Pytania oznaczone [unit-testing]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak Mock django powiązał kwerendy przy użyciu python unittest
func_to_test.py from models import MyModel def myFunc(): #Query 1 queryset_exists = MyModel.objects.filter(id=0).exists()) #Query 2 q...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usługa stanowa testowania Jasmine
Jestem nowy w testowaniu Jasmine i szukam „najlepszej praktyki” dla jednostki testującej stanową usługę AngularJS. Większość samouczków, na któr...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Test jednostki funkcji odbicia
Używam funkcji debounce wewnątrz komponentu componentDidMount w następujący sposób: ... if (setNavigationSections) { setNavi...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Proszę wyjaśnić raport pokrycia kodu kątowego [wstrzymany]
Próbuję zrozumieć raport pokrycia kodu kątowego. Co oznaczają różne atrybuty w odniesieniu do rzeczywistego kodu - instrukcji, gałęzi, funkcji,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zachowanie wyników testu Jenkinsa
Jestem nowym użytkownikiem Jenkinsa i ostatnio zauważyłem, że w jednym z zadań, kiedy buduję aplikacje, wyniki testów zmieniają się, mimo że now...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak przetestować zmianę koloru elementu przy najechaniu myszą w Angular unit testing przy użyciu Jasmine?
Chciałbym sprawdzić zmianę koloru, gdy najedź myszą na znacznik zakotwiczenia. Kolor jego tekstu to # 333333 a po najechaniu myszą zostanie zmie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Testy Spring / JUnit - Obsługa wielu transakcji na test
Jestem nowicjuszem w Spring Boot Testing i nie jestem pewien, czy nawet poprawi to, w jaki sposób go używamy. Używamy Spring Boot 1.5.8.RELEASE,...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak próbować metodę ogólną z parametrem delegata
W klasie abstrakcyjnej mam metodę wirtualną z tym podpisem. public virtual async Task<TResult> MethodAsync<TParameters, TResult>(...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można dodać testu jednostkowego do projektu testowego jednostki podstawowej .NET VS2017
Jeśli dodam nowy „Projekt testowy MSTest (.NET CORE)” do mojego rozwiązania, kliknij prawym przyciskiem myszy nowo wygenerowany rzut gotowy „Dod...
spytał 8 miesięcy temu
10 głosów
2 odpowiedzi
Uzyskaj deklarowane pola java.lang.reflect.Fields w jdk12
W java8 można było uzyskać dostęp do pól klasy java.lang.reflect.Fields używając np. Field.class.getDeclaredFields(); W java12 (zaczynając...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Restsharp: treść IRestResponse zwraca „[]”
Próbuję zaimplementować test mojego odpoczynku api za pomocą restsharp, który wydaje się być bardzo potężnym i łatwym narzędziem do prostych tes...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak wyśmiać funkcję w żartach lub zapobiec domyślnemu?
Usiłuję użyć metody response-testing-lib do przeprowadzenia testów integracji Chcę wyszydzić funkcję taką jak wewnątrz mojej klasy reakcji o...
0 głosów
0 odpowiedzi
Test jednostkowy C ++ - Dobra praktyka? [Zamknięte]
Użyłem C ++ tylko w stylu C, a ostatnio uczę się dobrych praktyk w C ++. Moje pytanie dotyczy testu jednostkowego w C ++. Dlaczego Boost.Test lu...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jednostkowe testy przypadków
Jestem programistą z Androidem, który pracuje w testach jednostkowych kotlin i ma funkcję class ExpiryDateValidator @Inject constructor() { va...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie ma dyrektywy z ustawieniem „exportAs” na „cdkStep”
Otrzymuję ten błąd z karmy /jasmin w moich specyfikacjach:    Nie ma dyrektywy z ustawieniem „exportAs” na „cdkStep” <!-- Step 1 -->...
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak napisać test jednostkowy dla wywołania zwrotnego subskrypcji usługi
Uczę się, jak pisać test jednostkowy w Angular. Tworzę httpService mający metodę sendToServer. Każdy komponent używa go do wysyłania żądania do...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
treeModel niezdefiniowany podczas testowania komponentu drzewa kątowego
Pracuję z komponentem drzewa kątowego , aby wyświetlić drzewo kategorii w składnik bezpaństwowy w kanciastym. Obecnie mam i uruchamiam komponen...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę wykonać test jednostkowy przy użyciu vb.net?
Próbuję wykonać test jednostkowy przy użyciu następującego kodu, ale nie mogę tego zrobić. Czy chcesz to sprawdzić i dać mi wskazówki. Pozdrawia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Mocking Angular Material Dialog afterClosed () dla testu jednostkowego
Otwieram moje okno dialogowe z następującą funkcją: accept() { let dialogRef = this.dialog.open(AcceptDialogComponent, { data: { hasAcc...
-1 głosów
1 odpowiedzi
Uruchamianie modułu testu jednostkowego w Pythonie
Mam test jednostkowy. Nazywa się test_mymod.py Fragment: ... import mymod import os import unittest class myTestCase(unittest.TestCase):...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można zaimportować InstantTaskExecutorRule w moim przypadku testowym „jUnit” nawet po dodaniu zależności „core-testing” - testowanie Androida
Piszę przypadki testowe dla mojego LoginViewModel. Gdzie chcę wykonać operację setValue() na moim MutableLiveData. Aby uniknąć metody getMai...
0 głosów
0 odpowiedzi
Pact Testing PactProviderRule nie został wykryty
Zaczynam od testu Pact i podążyłem za przykładem z Przykład Pact-JVM /a>, następnie stworzyłem własny test Producent zwraca dane od użytkown...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przetestować przycisk w urządzeniu ngfor
Mam przycisk wewnątrz tagu nav, który jest renderowany przez zapętlenie listy <nav *ngFor="let test of getTests(); let last = last">...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego nie muszę korzystać z lib innej firmy, takiej jak rewiremock, aby rewire i próbować zależności za pomocą żartów? [duplikować]
W tym pytaniu zadałem tutaj: Dlaczego czy mutowanie modułu aktualizuje odwołanie, jeśli wywołuje ten moduł z innego modułu, ale nie w przypa...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Testowanie jednostek „pathlib.Path.is_file” w Pythonie 3.x
Jestem nowym użytkownikiem testów jednostkowych w Pythonie i mam problemy z uruchomieniem testów. Chcę zaimplementować następującą klasę testową...
spytał 8 miesięcy temu