6 Soru: matplotlib: Grup kutuları

tarafından oluşturulan soru Wed, Sep 30, 2015 12:00 AM

Matplotlib'deki kutu lekelerini gruplamanın bir yolu var mı?

"A", "B" ve "C" olmak üzere üç grubumuz olduğunu varsayalım ve her biri için "elma" ve "portakal" için bir kutu grafiği oluşturmak istediğimizi varsayın. Doğrudan bir gruplama mümkün değilse, altı kombinasyonun tümünü oluşturabilir ve bunları yan yana doğrusal olarak yerleştirebiliriz. Gruplamaları görselleştirmenin en basit yolu ne olabilir? Kene etiketlerini "A + elmaları" gibi bir şeye ayarlamaktan kaçınmaya çalışıyorum çünkü senaryom "A" dan daha uzun isimler içeriyor.

    
52
6 Yanıtlar                              6                         

"Elmalar" ve "portakallar" arasında ayrım yapmak için renkler ve "A", "B" ve "C" harflerini ayırmak için boşluk kullanmaya ne dersiniz?

Bunun gibi bir şey:

 
from pylab import plot, show, savefig, xlim, figure, \
        hold, ylim, legend, boxplot, setp, axes

# function for setting the colors of the box plots pairs
def setBoxColors(bp):
  setp(bp['boxes'][0], color='blue')
  setp(bp['caps'][0], color='blue')
  setp(bp['caps'][1], color='blue')
  setp(bp['whiskers'][0], color='blue')
  setp(bp['whiskers'][1], color='blue')
  setp(bp['fliers'][0], color='blue')
  setp(bp['fliers'][1], color='blue')
  setp(bp['medians'][0], color='blue')

  setp(bp['boxes'][1], color='red')
  setp(bp['caps'][2], color='red')
  setp(bp['caps'][3], color='red')
  setp(bp['whiskers'][2], color='red')
  setp(bp['whiskers'][3], color='red')
  setp(bp['fliers'][2], color='red')
  setp(bp['fliers'][3], color='red')
  setp(bp['medians'][1], color='red')

# Some fake data to plot
A= [[1, 2, 5,], [7, 2]]
B = [[5, 7, 2, 2, 5], [7, 2, 5]]
C = [[3,2,5,7], [6, 7, 3]]

fig = figure()
ax = axes()
hold(True)

# first boxplot pair
bp = boxplot(A, positions = [1, 2], widths = 0.6)
setBoxColors(bp)

# second boxplot pair
bp = boxplot(B, positions = [4, 5], widths = 0.6)
setBoxColors(bp)

# thrid boxplot pair
bp = boxplot(C, positions = [7, 8], widths = 0.6)
setBoxColors(bp)

# set axes limits and labels
xlim(0,9)
ylim(0,9)
ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C'])
ax.set_xticks([1.5, 4.5, 7.5])

# draw temporary red and blue lines and use them to create a legend
hB, = plot([1,1],'b-')
hR, = plot([1,1],'r-')
legend((hB, hR),('Apples', 'Oranges'))
hB.set_visible(False)
hR.set_visible(False)

savefig('boxcompare.png')
show()

gruplanmış kutu arsa

    
79
2016-07-07 12: 48: 46Z
 1. Hem renklerinize hem de pozisyonlara göre gruplandırmaya başladığınızdan bu çok güzel bir çözüm! Görünüşe göre yerleşik bir işlevsellik yok bu benim aradığım şeydi. Çok teşekkür ederim!
  2013-05-17 06: 43: 09Z
 2. Bu örnek matplotlib 1.3.1 ile mükemmel çalışır ancak github.com/matplotlib/matplotlib/issues/3544 (seçtiğiniz verinin aykırı olmadığından, sorunun gösterilmemesine rağmen, bp['fliers'][2]'a erişirken hala bir hata alıyorsunuz ).
  2014-09-20 13: 22: 16Z
 3. Pandalarda, kutu lekelerinin rengini sadece bir renk özelliği vererek ayarlamak görünüşte mümkündür: data.plot(kind='box',color='blue')
  2016-05-11 07: 14: 04Z
 4. El ilanları ile ilgili, şimdi şöyle olmalı: plt.setp(bp['fliers'][0], markeredgecolor='blue') ve plt.setp(bp['fliers'][1], markeredgecolor='red')
  2017-03-03 17: 43: 58Z
 5. Yeni matplotlib güncellemesinde efsaneye sahip olmanın hilesi artık çalışmıyor mu? set_visible (False) görünüşte efsanede bile çizginin kaybolmasını sağlar.
  2018-10-29 21: 14: 38Z

İşte sürümüm. Kategorilere göre veri depolar.

