Pytania oznaczone [wcf]

0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
.Net Core Connected Services - typy udostępniania
Dzięki projektowi .Net Framework można było współdzielić typy z typowych usług WCF, dodając dodatkowe usługi do pliku Reference.svcmap w następu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wywołanie Ajax do wcf powraca niezdefiniowane
Próbuję wywołać funkcję narażoną przez usługę WCF przy użyciu ajax, ale metoda sukcesu zawsze zwraca „undefined”, nawet jeśli sama funkcja po st...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy mogę używać uwierzytelniania systemu Windows w usługach IIS dla usługi MSMQ przez http?
Zainstalowałem obsługę http dla MSMQ na serwerze. Stworzyłem także prywatną kolejkę na tym samym serwerze. Aby chronić aplikację MSMQ w usługach...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Złamanie usługi przy zwracaniu typu interfejsu - problem z serializacją?
Mój system składa się z następujących części: Skrypt klienta, który komunikuje się z usługą za pośrednictwem proxy Usługa wdrażająca umowę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać adres bazy usług w app.config?
Chciałbym uzyskać adres bazowy określony w moim pliku app.config, który brzmi „ http: //localhost: 8733 /SmgService / „z C #. Przejrzałem jed...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
CS1647: Wyrażenie jest zbyt długie lub złożone, aby je skompilować (HttpCompileException) [duplikat]
Co jakiś czas, gdy tworzę konkretne rozwiązanie, otrzymam losową ilość „Wyrażenie jest zbyt długie lub skomplikowane do skompilowania” w oknie L...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
WCF z Protobuf Serialization: Czy ignorując właściwości do serializacji [ProtoIgnore], muszę wyraźnie zaznaczyć [DataMember]?
Praca z WCF i Google Protobuf. Jeśli nie chcę serializować pola lub właściwości, zaznaczam [ProtoIgnore], moje pytanie brzmi: czy potrzebuję...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Usunięto klucz publiczny podczas działania usługi WCF
Mam konfigurację z usługami i certyfikatami WCF. Usunąłem klucz publiczny z komputera serwisowego podczas działania usługi WCF. Ale mimo to klie...
0 głosów
0 odpowiedzi
Wydanie problemu w typie DataRow przy użyciu Ref w C #
Iteruję przez DataTable za pomocą pętli „for” lub „foreach”, a następnie próbuję przekazać DataRow do innej metody, używając „Ref”, aby odwołać...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wyjątek typu „System.ServiceModel.ProtocolException” wystąpił w mscorlib.dll, ale nie został obsłużony w kodzie użytkownika
Mój formularz aspx działa doskonale do wczoraj i mam 2400 rekordów. Dzisiaj, gdy próbuję zapisać dane, otrzymuję błąd Wyjątek typu „System.Se...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wywołanie usługi wcf przez net.pipe zrywa się z serwerem Serwer odrzucił poświadczenia klienta
Próbuję wdrożyć istniejącą aplikację internetową i usługi wcf na serwerze IIS serwera Windows 2016. Gdy aplikacja próbuje połączyć usługę wcf pr...
wcf
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
CORS dla serwera REST w Visual C ++ [zamknięte]
Napisałem serwer REST w Visual C ++, używając klasy WebServiceHost. To jest kod serwera REST (kod jest lekki, ponieważ pełny jest aplikacją W...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można dodać odwołania do usługi Java do klienta WCF
Nie mogę dodać poniższego odwołania do usługi Java w kliencie WCF https://filetransfer.nordea.com/services/CorporateFileService uzyskiwanie...
wcf
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Powiązanie zależności Ninject z usługami WCF bez konfiguracji XML
Próbuję użyć narzędzia Ninject Dependency Injection, aby powiązać metodę wywołania zwrotnego z usługami WCF REST uruchamianymi w rodzaju modułu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Kod stanu 413 (RequestEntityTooLarge) / kod stanu 415 (UnsupportedMediaType). Programowo WCF
Programowo wywołuję usługę WWW WCF, generując pliki klas za pomocą SvcUtil.exe . Wszystko działa dobrze, ale kiedy próbuję wysłać obraz (dos...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Konfiguracja WCF działa na localhost, a nie na udostępnionej stronie
Mam starą witrynę ASP.NET, która ma usługę WCF używaną do zwracania ładunku JSON. Działa dobrze w localhost, ale gdy próbuję wdrożyć go na wspó...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
WCF nad TLS w Mono
Próbuję uzyskać komunikację WCF do pracy z połączeniem TLS. Korzystam z Mono 5.20.1.19 na Ubuntu 18.04, chociaż mam nadzieję, że rozwiązanie zad...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wygenerowany plik WSDL z usługi WCF deklaruje wartość zerową, ale powinien być wymagany
Mam usługę WCF używającą klasy, która jest poprawnie opisana jako DataContract. W ramach tej umowy o dane (która jest typem struktury) mam zdefi...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Buforowanie usługi WCF i konwertowanie danych jako asynchroniczne
Próbujemy buforować dane usługi WCF, więc gdy dane są dostępne w pamięci podręcznej, musimy zwrócić buforowane dane z pamięci podręcznej jako As...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołaj metodę WCF hostowaną w aplikacji konsoli .NET Framework z aplikacji internetowej .NET Core
Mam aplikację internetową .NET Core 2.0, która wymaga dostępu do usługi internetowej za pośrednictwem odwołania WCF. Problem polega na tym, ż...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy możliwe jest hostowanie usługi RESTful, która może połączyć się z lokalną usługą WCF?
W moim miejscu pracy mamy rozwiązanie do robotyki, które zarządza wysokowartościowymi aktywami. Ma lokalnie obsługiwaną usługę WCF, a obecnie mo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czytanie z usługi WCF za pośrednictwem połączenia hybrydowego Azure?
Mam hosting aplikacji internetowej MVC pod numerem App Service na platformie Azure. Mam również WCF Service działający na serwerze on-prem. Chcę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do WCF przy użyciu TLS1.2 z UWP lub Windows8.1
Korzystam z NetHttpBinding i ChannelFactory, aby uzyskać dostęp do usługi, ale nie mogę ustawić bezpiecznego protokołu TLS1.2 System.Net.Serv...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać niestandardowy nagłówek do wychodzącego ładunku SOAP przy użyciu usługi połączonej?
Muszę dodać niestandardowy nagłówek do każdego ładunku wysyłanego do jednej z usług Connected Services w moich projektach z punktem końcowym HTT...
spytał 2 miesiące temu