Pytania oznaczone [typeerror]

1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Webpack - Uncaught TypeError: Nie można odczytać właściwości „call” undefined
Używam vue.js i uzyskanie nieudanego błędu typu podczas dodawania css-style w moim vue-component. Wydaje się w porządku, gdy albo import css w s...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak naprawić TypeError null to nie obiekt (ocena 'item.rating_stars.length')
Dostaję ten błąd podczas debugowania natywnej aplikacji reagującej, jest to katalog podłączony do witryny Wordpress, wyświetla aukcje i wszystko...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
TypeError: nieobsługiwane typy operandów dla /: „function” i „int” [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Błąd typu: nieobsługiwane typy operandów dla ** lub pow ( ): „function” i „int”...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obiekt TypeError at / login / 'bool' nie jest wywoływalny
Konfiguruję uwierzytelnianie użytkownika dla witryny e-commerce i podczas drukowania (request.user.is_authenticated()) Otrzymuję następując...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego to rzuca błąd TypeError?
Mam komponent reakcji, który ma odwzorować stan „osób” i zwrócić listę „osób”, wyświetla listę w porządku, a deletePersonHandler nadal działa, a...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Porównanie między instancjami int i Magicmock działa w Pythonie 2, ale podnosi TypeError w Pythonie3
Próbuję sprawdzić kod statusu odpowiedzi po wyzwoleniu jakiegoś API za pomocą metody POST, kod statusu odpowiedzi jest typu Magicmock, sprawdzam...
0 głosów
1 odpowiedzi
Uncaught TypeError: value.CommentTypes.join nie jest funkcją Angular
W angularjs używam jednej metody wywołującej różnie jakiś czas, gdy otrzymuje wartość w postaci tablicowej iz innego miejsca otrzymuje prostą wa...
0 głosów
0 odpowiedzi
SimpleConfigParser podaje „TypeError: get () otrzymał nieoczekiwany argument„ fallback ”w Pythonie 3.6
Próbuję biblioteki SimpleConfigParser z Pythonem 3.6. Ale uzyskanie błędu TypeError. Czy ktoś może mi w tym pomóc? Kod, który próbuję: fr...
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj wejście str na int w pythonie [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak mogę odczytać dane wejściowe jako liczby?                                 ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Węzeł JS PostgreSQL TypeError: Nie można odczytać właściwości „then” undefined
W następującym węźle kod js: function saveAction(request, response) { const movie = { id: request.body.id, title: request.body.title...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
TypeError: ---— nie jest funkcją (w pobliżu „… this.state.dataSource…) React Native API FETCH Issue
Uczę się interfejsu API na reagować na rodzime . Chciałbym używać OMDB api. Mam trochę pracy i widzę, że zbiera dane z pobrania, ale z jakieg...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
TypError: istnieje nie jest funkcją podczas importowania węzła-serialport
Buduję aplikację, która współdziała z urządzeniem przez USB /Serialport. Używam do tego React + Electron + node-serialport. Nadal jestem nowicju...
0 głosów
1 odpowiedzi
Pierwsze dwa błędy, keyerror i typeerror po skrypcie pozostaną na chwilę uruchomione
Po uruchomieniu tego fragmentu kodu w nieskończonej pętli True, losowo zawiesza się i zgłasza te dwa błędy: TypeError: string indices must be...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd typu związany z XF Pub Controller AbstractController
Zastrzeżenie: jestem nowy w programowaniu XenForo 2.X, proszę, nie zwlekaj. An exception occurred: [TypeError] Argument 1 passed to Pages\P...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Biblioteka jQuery inputToken: Uncaught TypeError: Nie można odczytać właściwości „replace” z undefined
Próbuję użyć wielu pól wartości z biblioteką tokenInput, ale otrzymuję następujący komunikat o błędzie:    Nieprzechwycony błąd typu: nie moż...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wprowadzić serię / listę składającą się z różnych tokenów w słowniku Gensim?
Mam ramkę danych pand, która ma jedną kolumnę z danymi konwersacyjnymi. Przetworzyłem go w następujący sposób: def preprocessing(text): r...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Python Postgres Insert Error: TypeError: nie wszystkie argumenty konwertowane podczas formatowania łańcucha
Otrzymuję następujący kod błędu podczas próby wstawienia poniższych wyników z poniższego kodu do pola tekstowego w bazie danych Postgres: Błą...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
TypeError: got (…) .on nie jest funkcją. Nodejs
Próbuję utworzyć program w Nodejs, który konwertuje URL na torrent. W tym celu chcę pobrać plik. Używam pakietu npm o nazwie „got”, ponieważ pon...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić problem „konwersji serii na <class 'float'>” w Pandach?
Mam proste pytanie, którego nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak jest w moim przypadku. Czytam dwie macierze A i B (które są 24 * 20) i obliczam i...
spytał 9 miesięcy temu
-3 głosów
1 odpowiedzi
jak naprawić: argument float () może być łańcuchem lub liczbą, a nie „mapą”
to jest mój prosty kod: Próbowałem zmienić jakiś typ danych @staticmethod def load_from_file(filename, size_fit = 50): ''' Loads th...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Alert jest niezdefiniowany, a zmienna „findUser” jest niezdefiniowana
Próbuję mieć funkcję JavaScript zwracającą nazwę użytkownika danego identyfikatora użytkownika na podstawie mojej funkcji. Doświadczam dziś czeg...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić błąd OpenCV Numpy Error, obiekt nie jest iterowalny
Podążam za przewodnikiem, aby opracować kanał bezpieczeństwa wykrywania ruchu i wystąpił problem. Autor samouczka nie miał żadnych problemów, al...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak przekonwertować liczby w ciągu znaków, aby zakończyć funkcję w python 2.7?
Próbuję napisać kod za pomocą funkcji, if /elif i pętli. Opieram to na Learn Python The Hard Way, ćwiczenie 35. (Python 2,7) Gdzie aktualnie...
spytał 9 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
TypeError: nieobsługiwany typ operandu. Jak znaleźć najmniejszą różnicę między liczbami na liście
Muszę znaleźć najmniejszą różnicę między liczbami na liście. Z jakiegoś powodu nie działa, gdy wprowadzam liczby do konsoli i otrzymuję ten b...
spytał 9 miesięcy temu