 
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

data_a = [[1,2,5], [5,7,2,2,5], [7,2,5]]
data_b = [[6,4,2], [1,2,5,3,2], [2,3,5,1]]

ticks = ['A', 'B', 'C']

def set_box_color(bp, color):
  plt.setp(bp['boxes'], color=color)
  plt.setp(bp['whiskers'], color=color)
  plt.setp(bp['caps'], color=color)
  plt.setp(bp['medians'], color=color)

plt.figure()

bpl = plt.boxplot(data_a, positions=np.array(xrange(len(data_a)))*2.0-0.4, sym='', widths=0.6)
bpr = plt.boxplot(data_b, positions=np.array(xrange(len(data_b)))*2.0+0.4, sym='', widths=0.6)
set_box_color(bpl, '#D7191C') # colors are from http://colorbrewer2.org/
set_box_color(bpr, '#2C7BB6')

# draw temporary red and blue lines and use them to create a legend
plt.plot([], c='#D7191C', label='Apples')
plt.plot([], c='#2C7BB6', label='Oranges')
plt.legend()

plt.xticks(xrange(0, len(ticks) * 2, 2), ticks)
plt.xlim(-2, len(ticks)*2)
plt.ylim(0, 8)
plt.tight_layout()
plt.savefig('boxcompare.png')

İtibarim yetersiz olduğundan, buraya resim gönderemiyorum. Onu çalıştırabilir ve sonucu görebilirsiniz. Temel olarak Molly'nin yaptıklarına çok benzer.

Kullandığınız python sürümüne bağlı olarak, xrange'u range ile değiştirmeniz gerekebileceğini unutmayın.

 Bu kodun sonucu

    
32
2018-03-07 15: 10: 42Z
 1. Görünüşe göre 'mu' ve 'alpha' değişkenlerinizi kullanmıyorsunuz. Aksi halde, çözümünüze evrensel bir çözüme yakın olduğu için gerçekten hoşuma gider, yalnızca arsanın gruplandırılması gereken kategori sayısı, kodun ayarlanması gerekir.
  2016-02-21 00: 26: 57Z
 2. Bu, Molly tarafından önerilenlerden daha hoş ve daha sağlam.
  2017-05-27 05: 30: 30Z
 3. Bu sayfadaki tüm cevaplar arasında en iyi çözüm imo. @Horst olarakinator, elma ile portakal arasında aynı sayıda örnek gerektirmediğini belirtti.
  2017-12-14 22: 03: 56Z
 4. Bu en iyi cevaptır! Tek şey 2'den fazla grup için esnek hale getirmek olacaktır.
  2018-03-07 14: 35: 07Z

Basit bir yol pandaları kullanmak olabilir. Bir örneği arsa dokümantasyonundan uyarladım:

 
In [1]: import pandas as pd, numpy as np

In [2]: df = pd.DataFrame(np.random.rand(12,2), columns=['Apples', 'Oranges'] )

In [3]: df['Categories'] = pd.Series(list('AAAABBBBCCCC'))

In [4]: pd.options.display.mpl_style = 'default'

In [5]: df.boxplot(by='Categories')
Out[5]: 
array([<matplotlib.axes.AxesSubplot object at 0x51a5190>,
    <matplotlib.axes.AxesSubplot object at 0x53fddd0>], dtype=object)

pandalar kutu resmi

    
31
2018-04-09 11: 46: 44Z
 1. Çok teşekkür ederim! Bu da çok ilginç bir öneri!!
  2013-05-17 06: 46: 16Z
 2. Bunun tersini nasıl yapabileceğimi çözemiyorum - her bir meyve için kutu lekeleri, kategorilere göre gruplandırılmış (molly'nin annwer ile aynı gruplandırma). Bir yolu var mı?
  2014-05-27 04: 58: 00Z
 3. "Ters" in ne olduğundan emin değil. Tam olarak molly'nin cevabındaki arsa türünü kastediyorsanız (sadece bir alt arsa), bu bir pandalar çizim komutuyla mümkün değildir. Matplotlib ve daha karmaşık bir script kullanmak zorundasınız.
  2014-06-06 05: 38: 12Z

Verileri sahte:

 
df = pd.DataFrame({'Group':['A','A','A','B','C','B','B','C','A','C'],\
         'Apple':np.random.rand(10),'Orange':np.random.rand(10)})
df = df[['Group','Apple','Orange']]

    Group  Apple   Orange
  0   A 0.465636 0.537723
  1   A 0.560537 0.727238
  2   A 0.268154 0.648927
  3   B 0.722644 0.115550
  4   C 0.586346 0.042896
  5   B 0.562881 0.369686
  6   B 0.395236 0.672477
  7   C 0.577949 0.358801
  8   A 0.764069 0.642724
  9   C 0.731076 0.302369

Bu arsalar için Seaborn kütüphanesini kullanabilirsiniz. Önce verileri biçimlendirmek için veri çerçevesini melt olarak işaretleyin ve ardından istediğiniz kutu grafiğini oluşturun.

 
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
dd=pd.melt(df,id_vars=['Group'],value_vars=['Apple','Orange'],var_name='fruits')
sns.boxplot(x='Group',y='value',data=dd,hue='fruits')

 buraya resim açıklamasını girin

    
8
2018-02-11 20: 47: 03Z

Sohbete eklemek için, nesnenin sözlüğünü yineleyerek kutu grafiğinin rengini değiştirmenin daha zarif bir yolunu buldum

 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def color_box(bp, color):

  # Define the elements to color. You can also add medians, fliers and means
  elements = ['boxes','caps','whiskers']

  # Iterate over each of the elements changing the color
  for elem in elements:
    [plt.setp(bp[elem][idx], color=color) for idx in xrange(len(bp[elem]))]
  return

a = np.random.uniform(0,10,[100,5])  

bp = plt.boxplot(a)
color_box(bp, 'red')

 Orijinal kutu grafiği

 Değiştirme kutusu arsa

Şerefe!

