Pytania oznaczone [xaml]

-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę powiązać dwukrotne kliknięcie na element ListView (mvvm, bez kodu)? [Zamknięte]
Mam następujący kod:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=TwoWay}" H...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ustaw wartość dołączonej właściwości na UserControl za pomocą składni elementu
Przypuśćmy, że mam dołączoną właściwość „Attached.Template” typu DataTemplate w przestrzeni nazw ns, którą chcę ustawić w moim UserControl za po...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Formaty Xamarin InputTransparent = True dla Frame nie działa na iOS
Mam ramkę w mojej aplikacji Xamarin Forms. Gdy ustawię InputTransparent = True na Androidzie, wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami - stuknięc...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
WPF Button Trigger change child Textblock Foreground XAML
Mam ten przycisk w XAML: <Button Style="{StaticResource HeadButton}"> <TextBlock Style="{StaticResource HeadButtonText}">Add f...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak pokazać selektor na elemencie wybranym w MasterPage?
Zainstalowałem Xamarin.Forms.InputKit w NuGet i próbowałem pokazać selektor na wybranym elemencie w MasterPage. xmlns:i18n="clr-namespace:agro...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę naprawić błąd nawigacji / ramki w WPF? Błąd # CS1061
Próbuję skonfigurować stronę nawigacyjną z ramką wewnątrz i otrzymałem ten błąd, którego nie mogę się pozbyć. Moja ramka przestała działać i wyś...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Komórka otaczająca czerwone obramowanie zachodzi na nagłówek wiersza podczas przewijania
Mam problem podczas używania obiektu DataGrid z nagłówkami wierszy. Każdy wiersz tabeli zawiera obiekt, który implementuje interfejs iDataErrorI...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić niewidoczne obrazy w kontroli użytkownika? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Obraz w przycisku WPF niewidoczny w czasie wykonywania                        ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Powiązanie danych ItemsSource nie wiąże prawidłowo
Jestem dość nowy w powiązaniach danych xaml i C #. Próbuję powiązać próbnik z IList za pomocą ItemsSource, ItemDisplayBinding i SelectedItem. Pr...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zaprojektować warstwę View podczas tworzenia gry Snake przy użyciu MVVM w WPF?
Próbuję stworzyć grę w węża w WPF za pomocą MVVM, https://github.com/Moore0/SnakeForWPF , miałem problem z zaprojektowaniem warstwy widoku W...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę ukryć etykietę xamarin na własność lub coś
<Label x:Name="Step1" Text="1.Hello" Margin="20" IsVisible="False" ></Label> Chcę pokazać ten tekst kroku 1 w formie Androida....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
UWP Zastąp MainView za pomocą FullScreen Frame
W mojej aplikacji mam MainView (czerwony), który składa się z głównego menu i ramki (niebieski) (patrz zdjęcie) Menu główne powinno być...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nawiguj za pomocą przycisku Wstecz w aplikacji WPF [duplikat]
Korzystam z usług nawigacyjnych w WPF. Aby przejść do strony, której używam: this.NavigationService.Navigate(new MyPage()); Aby wrócić, uży...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak zaprogramować przycisk Wstecz na mojej stronie aplikacji pulpitu
Pracuję nad aplikacją komputerową i chcę dodać funkcjonalność do przycisku Wstecz, który przeniesie mnie na stronę MainControl.xaml. Jest kil...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Powiąż enum System.IO.WatcherChangeTypes z ComboBox Itemsource [duplikat]
Próbuję znaleźć prosty przykład, w którym wyliczenia są pokazane jako takie. Wszystkie przykłady, które widziałem, próbują dodać ładnie wyglądaj...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
„Proszę pomóż mi o mojej aplikacji wpf” [zamknięte]
Zrobiłem mały program dla firmy. przy użyciu c # i xaml na vs2015. Ale to nie działa w formacie .exe. Działa tylko ze studiem wizualnym. Jak mog...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmienić edytowalny tekst ComboBox na inny, gdy wybrany jest konkretny ComboBoxItem?
Nowy tekst nigdy nie będzie obecny w elementach w ComboBox. Poniżej znajduje się pełny kod XAML +, który nie działa tak, jak chcę. To, co próbuj...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić właściwość wiązania xaml do kodu?
Próbuję użyć powiązania , aby pokazać wszystkie kategorie wystawcy, które są przechowywane na liś cie (ExtendedExhibitor.categories). Utworz...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekierować dane klas na stronę xaml?
Dostaję problem podczas przesyłania danych z klasy na stronę xaml, W moich danych konsoli pokazywanych w klasie, ale nie przekazuje się do xaml...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak odwołać się do lokalnej właściwości po ustawieniu DataContext na przodka wygraj WPF / Xaml
Mam kilka pól UserControl, które zapewniają pole tekstowe wewnątrz formantu użytkownika. Odwołuję się do UserControl jako: <UserControl Da...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmienić Picker podświetl kolor w formularzach Xamarin
Używam kontroli Picker, domyślnie pokazuje ona kolor biały na czarnym ekranie. > Jak mogę zmienić kolor podkreślenia Picker To jest mó...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyświetlić więcej niż 4 karty w jednym wierszu bez opcji „Więcej” iOS [duplikat]
Obecnie próbuję użyć UITabBar dla aplikacji iOS, która zawiera 7 tabBar elementów. Kiedy korzystam z serii ujęć, jestem w stanie osiągnąć wsz...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę utworzyć siatkę świateł tła 4x4 z Press Your Luck w UWP XAML? [Zamknięte]
Jestem autorem gry UWP XAML z Press Your Luck opartej na teleturnieju. Chcę pokazać panele świetlne (siatki świetlne 4x4), które są za tablicą....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
UWP Visual State Manager Zmień wysokość wiersza siatki
Używam VisualStateManager w XAML, aby określić zmianę szerokości /wysokości kolumny /wiersza siatki za pomocą właściwości ColumnDefinition i Row...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Specjalne opakowanie lub coś innego
Szukam kontenera, który może usuwać elementy w kolumnie. A kiedy kolumna będzie pełna, przedmiot jest cięty na 2 części, pierwsza część jest cię...
spytał 8 miesięcy temu