Pytania oznaczone [wpf]

-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę powiązać dwukrotne kliknięcie na element ListView (mvvm, bez kodu)? [Zamknięte]
Mam następujący kod:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=TwoWay}" H...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest najbardziej poprawny sposób pełnego dostosowania tego kodu do wzorca MVVM?
Mam siatkę danych z DataGridComboBoxColumn. Każdy ComboBox powinien mieć taką samą listę rozwijaną: nowe wartości wprowadzone w ComboBox (ComboB...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Iteruj niektóre właściwości interfejsu użytkownika i przypisz je do odpowiedniego komponentu wizualnego
Mam aplikację WPF, w której używam komponentów interfejsu użytkownika. Chciałbym przekazać niektóre właściwości jako argument funkcji, przejść p...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ustaw wartość dołączonej właściwości na UserControl za pomocą składni elementu
Przypuśćmy, że mam dołączoną właściwość „Attached.Template” typu DataTemplate w przestrzeni nazw ns, którą chcę ustawić w moim UserControl za po...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
MvvmCross 5.0.3 - WPF - Nawiguj i uzyskaj wynik z powrotem
Mam pewne problemy ze zrozumieniem, czy możliwe jest oczekiwanie na odpowiedź po wywołaniu modelu widoku przez nawigację. Próbowałem już zakt...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Problem z pamięcią przy ponownym użyciu System.Windows.Controls.Image z wieloma obrazami
Mam płótno w oknie, a na tym płótnie mam obraz. Ten obraz jest System.Windows.Controls.Image i dlatego nie ma /nie potrzebuje metody Dispose....
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Nazywanie DispatcherTimer na podstawie ciągu z innej metody?
Próbuję wygenerować 16 unikalnych DispatcherTimerów, bez konieczności ponownego tworzenia kodu dla każdego. Nie mogę jednak wymyślić, jak dynami...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Metoda EF AddRange nie działa z dużymi danymi
Dzień dobry. Dzisiaj mam problem z metodą EF 6 i AddRange. Istnieje aplikacja WPF, która działa z ~ 100000 rekordów. Napisałem funkcję import...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
WPF Problem wiążący, jeśli wywołam kod z innej UC
Cześć mam problem z zrozumieniem wiązania w WPF. Mam kontrolkę użytkownika i zawiera ListView oraz odczyt danych z bazy danych, ale zajmuje t...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
WPF Button Trigger change child Textblock Foreground XAML
Mam ten przycisk w XAML: <Button Style="{StaticResource HeadButton}"> <TextBlock Style="{StaticResource HeadButtonText}">Add f...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zmień wybór pola listy, aby najeżdżać na klawisz
Mam więc autocompletebox, który wyszukuje nazwy do filtrowania z listy. Próbuję uzyskać pasek wyszukiwania, aby ponownie wypełnić pierwotne kryt...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę naprawić błąd nawigacji / ramki w WPF? Błąd # CS1061
Próbuję skonfigurować stronę nawigacyjną z ramką wewnątrz i otrzymałem ten błąd, którego nie mogę się pozbyć. Moja ramka przestała działać i wyś...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Komórka otaczająca czerwone obramowanie zachodzi na nagłówek wiersza podczas przewijania
Mam problem podczas używania obiektu DataGrid z nagłówkami wierszy. Każdy wiersz tabeli zawiera obiekt, który implementuje interfejs iDataErrorI...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego Crystal Report Formula nie pracuje z danymi grupy
Używam pól formuły i utworzyłem formula, aby pogrupować dane na podstawie null or not. ale nie działa i zawsze grupuje dane tylko w jednej grupi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Czym różni się aplikacja wątku w konsoli od wątku w aplikacji WPF
Piszę programowanie w c # za pomocą aplikacji konsolowej i aplikacji wpf z tym samym kodem, ale mają różne wyniki. Oto kod w aplikacji Consol...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Po powiązaniu wielokąta WPF grafika pozostaje niezmieniona
Kiedyś przypisywałem bezpośrednio do zestawu punktów, grafika może być wyświetlana poprawnie, a później okazało się, że wydajność robienia tego...
wpf
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić przeglądarkę raportów Crystal dla wpf zablokowanego podczas drukowania?
Pracuję nad aplikacją WPF z raportami kryształowymi. Muszę wyświetlić cztery raporty po kliknięciu jednego przycisku. Do tego używam niestandard...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać zestaw narzędzi wykresu WPF jako obraz w schowku?
Już korzystałem z wykresu formularza systemu Windows i mogłem zapisać kontrolkę wykresu w schowku za pomocą następujących kodów: Dim strea...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Pasek narzędzi WPF - dlaczego jeden przycisk wyświetla podpowiedź, ale nie drugi?
W mojej aplikacji WPF następujące XAML w Pasek narzędzi pokazuje ToolTip dla przycisku Paste, ale nie dla przycisku Copy. Pytanie : dlaczego...
wpf
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak powiązać ComboBox z listą znajdującą się wewnątrz ObservableCollection?
Więc mam ObservableCollection typu AcquisitionDeviceInfo, która jest klasą niestandardową, ta niestandardowa klasa ma właściwość typu List<st...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak prawidłowo narysować powierzchnię 3D za pomocą ZXYPosition w ilNumerics?
Co chcę osiągnąć? Pracuję nad algorytmem ewolucyjnym znajdującym min /max funkcji nieliniowych. Mam w pełni funkcjonalną aplikację WPF, ale b...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Właściwości w formantach użytkownika WPF [duplikat]
Po ustawieniu wartości IsClosed w czasie wykonywania OnIsClosedChanged() nazywa się dobrze. Jednak projektant ustawia wartość właściwości, ale n...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Użycie LDAP w WPF do znalezienia konkretnego użytkownika w Active Directory
W WPF, a zatem w języku programowania C #, próbuję użyć LDAP, aby znaleźć konkretnego użytkownika w Active Directory. Udało mi się sprawdzić, cz...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmodyfikować AvalonDock NavigatorWindow
Używam AvalonDock jako menedżera dokowania dla mojej aplikacji. Zauważyłem, że ma okno Ctrl + Tab (NavigatorWindow), ale wydaje się, że ma jakie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić niewidoczne obrazy w kontroli użytkownika? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Obraz w przycisku WPF niewidoczny w czasie wykonywania                        ...
spytał 4 miesiące temu