2 Soru: Dişliler raylarda ne anlama gelir?

tarafından oluşturulan soru Fri, Feb 16, 2018 12:00 AM

Bu yüzden, çarklarda rayların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmadığını fark ettim.

ya önyükleme ya da materyalize kullanıldığında, sprocket dosyasına application.js (önyükleme-zincir dişlisi veya madde-zincir dişlisi) eklenmesi istenir.

Aradığım her şey, varlık boru hattı hakkında konuşuyor ve beni daha fazla karıştırıyor.

Yakut kılavuzlarına göre,

  

Varlık boru hattı teknik olarak artık Raylar 4'ün temel bir özelliği değildir, çerçeveden dişliler-raylar taşına çıkarılmıştır.

ve bundle show sprockets-rails’u yaptığımda şunu anladım:

 
/Users/Sunday/workspace/resilience/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/sprockets-rails-2.3.1

bu da en azından mücevherin bende olduğunu gösteriyor.

Ancak benim kafamdaki karışıklık ve sorum şu: sprockets'un sprockets-rails ve bootstrap gibi diğer mücevherleri ve muhtemelen başkalarının materialize'unu, özellikle javascript dosyalarında sprockets'u olması gibi önemini vurgulaması?

teşekkürler.

    
26
  1. 2015-08-05 09: 46: 34Z
2 Yanıtlar                              2                         

Sprockets, web varlıklarını derlemek ve sunmak için bir Ruby kütüphanesidir. Zincir dişlileri, bir uygulamanın JavaScript dosyalarını, birkaç dizin ve dosyaya dağıtılabilen daha yönetilebilir daha küçük parçalar halinde düzenlemeye izin verir. Projelerimize varlıkların nasıl dahil edileceğine ilişkin yapı ve uygulamalar sağlar.

Her JavaScript dosyasının başında yönergeleri kullanarak, Sprockets bir JavaScript dosyasının hangi dosyalara bağlı olduğunu belirleyebilir. Uygulamanızı dağıtmaya gelince, Sprockets daha sonra daha iyi performans için birden fazla JavaScript dosyanızı tek bir dosyaya dönüştürmek için bu yönergeleri kullanır.

    
28
2018-06-21 03: 16: 05Z
 
/app/assets/javascripts/application.js
// This is a manifest file that'll be compiled into including all the files listed below.
// Add new JavaScript/Coffee code in separate files in this directory and they'll automatically
// be included in the compiled file accessible from http://example.com/assets/application.js
// It's not advisable to add code directly here, but if you do, it'll appear at the bottom of the
// the compiled file.
//
//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require_tree .

application.js dosya bildirim olarak bilinir ve dahili olarak Sprockets tarafından yönetilir. Bu dosya için bir istek geldiğinde, Sprockets bildirime bakar ve içinde belirtilen her dosyayı birlikte derler ve içeriğini bu dosyadaki herhangi bir koddan önce içerir.  Sprockets, loadpath’da bu dosyayı arayacak ve bu durumda jquery-rails’un vendor/asset/javascripts dizininden yükleyecektir.

    
8
2015-08-05 10: 11: 16Z
kaynak yerleştirildi İşte