Pytania oznaczone [vector]

1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wygenerować siatkę 3D wektorów? (każda pozycja w siatce 3D jest wektorem)
Chcę wygenerować czterowymiarową tablicę o wymiarach (dim, N, N, N). Pierwszy komponent ndim = 3 i N odpowiada długości siatki. Jak można elegan...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego kompiluję wyniki na terminalu OSX i Netbeans
Odziedziczyłem trochę kodu C ++ i próbuję go przenieść do IDE Netbeans 11, aby ułatwić debugowanie. Kompiluje się dobrze w terminalu OSX, ale po...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Duplikat wektora w Rolling Manner w R
Powiedz, że chcę uruchomić regresję, dzięki której dane wejściowe dla DV powinny być pobierane w sposób ciągły. Aby ułatwić ten proces, chciałby...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jedność Ustawianie pozycji obiektów rodzicielskich Równa ich pozycji dziecka
W końcu mam dwa obiekty 3D, które będą modelami 3D o różnych rozmiarach i kształtach, ale staram się, aby podstawowa funkcjonalność była poprawn...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przechowywanie 4 wartości z każdej linii z pliku txt do obiektu - C ++
Chcę pobrać 4 wartości, każda oddzielona przecinkiem, i zapisać je w obiekcie lotniska. Każda linia miałaby te 4 wartości byłyby przechowywane r...
spytał 4 miesiące temu
4 głosów
2 odpowiedzi
Wektor map nieuporządkowanych, zbyt wolno przeszukujących mapy
Napisałem mały program, który tworzy wektor dwóch milionów map z przykładowymi danymi, a następnie pyta o pewne wartości. Wiem, że w tym mome...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd w użyciu wektorowym C ++: Brak pasującej funkcji składowej dla wywołania „push_back”
W zasadzie próbuję użyć wektora, ale jest z tym problem. Nawiasem mówiąc, problemem, który próbuję rozwiązać, jest USACO Grudzień 2014 Bronze Pr...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Łączenie dwóch wektorów w listę uporządkowanych par
x = c(1,2,3,4) y = c(6,7,8,9) Chcę utworzyć taką listę: z = list(c(1,6),c(2,7),c(3,8),c(4,9)) Jaki jest najbardziej skuteczny sposób, aby...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Uzyskiwanie korelacji z dużych mieszanych zestawów danych z tabelą data.table
Mam kilka dużych zbiorów danych, dla których chciałbym uzyskać korelacje z jedną konkretną zmienną tego samego zestawu danych. Na przykład ko...
spytał 4 miesiące temu
-3 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego wektor obiektów klasowych usuwa obiekty podczas dodawania obiektów za pomocą push_back
Kiedy pytam, dlaczego wektor usuwa obiekty, o których nie mówię, to mechanika działania wektora po przekroczeniu jego pojemności przez dodanie d...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
upper_bound i znajdź podając różne wyniki
Jestem nowy w STL i użyłem funkcji find() i upper_bound() na wektorze, aby znaleźć pozycję 6. Kod jest podany poniżej #include <bits/stdc+...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wziąć korelację każdego pojedynczego rzędu w wektorze między każdym innym rzędem w tym wektorze dla wartości w drugim wektorze
Próbuję uzyskać korelację każdej unikalnej pary, to są kolumny, które mam w stanie 1 i amp; 2 liczba, rok i tydzień roku. Chcę uzyskać korelację...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jaki jest standardowy sposób w C ++ 11 na dostęp do wskaźnika do elementu n w std :: vector?
Jaki jest standardowy sposób w C ++ 11 na dostęp do wskaźnika do elementu n w std :: vector? vec.data() + n lub &vec[n] przychodzi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak skopiować tablicę wektorów, używając = podnosi błąd Wyrażenie: transponowany zakres wskaźników
Muszę skopiować tablicę wektora przekazaną jako odniesienie do konstruktora /funkcji. zmienna składowa pobiera odniesienie do przekazanej tab...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
mnożenie wektorowe w pytorchu
W pytorch. Chcę pomnożyć każdy wektor macierzy A przez każdy wektor macierzy B: A = M x N B = L x N result = (M x L) x N      0...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd „iteratory wektorowe w zakresie z różnych pojemników” w c ++?
Tworzę serwer IOCP c ++. Nie wiem, gdzie jest linia problemowa, ponieważ nie jest zapisana w stosie wywołań. To jakiś kod w moim projekcie. U...
spytał 4 miesiące temu
4 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego wartości wektora <int> wewnątrz initializer_list zmieniają się po wywołaniu konstruktora?
Jestem nowym użytkownikiem C ++ i próbuję skonfigurować klasę macierzy. Macierz jest tworzona z initializer_list zawierającej pozycje vector<...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Przybliżające rozwiązanie równania Poissona w MATLABIE
Próbuję użyć pięciopunktowej metody różnic skończonych w Matlabie do rozwiązania problemu wartości granicznej: > Korzystanie z następując...
-2 głosów
0 odpowiedzi
Tworzenie wektora w C - pop, push, at, wstaw i usuń zakres
Potrzebuję pomocy przy implementacji funkcji v_push_back, v_pop_back, v_at, v_insert_n i v_erase_range wektorów w C. Kod został już częściowo wy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
błąd 2552: Nie agregowane nie mogą być inicjowane z listą inicjalizatorów
Próbuję zainicjować wektor w nagłówku następującym kodem, ale otrzymuję błąd    C2552: „LABELS”: nie można agregować nie agregatów   lista in...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Pętla wypełnia tylko jeden wektor spośród tych, które zawarłem w for
Dołączam kontekst. Mój problem już istnieje. Kiedy go uruchomię, wypełniany jest tylko wektor intL, ale nie dzieje się tak z intU. Z drugiej str...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak prawidłowo zintegrować logo wektorowe z aplikacją kompatybilną z Androidem 6
W zależności od programu uruchamiającego użytkownik może wybrać kształt swoich ikon (używać okrągłych ikon, squircles itp.). Ponieważ android...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wysłać wektor w cbc do deszyfrowania?
Spodziewam się zaszyfrować łańcuch po stronie klienta (używając aes-256-cbc i tajnego hasła już znanego zarówno przez serwer, jak i klienta). A...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obsługa wskaźnika w wektorze C ++
Masz problem z użyciem wektora w C ++. Poniższy kod ma ten Błąd wykonania: * Błąd w `./a.out ': podwójne wolne lub uszkodzenie (na zewnątr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obraz 2D na wykresie 3D poprzez powierzchnię prostopadłą do kąta patrzenia
więc chcę uwzględnić figurę 2D na wykresie 3D i obrócić figurę (z widokiem ([alfa beta])). Jak można sobie wyobrazić, zakłóciłoby to wykres powi...
spytał 4 miesiące temu