Pytania oznaczone [vue.js]

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapobiec zamknięciu trybu edycji komórki przy błędach sprawdzania poprawności z niestandardowymi składnikami vue w ag-grid
Udało mi się wyrenderować mój własny komponent jako cellEditor i chciałbym i chciałbym, aby spróbował zweryfikować wartość i zapobiec zamknięciu...
spytał 4 miesiące temu
-5 głosów
1 odpowiedzi
Przycisk domyślny bez formularza [zamknięty]
Muszę wywołać domyślny przycisk, gdy użytkownik wciska Intro na klawiaturze, ale ta strona Vue.js nie ma formularza. Jak mam postępować?     ...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy możemy zmodyfikować działanie Vuex dla testów jednostkowych?
Stworzyłem sklep w moim pliku testowym import { shallowMount, createLocalVue } from '@vue/test-utils' import Vuex from 'vuex' import Actions f...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać plik cookie w funkcji nuxtServerInit dla statycznej strony internetowej?
Pojawia się błąd, gdy próbuję uruchomić NPM RUN, ponieważ żądam żądania w moim nuxtServerInit, aby uzyskać pliki cookie. Jak mogę to rozwiązać?...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można znaleźć modułu w błędzie vuejs, ale nadal działa poprawnie
Dostaję dziwny błąd, gdy uruchamiam mój kod vue (służę npm run), narzeka na kilka brakujących modułów, ale kod kończy się dobrze 70:31 Cannot...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak iterować dane z pliku JSON w VueJS / Gridsome za pomocą GraphQL?
Wchodzę w stopy VueJS /Gridsome i próbuję stworzyć prostą stronę, aby zacząć. To, co chcę zrobić, to przechowywać wszystkie moje dane lokalnie w...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nagłówek „Kontrola dostępu - Zezwalaj na pochodzenie” [duplikat]
Opracowałem aplikację Restfull i chciałbym dodać kolejną aplikację internetową do korzystania z jej usług, więc wykonuję to wywołanie Ajax: $...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Vue / Laravel: Używanie params zapytania, aby uniknąć buforowania
Mam problem z buforowaniem moich dołączonych pakietów Vue j, więc zamierzam rozpocząć wersjonowanie. Jednak jestem zdezorientowany, co jest właś...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie patrz div za pomocą v-if, niezależnie od wartości w danych
Mam problem z wyświetlaniem komponentu za pomocą v-if. W jednym komponencie mam <div v-if="seen">...</div>. W innym komponencie mam...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dane zagnieżdżone Vue: komponent podrzędny nie jest ukryty po usunięciu węzła nadrzędnego
Mam Vue wyświetlającą kilka kopii komponentu zgodnie z danymi source w instancji głównej. Dane to zagnieżdżony obiekt JS z dziećmi. Wskaźniki do...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak stworzyć opcję wyboru z obrazem w vue js
chcę utworzyć opcję wyboru z flagą obrazu dla numeru telefonu z kodem kraju za pomocą vue js, używam tego skryptu, ale nie działa: Próbowałem...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Vue.js v-dla każdego tekstu obiektu w tablicy lub obiektach
Chcę wyświetlić tekst znajdujący się wewnątrz tablicy zawierającej obiekty. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie znaleźć sposobu na rozwiązanie...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
4 odpowiedzi
Potrzebujesz pomocy przy sortowaniu danych w dniu [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Sortuj tablicę obiektów według wartości właściwości ciągu                     ...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Dane pliku Vue nie są wyświetlane w szablonie ostrza
Dane pliku Vue nie są wyświetlane w szablonie ostrza. Błąd pojawia się w konsoli:    Nie można zamontować komponentu: nie zdefiniowano szablo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Używanie Vue JS $ refs w funkcji
Ustawiłem metodę Vue JS, która powinna automatycznie skupić się na następnym polu wejściowym, jeśli osiągnięta zostanie maksymalna długość pola....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zwróć określoną wartość z jsonResult ajax [duplicate]
Mam funkcję foo, która tworzy żądanie Ajax. Jak mogę zwrócić odpowiedź z foo? Próbowałem zwrócić wartość z wywołania zwrotnego success, a tak...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Przekaż zmienną do komponentu modalnego Vue js
Inicjalizuję modalne Vue js po kliknięciu przez użytkownika w edycji. To jest element modalny: <modal name="edit-time">...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wysłać kolekcję powiązań do dziecka i umożliwić lokalną manipulację bez mutowania kolekcji macierzystej?
Jak wysłać listę elementów do dziecka, pozwól dziecku wewnętrznie wybrać /odznaczyć bez wpływania na listę źródeł? Rodzic <div...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
vue init webpack błąd nazwy projektu… dlaczego…?
Próbowałem zainstalować pakiet internetowy w vuejs. Jednak po uruchomieniu vue init webpack forward (projectname) nie następuje przejście na nas...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Mieszanie lokalnych i globalnych stylów nie działa w Vuejs
W tym samym komponencie Login.vue uwzględniam zarówno style o zasięgu, jak i inne. Problem polega na tym, że kiedy zastosuję atrybut o zasięgu,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak importować cdn js przed importem lib.jsx i lib.vue
W moim projekcie używam wielu zasobów CDNJS. Aby załadować te zasoby cdnj, umieściłem je w globalnym index.html. W ten sposób każda strona mo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić / pobrać dane z innych importowanych komponentów?
Po prostu naucz się Vue, pomóż proszę, Mogę zaimportować jakiś komponent import products from './components/products.vue' Jak mogę uzysk...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Vuetify datatable watch nie uruchamia się
Funkcja „Zmień sortowanie” wykonywana po kliknięciu pozycji nagłówka nie uruchamia zegarka, który pobiera zaktualizowane dane z serwera. Z drugi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Zmiana stanu Vuex nie odświeża Vue w sieci
Jestem bardzo nowy w Vue i mam problemy z istniejącym kodem. Mam obliczone właściwości moich obiektów Vuex computed: { ...mapGetters([ 'sele...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
vuejs router w pętli
Mam poniżej każdy kod w moim vue js. Muszę tylko sprawdzić, czy zalogowano się, a nie authRequired. Jeśli usunę authRequired z warunku if, ta fu...
spytał 4 miesiące temu