Pytania oznaczone [type-conversion]

0 głosów
2 odpowiedzi
Obecnie próbuję zapisać zestaw liczb całkowitych w tablicy int, poprzez ponowne zdefiniowanie ciągu na liczby, a następnie zapisanie go w tablicy
Próbuję przekonwertować tekst /cyfry wejściowe (ciąg znaków), które będą zawierać dowolne znaki, ale chcę oddzielić liczby od znaków i zapisać j...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Potrzebujesz pomocy przy konwersji ciągu czasu zakończenia statystyki AM - PM na Datetime 24hr
Próbuję przekonwertować niektóre dane z csv do konkretnej struktury danych json i mieć ciąg znaków w formacie następujących osobnych przykładów:...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Konwersja / kompatybilność Numpy / Pytorch dtype
Próbuję znaleźć jakąś dokumentację zrozumieć, w jaki sposób łączone są typy. Na przykład: x : np.int32 = ... y : np.float64 = ... Jaki będ...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Zmiana ciągu na liczbę całkowitą z wejścia [duplikat]
Tylko szybkie pytanie. Rozejrzałem się trochę po Internecie i znalazłem kilka rozwiązań, ale żaden z nich jeszcze nie zadziałał. Patrząc na konw...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
jak odczytać zawartość pliku i przekonwertować go na słownik w Pythonie
Mam plik tekstowy (applications.txt) zawierający n wierszy danych (z 2 ogranicznikami) w poniższym formacie. 1) mytvScreen | mytvScreen | M...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwersja kolumny Dataframe z obiektami listy na liczby zmiennoprzecinkowe [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Dostęp do każdego pierwszego elementu kolumny Pandas DataFrame zawierającej listy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Automatyczna konwersja określonego typu danych z c # na klienta
Czy jest jakiś sposób na ustawienie reguły globalnej, na przykład w global.asax w C #, aby automatycznie konwertować i zmieniać określony typ da...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Ciąg funkcji z tablicą „int” w argumentach nie może zwrócić int. Jakiego rodzaju funkcji mogę użyć, aby przekonwertować tablicę w c ++?
Jestem nowicjuszem i zacząłem uczyć się na stronie, np. problemu eulers i kodyfikacji, ale bardzo często rozwiązania są w innym języku (Java, C...
spytał 2 miesiące temu
-6 głosów
3 odpowiedzi
Jak przekonwertować ciąg znaków na tablicę float?
Mam String w następujący sposób: String volt = “[1.2, 3.1, 5.3]”; Jak mogę przekonwertować String na tablicę float?      - 6 Nie rozu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Napisz ogólny SQL dla SQL Server i Oracle do wyświetlania dat
Muszę zapytać SQL Server i Oracle DB o ten sam projekt. DBMS zależy od klienta, ale struktura jest dokładnie taka sama. Na przykład, chcę wyś...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zapętl numer zapisany w konsoli
Robię ćwiczenie, aby trenować siebie, a obecnie jestem zablokowany zmienną w mojej pętli. main.py from interface import * from function imp...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd przepełnienia arytmetycznego konwertowania wyrażenia na komunikat typu int w kodzie T-SQL
Mam następujący kod: SELECT ehrprg.ReportName ,ehrprg.AnnualGoalServiceMinutes ,COUNT(DISTINCT ct.[Cl...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekonwertować nieświadome ciągi datetime na świadome obiekty datetime za pomocą strefy czasowej?
Używam zapytań do baz danych Big Query i Postgres i zwracam wyniki jako listy, które później przekształcam w ramki danych pand. Wyniki wyglądają...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Konwersja całej tablicy łańcuchów na podwójną tablicę powoduje wyjątek formatu wejściowego, ale konwersja pojedynczych elementów działa poprawnie
Próbuję przekonwertować tablicę łańcuchową (którą wypełniłem z pliku .txt) na podwójną tablicę w C #. To właśnie próbowałem, używając pętli f...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Konwertuj listę <dynamiczne> na listę <T>
Biorąc pod uwagę następującą funkcję, jak przekonwertować z List<dynamic> back to List<T>? Linia var retval = (IEnumerable<T&g...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dodanie parametru w Konstruktorze raportów SSRS z wartościami ciąg / varchar, ale pole w SQL jest numeryczne
Mam raport Usiłuję dodać parametr w Konstruktorze raportów, ale mam problemy z dokładnie tym, co muszę zrobić, aby przejść przez wybraną wartość...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekonwertować format HDF5 na pliki edf?
Szukam efektywnego sposobu konwersji danych z plików HDF5 na pliki EDF za pomocą Matlaba. Czy ktoś może dać mi jakieś sugestie dotyczące dals...
2 głosów
3 odpowiedzi
C - co to jest nazwa tablicy, gdy nie jest konwertowana na wskaźnik jej typu?
Więc przez jakiś czas byłem zdezorientowany nazwami tablic i wskaźnikami. Deklarujemy int a[10]; A gdzieś w dole mamy również a i &a....
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
SSIS: Konwersja typów danych w kwerendzie SOQL dla tabeli sprawdzania poprawności SSMS
Pracuję nad EDW, który używa SSIS do wprowadzenia tabel SalesForce. Jestem w trakcie pisania kwerendy sprawdzania poprawności w źródle CData Sal...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Znaczenie konkretnej instrukcji MATLAB num2str
Wysłano mi kompletny skrypt MATLAB. Wydaje się, że autor tego kodu wykonał określoną instrukcję przy użyciu num2str i set_param. Jaki jest cel n...
1 głosów
0 odpowiedzi
Problem z konwersją typu ciągiem w int i float
Jestem początkującym w monodevelop i próbuję zrobić prosty kalkulator, ale mam problem z przyciskiem równości, który wykonuje konwersję typu. Wi...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
5 odpowiedzi
Problemy z konwersją obiektu na tablicę
Próbuję przekonwertować obiekt na tablicę w js. Próbowałem wielu rzeczy, patrz poniżej. nic nie działa. var obj = [{"date":"1527206400","L"...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jaki jest dobry sposób, aby zapobiec przepełnieniu podczas konwertowania float na bigint w Pythonie?
Podczas przycinania dużych miejsc dziesiętnych wynikających z podziałów pojawia się problem z przepełnieniem. Np .: >>> from math imp...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem całkowitym na 64-bitowy, zachowując dokładne bity
Mam 32-bitową wartość, która jest przechowywana w Integer typu VB.Net (tj. Int32.) Interesują mnie tylko bity - nie wartość liczbowa. Czasami 32...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Zastąp wartość kolumny w pandach
Mam kolumnę „Wysokość” w zestawie danych, jak poniżej. Height 0 6-2 1 6-6 2 6-5 3 6-5 4 6-10 5 6-9 6...
spytał 3 miesiące temu