Pytania oznaczone [transactions]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Blokowanie całej bazy danych SQLite3 podczas aktualizacji
Muszę zaktualizować bazę danych SQLite3, która upuści tabelę, ponownie ją utworzy, a następnie ponownie wypełni tabelę. Chcę mieć pewność, że ws...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
„Transakcja” bez wyraźnego odbiorcy
Zgodnie z dokumentami, w modelach Railsy transakcje są dokonywane w obu klasach pochodzących od ActiveRecord::Base lub dowolnej instancji takiej...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Operacja klasyfikowania według segmentów SQL
Jestem gotów znaleźć wiersze, które przychodzą bezpośrednio po (ostatnim) wierszu, w którym Text = E. To jest jak dziennik transakcji, w któr...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Klasa testowa Surround z transakcją i wycofaniem
Napisałem test integracji z wieloma testami opartymi na sobie. Dlatego metody testowania nie są niezależne, a kolejność egzekucji jest egzekwowa...
0 głosów
1 odpowiedzi
Spring Hibernate @Data update vs raw UPDATE query: Optimistic Lock Exception pomimo @Transactional?
Pracuję z Spring Hibernate ORM do zarządzania danymi z MYSQL DBMS przy użyciu mojej aplikacji Java Spring. Mam prosty wymóg - gdy ktoś użyje moj...
0 głosów
0 odpowiedzi
jak rejestrować informacje z transakcji przy rozliczaniu wycofań
W mojej aplikacji Rails istnieją pewne transakcje bazodanowe, które czasami mogą zawieść i być ponawiane zgodnie z optymistycznymi regułami wspó...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak działają transakcje zagnieżdżone w Laravel?
Mam funkcję master A, która jest wywoływana przed funkcją B i po funkcji C. Zarówno zapisują jeden model i mają własną transakcję początkową i g...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy możliwa jest jedna transakcja dla wielu połączeń w mongodb?
Próbuję zaimplementować jedną transakcję dla połączenia wielu baz danych w mongodb. Ale utknął w startSession (). Mam dwie db (zestaw replik) i...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Obecnie żadna transakcja nie jest aktywna java.lang.IllegalStateException:
Opis wyjątku: Żadna transakcja nie jest obecnie aktywna na org.eclipse.persistence.internal.jpa.transaction.EntityTransactionImpl.rollback try...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Transakcja PDO przy jednoczesnym użyciu wielu metod i bezpośrednich zapytań?
Muszę mieć pewność, że poniższe transakcje działają poprawnie z transakcjami PDO: // Database Transaction try { // Start the transaction....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Co to jest rozwiązanie do zapisywania wielu połączeń z bazą danych MySQL w PHP
Potrzebuję rozwiązania do zapisywania wszystkich połączeń MySQL w PHP i używania go w transakcjach sql między połączeniami. Wiem, że nie mogę...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego baza danych nie odzwierciedla zmian wprowadzonych przez INSERT php?
Wywoływam INSERT i DELETE instrukcje przez PHP do bazy danych MySQL. Skrypt PHP kończy się pomyślnie, ale w bazie danych nic się nie zmieniło. U...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
AKTUALIZACJE SQL / WKŁADKI nie są blokowane podczas transakcji
Mam tabelę, w której jest stale wysyłana AKTUALIZACJE /WKŁADKI z innych procesów i próbuję wykonać transakcję do mojej tabeli SQL, w której obra...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak zaprojektować pamięć masową dla transakcji obejmujących wiele tabel w dynamodb?
Próbuję dodać obsługę transakcji do istniejącej pamięci dynamodb, która wygląda tak: public interface Storage<T>{ T put(T entity); ... }...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Sposób na przechowywanie danych w trybie offline i przesyłanie ich do bazy danych po powrocie do trybu online
Oto scenariusz: co godzinę przesyłam dane do bazy danych, jednak jeśli baza danych zostanie odłączona na kilka godzin, nadal chciałbym gdzieś pr...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Elementy nie są utrwalane w DB podczas korzystania z asynchronicznego wykonywania Springa
Muszę uruchomić zadanie asynchroniczne, które importuje dane (odczytane z pliku) do bazy danych MySQL. Używam Spring Data's CrudRepository. Prob...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Osiągnięcie izolacji dla określonych wierszy w bazie danych C #
Mam aplikację, która wysyła listy do użytkowników w kolejności sekwencyjnej. To jest struktura bazy danych ------------------- UserID LastIss...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Transakcje SSIS: Czy obsługiwana opcja tworzy nową transakcję, jeśli nie istnieje?
Required rozpoczyna nową transakcję, a Supported dołącza do istniejącej transakcji. Jeśli jednak transakcja jeszcze nie istnieje, czy opcja S...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Problem w zarządzaniu transakcjami hibernacyjnymi
Używam podejścia opartego na wątkach, aby sondować status określonego zadania w AWS. W tym celu używam pętli while, aby stale sprawdzać status,...
0 głosów
1 odpowiedzi
Zablokuj współbieżną tabelę wierszy odczytu
Mam tabelę o nazwie „Consecutives” w SQL Server, w tej tabeli przechowywany jest numer. Mam kolejną tabelę „Dane”, gdzie przechowują rekordy,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
SQL Server niespodziewanie wycofuje transakcję
Korzystanie z SQL Server 2016+ i VB.Net Obecnie widzę problem, w którym mam luki w logach. Dzienniki te są tworzone przez ręczne wstawianie i...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Transakcja Scala Mongodb: Jak wycofać?
Istnieje przykład transakcji mongodb Scala: https://github.com/mongodb/mongo-scala-driver/blob/r2.4.0/driver/src/it/scala/org/mongodb/scala/...
spytał 8 miesięcy temu
8 głosów
1 odpowiedzi
GAE / P: Bezpieczeństwo transakcji dzięki wywołaniom API
Załóżmy, że używasz transakcji do przetwarzania płatności Stripe i aktualizowania obiektu użytkownika: @ndb.transactional def process_payment(...
1 głosów
1 odpowiedzi
Strategia wyboru poprawnego Agregującego katalogu głównego, aby transakcja nie obejmowała wielu agregatów
Modeluję kontekst domeny /menu i zdecydowałem się na 2 łączne korzenie dla tego kontekstu. public class MenuItem : Aggregate<Guid> {...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić LazyInitializationException - brak sesji w aplikacji Spring?
W aplikacji Spring czasami mam wyjątek: org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role ... could no...
spytał 8 miesięcy temu