Pytania oznaczone [tidyverse]

1 głosów
1 odpowiedzi
Konwersja danych (jedna kolumna) z tidyverse
Mam tabelę o nazwie DATA_TEST. Ta tabela zawiera jedną kolumnę z siedmioma różnymi przypadkami danych. > Dzięki tej społeczności dostałe...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Obliczanie częstotliwości dla każdej kolumny i obliczanie częstotliwości dla całej macierzy
Moja matryca wygląda jak poniższa tabela v1 v2 v3 M Z P Z Z P P Z M Z P Z Chcę obliczyć częstotliwość dla każdej kolumny,...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Jak rozwijać z wieloma zmiennymi lub wymiarami
Chcę rozwinąć w trzech wymiarach w R. Chcę połączyć informacje na poziomie powiatu na poziomie dziennym od trzech lat w ramce danych, która zawi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego tibbles są wolniejsze niż macierze w pętli for-loop, ale szybciej, gdy dostęp do nich jest bardzo często?
W przypadku projektu modelowania opartego na agentach rozważałem użycie tidyverse tibble zamiast matrix. Sprawdziłem działanie obu za pomocą bar...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Utwórz nowy bęben, używając poprzedniej wartości wiersza kolumny jako parametru bieżącej wartości wiersza
Chcę ręcznie utworzyć bęben, w którym wartości jednej kolumny są obliczane w zależności od poprzedniej wartości tej samej kolumny. Na przykła...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z zbierania w zależnych kolumnach [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Zmiana kształtu wielu zestawów kolumn pomiarowych (format szeroki) na pojedynczy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zgnieść dwie połówki dwóch oddzielnych map ciepła korelacji?
Mam dwa zestawy danych dla tego samego zestawu zmiennych i mogę łatwo utworzyć korelacyjną mapę cieplną każdego z nich. Chciałbym jednak zgnieść...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Składnia Tidyr zastępująca zapytania sqldf
Mam dane jak poniżej, które chcę wykonać w celu analizy eksploracyjnej: selected <- c("1", "1", "1", "0", "1", "0", "0", "1", "0", "0", NA)...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego RShiny wykonuje kod inaczej niż R
Po raz pierwszy zauważyłem wykresy w różny sposób (różne podzbiory punktów na wykresie rozproszenia) między Shiny i R. W końcu zawęziłem swoje r...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Połącz dwa zbiory danych z czasem początkowym z połączeniem rozmytym w przedziale
Próbuję połączyć dwa duże zestawy danych w R za pomocą 'fuzzyjoin: interval_inner_join'. Moim celem jest dołączenie do nich przy stole na najbli...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
R: Dołącz wiersze jednej kolumny do sąsiedniej kolumny
Chcę powiązać wiersze dwóch kolumn w tej samej ramce danych razem. Obecnie robię to, łącząc je i dzieląc. Czy jest to bardziej zwięzły sposób?...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
r - ramki danych „rbind” z różnymi prefiksami w nazwach kolumn
Mam dwie ramki danych, jak poniżej: df1 <- data.frame(ID = c(1:4), Year = 2001, a_Var1 = c("A","B","C","D"), a_Var2 =...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Określone połączenie na dwóch ramkach danych [duplikat]
Biorąc pod uwagę dwie ramki danych: df1 = data.frame(CustomerId = c(1:6), Product = c(rep("Toaster", 3), rep("Radio", 3))) df2 = data.frame(Cu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Uzyskaj całkowitą średnią dla zmiennych zagnieżdżonych na liście list list
Załóż listę list, które mogą np. reprezentują rynki w różnych okresach. Mamy sześć okresów i w każdym okresie te same trzy rynki. Dla każdego ry...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Oddzielne wartości oddzielone przecinkami różne linie [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Podziel rozdzielone przecinkami łańcuchy w kolumnie na osobne wiersze          ...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
tidy eval vs base lub get () vs sym () vs as.symbol ()
Próbowałem zrozumieć schludny eval lub jak używać zmiennych w tidyverse przez jakiś czas, ale nigdy nie wydaje mi się, aby w pełni to zrozumiał....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
geom_text w ggplot z geom_col i pozycją „dodge”
Mam problemy z etykietowaniem. Przeczytałem inne posty na ten temat, ale nie mogę zrozumieć, co jest nie tak. Czy możesz pomóc? Dane: df &l...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
wygeneruj ramkę danych wartości parametrów
Próbuję wygenerować ramkę danych wartości parametrów dla analizy wrażliwości, gdzie każdy wiersz jest przestrzenią parametrów. Chciałbym móc zau...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Zastosuj `dplyr :: rowwise` we wszystkich zmiennych
Mam dane: df_1 <- data.frame( x = replicate(4, runif(30, 20, 100)), y = sample(1:3, 30, replace = TRUE) ) Działa następująca funkcj...
spytał 4 miesiące temu
4 głosów
4 odpowiedzi
Zastąp wiele `podsumowań` według funkcji
Obecnie powtarzam kod partii, ponieważ potrzebuję summarize zawsze tych samych kolumn dla różnych grup. Jak mogę to zrobić skutecznie, pisząc fu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zwiększ licznik, gdy wartość PRAWDA w kolumnie logicznej w R
Pracuję za pośrednictwem R4DS i aktualnie pracuję nad 5.6.7 ( https : //r4ds.had.co.nz/transform.html#exercises-11 ). Tutaj numer 1 prosi o r...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak zmienić nazwę kolumny po podsumowaniu według sumy?
Próbuję zmienić nazwę kolumny po przeprowadzeniu podsumowania (sumy) Kod taki, jaki jest teraz, jest następujący Tix <- GoT %>% fil...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
4 odpowiedzi
Łączenie plików csv o niespójnej długości wiersza i utrzymywanie basename jako nagłówka kolumny
Mam katalog pełen plików csv, które mają wspólną kolumnę (Class), a następnie wartość całkowitą, chociaż mają niespójną długość pliku. Przykład...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Uporządkowanie własnych funkcji wewnątrz własnych funkcji za pomocą rury
Próbuję więc utworzyć pakiet (nie uwzględniłem moich nagłówków roxygen2 poniżej): Mam tę funkcję: date_from_text <- function(df, x){ x...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
R: Oblicz odległość między pierwszym i bieżącym rzędem zgrupowanej ramki danych
Muszę obliczyć odległość euklidesową między pierwszym i bieżącym rzędem w ramce danych. Każdy wiersz jest wpisywany przez (grupa, miesiąc) i ma...
spytał 4 miesiące temu