    
3
2016-03-03 17: 24: 14Z

İşte Molly'nin kodunu ve internette buldum biraz daha meraklı gruplanmış kutular yapmak için bulduğum diğer bazı kodları alan bir işlev.:

 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def custom_legend(colors, labels, linestyles=None):
  """ Creates a list of matplotlib Patch objects that can be passed to the legend(...) function to create a custom
    legend.

  :param colors: A list of colors, one for each entry in the legend. You can also include a linestyle, for example: 'k--'
  :param labels: A list of labels, one for each entry in the legend.
  """

  if linestyles is not None:
    assert len(linestyles) == len(colors), "Length of linestyles must match length of colors."

  h = list()
  for k,(c,l) in enumerate(zip(colors, labels)):
    clr = c
    ls = 'solid'
    if linestyles is not None:
      ls = linestyles[k]
    patch = patches.Patch(color=clr, label=l, linestyle=ls)
    h.append(patch)
  return h


def grouped_boxplot(data, group_names=None, subgroup_names=None, ax=None, subgroup_colors=None,
          box_width=0.6, box_spacing=1.0):
  """ Draws a grouped boxplot. The data should be organized in a hierarchy, where there are multiple
    subgroups for each main group.

  :param data: A dictionary of length equal to the number of the groups. The key should be the
        group name, the value should be a list of arrays. The length of the list should be
        equal to the number of subgroups.
  :param group_names: (Optional) The group names, should be the same as data.keys(), but can be ordered.
  :param subgroup_names: (Optional) Names of the subgroups.
  :param subgroup_colors: A list specifying the plot color for each subgroup.
  :param ax: (Optional) The axis to plot on.
  """

  if group_names is None:
    group_names = data.keys()

  if ax is None:
    ax = plt.gca()
  plt.sca(ax)

  nsubgroups = np.array([len(v) for v in data.values()])
  assert len(np.unique(nsubgroups)) == 1, "Number of subgroups for each property differ!"
  nsubgroups = nsubgroups[0]

  if subgroup_colors is None:
    subgroup_colors = list()
    for k in range(nsubgroups):
      subgroup_colors.append(np.random.rand(3))
  else:
    assert len(subgroup_colors) == nsubgroups, "subgroup_colors length must match number of subgroups (%d)" % nsubgroups

  def _decorate_box(_bp, _d):
    plt.setp(_bp['boxes'], lw=0, color='k')
    plt.setp(_bp['whiskers'], lw=3.0, color='k')

    # fill in each box with a color
    assert len(_bp['boxes']) == nsubgroups
    for _k,_box in enumerate(_bp['boxes']):
      _boxX = list()
      _boxY = list()
      for _j in range(5):
        _boxX.append(_box.get_xdata()[_j])
        _boxY.append(_box.get_ydata()[_j])
      _boxCoords = zip(_boxX, _boxY)
      _boxPolygon = plt.Polygon(_boxCoords, facecolor=subgroup_colors[_k])
      ax.add_patch(_boxPolygon)

    # draw a black line for the median
    for _k,_med in enumerate(_bp['medians']):
      _medianX = list()
      _medianY = list()
      for _j in range(2):
        _medianX.append(_med.get_xdata()[_j])
        _medianY.append(_med.get_ydata()[_j])
        plt.plot(_medianX, _medianY, 'k', linewidth=3.0)

      # draw a black asterisk for the mean
      plt.plot([np.mean(_med.get_xdata())], [np.mean(_d[_k])], color='w', marker='*',
           markeredgecolor='k', markersize=12)

  cpos = 1
  label_pos = list()
  for k in group_names:
    d = data[k]
    nsubgroups = len(d)
    pos = np.arange(nsubgroups) + cpos
    label_pos.append(pos.mean())
    bp = plt.boxplot(d, positions=pos, widths=box_width)
    _decorate_box(bp, d)
    cpos += nsubgroups + box_spacing

  plt.xlim(0, cpos-1)
  plt.xticks(label_pos, group_names)

  if subgroup_names is not None:
    leg = custom_legend(subgroup_colors, subgroup_names)
    plt.legend(handles=leg)

Bunun gibi işlevleri kullanabilirsiniz:

 
data = { 'A':[np.random.randn(100), np.random.randn(100) + 5],
     'B':[np.random.randn(100)+1, np.random.randn(100) + 9],
     'C':[np.random.randn(100)-3, np.random.randn(100) -5]
    }

grouped_boxplot(data, group_names=['A', 'B', 'C'], subgroup_names=['Apples', 'Oranges'], subgroup_colors=['#D02D2E', '#D67700'])
plt.show()
    
1
2015-12-29 01: 59: 51Z
kaynak yerleştirildi İşte