, insert ifadesinde yinelenen değerler gönderirken istisna işlemeyi nasıl kullanabilirim?
Verilerin "toplu işlerini" alacak bir sınıf yöntemi yazdım (SQL ile veritabanına eklenecek "değeri" yapan her satır "data_values" etiketli iki b...
diye sordu 4 ay önce
-4 oy
1 cevaplar
Bir değişkeni belirli bir hücreye nasıl atarsınız?
Bu durumda, kullanıcı adlarını ve şifreleri kaydetmek için basit bir kullanıcı veritabanına sahibim. def load(*args): options = {"level":0, "a...
diye sordu 4 ay önce
1 oy
1 cevaplar
Boole sütunlarının, kümedeki değerin varlığına göre ayarlanması
Biçimde bir SQL tablosu var (INTEGER, json_array (INTEGER)). İki boolean sütunu olan tablodaki sonuçları döndürmem gerekiyor. Biri json_array...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
sqlalchemy - DetachedInstanceError, bir oturumu sqlite içerik yöneticisi olarak kullanırken
Bir yerlerde yinelemeli olduğundan eminim ama bulamadım. Bunu yaparsanız, lütfen bu soruyu kopya olarak işaretleyin. Hiçbir ilişkisi olmayan...
diye sordu 4 ay önce
1 oy
5 cevaplar
Uygulamamı ve SQLite .db dosyasını Android'de nasıl bulabilirim
İlk Android Uygulamamı 060035099111100001035062 ile oluşturdum ve telefonumda test ettim. Şimdi telefona bir SQLite kurdum ve SQLiteManager dosy...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
0 cevaplar
SQLiteConnection ve SQLiteConnectionWithLock arasındaki fark
Projemde SQLite-net kullanıyorum. Şu anda SQLiteConnection kullanıyorum ve kodumdaki tüm DB kilitlerini /kilitlerini işleme alıyorum. Sadece SQL...
diye sordu 4 ay önce
0 oy
2 cevaplar
SQLite - Çoğaltılsalar bile Dönen Satırlar
Yalnızca bir ID sütunu olan basit bir SQLite masam var. Birbirimizin kopyası olabilecek bazı değişken kimlikleri var: 1,2,3,4,3,1 (Bu kimlikl...
diye sordu 4 ay önce
1 oy
3 cevaplar
sql sorgusu diğerlerinden daha kesin arama
Çok fazla sütunu olan bir tablom var. Fakat burada 2 sütun düşünün. Ad, Sütun1 ve Sütun2 'dir. Ve tablo adı WordTable 'dır. Sadece aşağıda...
diye sordu 4 ay önce
2 oy
2 cevaplar
Sqlite tablosundaki her satır nasıl benzersiz olabilir. Sadece bir satır sütunu değil
Adı ve soyadı gibi iki sütunlu bir sqlite tablom var. Adını ve soyadı sadece isminden farklı olmalı. Tablo kodum private static final Strin...
diye sordu 4 ay önce