Pytania oznaczone [typescript]

0 głosów
1 odpowiedzi
Zwraca typescript Enum Object.values ​​()
Dlaczego Object.values() i Object.keys() zawsze podają zarówno klucze, jak i wartości? Rozważ następujący kod: enum Enum { FOO, BAR...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdź rekursywną strukturę JSON dla dopasowanych wartości liczbowych w zestawie w Typescript Angular
Mam interfejs użytkownika, w którym początkowo użytkownik musi zaznaczyć kilka pól wyboru. Pola wyboru mają kolejne identyfikatory. Struktura JS...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dynamicznie zmieniać nagłówki w ng-smart-table?
Muszę zmienić nazwy kolumn lub nagłówki w ng-smart-table, dynamicznie lub po jakimś zdarzeniu. Używam tableSettings do definiowania kolumn pó...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można odznaczyć pola wyboru przy użyciu kąta
Używam listy pól wyboru, aby użytkownik mógł wybrać rolę. Zawsze musi być zaznaczone tylko jedno pole wyboru. Więc jeśli miałbym odznaczyć pole...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
testowanie funkcji prywatnych w maszynopisie z żartem
W poniższym kodzie mój przypadek testowy został przekazany zgodnie z oczekiwaniami, ale używam stryker do testowania mutacji, funkcja handleErro...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Sortowanie tablicy obiektów według maszynopisu nazwy obiektu
Korzystając z TypeScript, próbuję posortować tablicę obiektów według nazwy rzeczywistego obiektu, a nie klucza obiektu. Na tych obiektach istnie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Podczas przesyłania pojedynczego pliku Filepond przesyła pusty plik przed przesłaniem „prawdziwego” pliku
Próbuję zrozumieć, co Filepond ładuje do mojej metody serwera i natknąłem się na coś bardzo mylącego. Używam tylko metody serwera process i test...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
TypeScript - instrukcja „debugger;” nie działa podczas pracy ze środowiskiem QA w Angular
Pracuję nad aplikacją kątową z konfiguracją różnych środowisk. Stoję w obliczu problemów, gdy próbuję skonfigurować niektóre punkty debugowania...
0 głosów
2 odpowiedzi
Test zatrzymuje się z działaniem warunkowym na element.isDisplayed, a element nie jest wyświetlany
W moim teście mam warunek sprawdzenia, czy wyświetla się popup. Jeśli tak, kliknięto przycisk anulowania. Ale jeśli okienko nie zostanie wyświet...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak ustawić interfejs dla istniejącej, ale obecnie nieznanej pary klucz / wartość?
Mam następujący interfejs: interface Item { _id: string; name: string; amount: number; type: 'a' | 'b' | 'c'; value: str...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z klasy SUPER podczas rozszerzania jej z klasy abstrakcyjnej
Mam klasę abstrakcyjną, która ma 4 argumenty we własnym konstruktorze: export abstract class AbstractType implements OnInit, Destroy{ construc...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak ukryć klawiaturę po dotknięciu poza polem tekstowym?
Mam aplikację wieloplatformową. Mam formularz, który ma więcej niż jedno pole tekstowe. Chcę ukryć klawiaturę, gdy użytkownik dotknie poza polem...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
bootstrap Otwórz modalny domyślny bootstrap komponentu
Modal niestandardowego komponentu Ng-bootstrap działa przy kliknięciu przycisku (kliknij) = "modalDefault.show ();" potrzebuję otworzyć w ts &...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy mogę używać typu jako wartości (lub poprawnie wnioskować rodzaj klasy generycznej z parametru konstruktora)?
Mam klasę ogólną, która akceptuje inny typ i nazwę klucza tego typu. Chcę również zainicjować właściwość z tą nazwą klucza. Zdefiniowałem to w T...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Operator <nie może być zastosowany do typów Number i boolean
Mam trzy liczby i próbuję porównać, jeśli jeden z nich zawiera inne 2. let myMonthly = this.profile.expectedpayhourlystart + this.profile...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
„System nie jest zdefiniowany” podczas tworzenia API RESTful z TypeScript
Próbuję zbudować API RESTful za pomocą TypeScript i SystemJS // index.ts // Import express import express from "express" // Imports routes imp...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak używać instrukcji case z forEach w kątowym 6?
Chcę wybrać produkt w app.html z typów mebli w funkcji uploadFiles (), aby uruchomić wybrany produkt, ale nie mogę go uruchomić. Pomóż mi pros...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uruchom lalkarza przed testami i przekaż stronę do testów
Chcę uruchomić instancję lalkarza w ava przed wszystkimi testami i przekazać stronę do wszystkich testów, dzięki czemu mogę pracować z tą akty...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Niebezpieczne przypisanie wartości słownika kluczem typu unii w trybie ścisłym
TypeScript wygląda na niepoprawny, gdy wartość słownika jest przypisana kluczem typu unii, nawet przy użyciu najnowszego maszynopisów@3.4.5 i tr...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy można to zreformować na bardziej złożony styl widoczny w przykładach?
Jestem całkiem nowy w rxjs i ten przykład, który wymyśliłem, nie jest taki elegancki. Zasadniczo, jak mogę skomponować 3 drastycznie różne obser...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak instrumentować projekt kątowy 6 dla pokrycia kodu za pomocą Stambułu
Chcę tylko instrumentować mój kątowy 6 kod źródłowy projektu (pliki ts). Ponieważ nie mam żadnych przypadków testów jednostkowych, nie jestem w...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dwukrotnie wywołać subskrybowane żądanie HTTP
Pracuję nad aplikacją korzystającą z SSR. Podczas wchodzenia do aplikacji wysyłam prośbę o pobranie niektórych produktów. Wszystko działa dobrze...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rozwijany wewnątrz tabeli primeng
Używam rozwijanej listy w tabeli primeng turbo. Mam tablicę, która składa się z dwóch tablic, które tworzą opcje rozwijanego menu. Chcę, aby pie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Izomorficzny TypeScript / require
Mam 4 pliki Settings.ts type sayType = () => string; export interface SettingsModule { sayEnv: sayType; } settings.node.ts impor...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
npm publikuje zawartość dist z wyjątkiem samego dist
w pakiecie.json Mam "files": [ "dist/*" ] W tym przypadku, jeśli opublikuję mój pakiet, opublikuję dist z jego treścią. Zainstalowany pak...
spytał 8 miesięcy temu