Pytania oznaczone [visual-studio-code]

0 głosów
0 odpowiedzi
Referencje-View nie działa. Skąd mam wiedzieć, czy kiedy klauzula „editorHasReferenceProvider” jest spełniona?
Otworzyłem katalog z plikami C /C ++. Nie mogę uzyskać wbudowanej wtyczki „Reference Search View” do pracy w VSCode - Insiders. Nie mam panel...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Które rozszerzenia kodu Visual Studio dodają te opcje / ikony do paska bocznego?
Na prezentacji wideo o TypeScript widziałem tę ikonę w Kod Visual Studio: > Wygląda na to, że są użytecznymi rozszerzeniami ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sortowanie kart w kodzie VS
Jeśli otworzę następujące pliki w Visual Studio Code: style.css, comments.php, archive.php, footer.php Kod VS pokazuje karty w następujący sp...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
vscode + java + windows: chcę zaimportować i użyć org.apache.logging.log4j.Logger bez Maven
Używając tylko vscode z dodanymi rozszerzeniami java i natywnej Java 8 bez żadnych dodatkowych bibliotek lub rozszerzeń, chciałbym użyć log4j....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
VSCode: Dowolna możliwość posiadania drugiego, niezależnego od obszaru roboczego eksploratora plików w panelu bocznym?
Szukam sposobu na otwieranie plików w vscode, które nie należą do aktualnie aktywnego obszaru roboczego (i nie powinny do niego należeć, nie dot...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pytanie dla początkujących: dlaczego vscode w wyjściu pythona zawiera dodatkową linię dzielącą instrukcje drukowania w konsoli debugowania
Uruchamianie vscode 1.33.1, domyślna konfiguracja z rozszerzeniem Pythona. Używanie podstawowych instrukcji drukowania, np .: print("hello...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Musisz ponownie uruchomić program Visual Studio Code, aby elimante omyłkowo pokazało błędy
czasami moje zmiany powodują błąd i po naprawieniu kodu VS nie pozbędę się błędu. W takim przypadku muszę zamknąć kod VS i otworzyć go ponownie....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można debugować funkcji AWS Lambda w kodzie Visual Studio. Informacje o soczewce kodu nie są widoczne
Wykonuję kroki podane w poniższym linku, aby zainstalować, skonfigurować i debugować funkcje AWS Lambda za pomocą kodu Visual Studio. Kroki:...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć aplikację konsolową w c ++ w kodzie Visual Studio [duplikat]
Co to są niezdefiniowane błędy odniesienia /nierozwiązane symbole zewnętrzne? Jakie są najczęstsze przyczyny i jak je naprawić /zapobiec? Mo...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można znaleźć bibliotek wspomagających, chociaż intellisense je widzi
Próbuję uruchomić bibliotekę Boost. Zawarłem ścieżkę w moim c_cpp_properties.json "includePath": [ "C:\\MinGW\\boost_1_70_0...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Hyperledger Fabric na VSCode, pobierz błąd: Błąd tworzenia instancji inteligentnego kontraktu: rejestracja kodu łańcucha nie powiodła się: kontener został zamknięty za pomocą 1
Korzystając z rozszerzenia IBM Blockchain na VSCode, otrzymuję następujący błąd podczas próby utworzenia instancji mojego inteligentnego kontrak...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak masowo zastąpić tekst „dźwiękami”: [„test / test”]
Próbuję stworzyć pakiet zasobów w Minecrafcie i zastępuję go, więc jest tylko jeden dźwięk. Kiedy poszedłem i edytowałem sounds.json w VSC, chcę...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
3 odpowiedzi
RegEx dla dopasowania słowa po określonym słowie w wielu wierszach
Istnieje funkcja regex, aby znaleźć słowa zamiast „Ctrl + F” w jakimś edytorze, takim jak VS Code, próbuję znaleźć słowo po określonym słowie z...
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego Vscode Cmd + R Start Debugowanie nie działa
Próbuję przypisać Cmd+R do Debug/Start Debugging w Vscode (1.33.1). Cmd+R miał początkowe przypisanie do Reload Window, więc go usunąłem. Nas...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę poinformować vscode, kiedy SCM jest widoczny, czy nie?
Chciałbym zrobić klawisz przełączający z klawiaturą VScode. z alt + 1 do 5, aby przełączyć eksplorator i wyszukiwanie, scm, rozszerzenie debugow...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie mogę renderować mojej strony internetowej po wywołaniu interfejsu API (rozwiązane)
Używam teraz Vue i Nuxt do napisania strony internetowej. Po połączeniu API z moją stroną działało na początku, ale nagle wszystko rozpadło się:...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę dodać funkcje uzupełniania kodu do mojego rozszerzenia VSCode?
Jestem w trakcie tworzenia rozszerzenia VSCode, aby uzupełnić kod istniejącego API Lua. Mam trochę problemów z uzyskaniem następujących wynik...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Problem z konsumpcją modułów do rozszerzenia kodu VS przy użyciu require ('')
Mam problem z używaniem standardowej instrukcji „require” podczas importowania modułu z innego pakietu w rozszerzeniu mojego kodu VS, kierowaneg...
1 głosów
2 odpowiedzi
.NET core rzuca wiele błędów w kodzie VS
Importuję podstawowy projekt .NET na komputerze z systemem Windows 10. Jest to rozwiązanie z projektem mvc i projektem testowym. Gdy ładuje się...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Użyj typowania języka w rozszerzeniu protokołu serwera językowego?
Piszę serwer językowy, aby obsługiwać mój framework (napisany w Typescript). Chciałbym opracować rozszerzenie VSCode, które będzie używać Int...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak pokolorować konkretną składnię React.Js na vscode?
Próbuję dowiedzieć się, jak uzyskać konkretną składnię kolorów z vscode w deklaracji klasy w React. To są kolory, które chcę uzyskać: >...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak skonfigurować zadanie, aby uruchomić skrypt .ps1 w VSC IDE (wersja 2.0.0)?
Chcę użyć IDE Visual Studio Code („VSC”) do rozwijania w MQL (zamiast w natywnym IDE MetaEditor), jak opisano tutaj: Jak kodować i amp; skompil...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na znalezienie wartości czasu działania Selektora z testcafe i VS Code
Próbuję debugować test testowy z węzłem z VSCode i chcę sprawdzić, czy selektor użyty w kodzie identyfikuje poprawny element i pobiera wartości...
1 głosów
1 odpowiedzi
pylint pokazuje tylko błędy w VSCode
Jeśli mam następujący kod: print("hello") a = 2 b =3 print "hello" Jedyny komunikat pylint, jaki otrzymuję w VSCode lub w wierszu poleceń,...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
System.Data.SqlClient w kodzie Visual Studio na Debianie 9.9
Zainstalowałem kod Visual Studio w Debianie 9.9 z .Net Core 2.0. Korzystając z pakietu mssql, mogłem wysłać zapytanie do bazy danych SQL Server...
spytał 8 miesięcy temu