Pytania oznaczone [uikit]

2 głosów
1 odpowiedzi
W UIAccessibilityContainer jaka jest różnica między używaniem `accessibilityElements` a pozostałymi trzema metodami?
W systemie iOS 8 Apple wprowadza var accessibilityElements: [Any]?. func accessibilityElementCount() -> Int func accessibilityElement(a...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak usunąć „widmową” komórkę podczas przeciągania / upuszczania UICollectionView i sprawić, że ruchoma nieprzezroczystość komórki?
Próbuję zaimplementować mechanikę przeciągnij /upuść w moim UICollectionView, bardzo podobną do zmiany kolejności komponentów skrótu w aplikacji...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje standardowa kontrola dla popover listy akcji, jak w aplikacji Pliki?
Czy jest to standardowa kontrola używana w aplikacji Pliki systemu iOS do wyświetlania listy akcji, gdy naciskasz plik:
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Usuń zaokrąglone rogi w TextEntry w Xamarin.iOS z efektem Xamarin
Posiadanie aplikacji Xamarin.Forms z TextEntry. Jest renderowany w ten sposób na iOS: > Obecne są prostokątne granice, ale niestety zaokr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pojawienie się białego prostokąta, podczas gdy UIPopoverPresentationController animuje wzrost po zwiększeniu preferowanegoContentSize
Używam UIPopoverPresentationViewController, aby przedstawić UIViewController modalnie w popover. Zgodnie z dokumentacją Apple , aktualizując pr...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jaka kontrola UIKit jest podklasowana w wyszukiwaniu grup użytkowników / kompozytorze? (iMessage, czat grupowy w mediach społecznościowych)
Buduję system czatu grupowego, w którym użytkownicy na mojej platformie mogą tworzyć grupy, aby komunikować się ze sobą prywatnie Chcieliśmy...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozmieścić widoki w tableViewController, używając ograniczeń, programowo?
Próbuję zaimplementować UITableViewController. Napisałem kod dla niestandardowej klasy komórek i UITableViewController, a ja mam 3 pytania do...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy możliwe jest uzyskanie SystemItem z UIBarButtonItem w Swift?
Mam paczkę UIBarButtonItem w UIToolbar. Każdy z nich ma swój SystemItem ustawiony w serii ujęć, tak aby wyglądał jak ikony systemowe. Wolałby...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Błąd „Nie zdefiniowano zachowania UICollectionViewFlowLayout” w didSelect
Przedmowa: Wiem, że ludzie pytali o ten błąd wcześniej, ale żadne z tych pytań nie dotyczyło w szczególności widoku kolekcji widoków kolekcji i...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ogranicz pole tekstowe do 1 znaku i zamień tekst bez powrotu za pomocą delegata
Mam pole tekstowe, w którym chcę, aby użytkownicy mogli wybrać emoji jako ikonę. Obecnie mogę ograniczyć pole tekstowe tylko do jednego znaku, a...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodawanie niestandardowego widoku do preferowanych znaczników w NavigationBar
Mam blueView, który chcę pokryć duży obszar tytułu (Fav10) na pasku nawigacyjnym. Ale mam problem z dostępem do niego. Ustawienie topItem.titleV...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
deinit wywoływany w aplikacji, ale nie w teście jednostkowym podczas odrzucania kontrolera widoku
Usiłuję przetestować pamięć moich kontrolerów widoku, aby sprawdzić, czy poprawnie odinicjalizują, gdy zostaną odrzucone. class SettingsViewCo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak nawigować i przekazywać dane między kontrolerami UIView, których układ przypomina widelec?
Mam kilka UIViewControllers jak pokazano Chcę przekazać dane z B do C i wykonać to przejście. Do tej pory otrzymałem 2 możliwe rozwią...
1 głosów
3 odpowiedzi
Problem z lewym dolnym i prawym dolnym narożnikiem do Uiview wewnątrz UICollectioviewCell
Dostaję jeden problem z UICollectionView Cell. Próbuję podać tylko 2 promienie narożników bocznych do UIView z poniższym kodem. stoję przed prob...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Templated png w UIImageView zmienia skalę szarości podczas prezentacji arkusza akcji UIAlertController
Jak sugeruje tytuł, mam obraz, który jest ustawiony na szablon i używam .tintColor do ustawienia koloru obrazu. Działa zgodnie z oczekiwaniami,...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Templated png w UIImageView zmienia skalę szarości podczas prezentacji arkusza akcji UIAlertController
Jak sugeruje tytuł, mam obraz, który jest ustawiony na szablon i używam .tintColor do ustawienia koloru obrazu. Działa zgodnie z oczekiwaniami,...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak rozpoznać gesty przesunięcia w lewo / w prawo? Bardziej łagodny niż UISwipeGestureRecognizer.direction.right / left
Próbuję zaimplementować przesuwanie, aby odrzucić widoki w mojej aplikacji. Używam UISwipeGestureRecognizer, a po przesunięciu w lewo lub w praw...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
UITouch locationInView niepoprawne na symulatorze czasami
Napotkałem bardzo dziwny problem z UITouch. Pracuję nad grą. Używa OpenGL z GLKView (mam plany przejścia na Metal w przyszłości). Zdarza się...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Etykieta doboru z Autolayout
Opis problemu Mam etykietę po lewej stronie widoku wydruku w aplikacji na iOS. Udało mi się obrócić etykietę o 90 stopni, jak pokazano poni...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
UIView jako usterka rozproszonego materiału SCNGeometry
Używam UIView jako materiału rozproszonego dla SCNPlane, dzięki czemu mogę wyświetlić menu 2D wewnątrz mojej sceny 3D. Działa to tak, jak ocz...
spytał 5 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Korzystanie z grupy wysyłkowej w tableView (_ tableView :, cellForRowAt indexPath :) metoda delegowania; „Wyrażenie typu UITableViewCell nie jest używane”
Próbuję wywołać funkcję asynchroniczną (obserwując wartość bazy danych Firebase) i użyć grupy dyspozytorskiej do powiadomienia, kiedy dane zosta...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Plac zabaw Swift upada podczas jazdy z różnymi prędkościami
Mam ten kod w viewDidAppear override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { BGAmbient.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: ar...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Plac zabaw Swift upada podczas jazdy z różnymi prędkościami
Mam ten kod w viewDidAppear override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { BGAmbient.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: ar...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
NavigationController Przejście z przezroczystego na nieprzejrzysty pasek nawigacji
Obecnie próbuję dodać przejście, które jest równoważne bieżącej implementacji w aplikacjach takich jak Tripadvisor, Airbnb i co. Mówię o zanikan...
spytał 6 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
UIStackView wyrównuje UIButtons wzdłuż centrów obrazu
Mam UIButtons ułożone pionowo w UIStackView. Niektóre przyciski mają tytuł i obraz, podczas gdy inne mają tylko obraz. Mój problem polega na tym...
spytał 6 miesięcy temu