Pytania oznaczone [tensorflow]

0 głosów
0 odpowiedzi
Operacja FusedBatchNorm w MobileNetV2
W modelu MobileNetV2 istnieje operacja o nazwie FusedBatchNorm. Czy ktoś może wyjaśnić, jak działa operacja FusedBatchNorm?      0 0 Answer...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Niski poziom API w tensorflow 2.0
Jestem bardzo zdezorientowany co do API w Tensorflow 2.0. Jak mogę utworzyć warstwę przy użyciu niskopoziomowego interfejsu API w Tensorflow 2.0...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tensorflow: Jak korzystać z API zestawów danych Tensorflow do używania obrazów TIFF?
Obecnie używam API zestawu danych Tensorflowa do ładowania i preprocesuj obrazy do szkolenia i testowania. Oto fragment kodu, którego używam,...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
input_tensor i output_tensor dla TFLiteConverter.from_session daje TypeError (obiekty Tensor są iterowalne tylko wtedy, gdy włączone jest chętne wykonanie.)
Próbuję stworzyć plik tflite modelu, używając treningu świadomego kwantyzacji. Tworzę i trenuję model w keras, ale miałem problem z jego zapisan...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
mój wyszkolony model źle przewidział obrazy wejściowe
Robię program do rozpoznawania znaków arabskich za pomocą CNN na keras, a następnie wyszkoliłem model, w którym wypróbowano różne architektury,...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rozmieść model detekcji obiektów Tensorflow na Nvidia TX2
Mam przeszkolony model wykrywania obiektów przy użyciu api wykrywania obiektów Tensorflow i modele prerained . W procesie instalacji , zwłas...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Używanie informacji podrzędnych w tokenie OOV z fasttext w warstwie osadzania słów (keras / tensorflow)
Mam swój własny model Fasttext i trenowałem z nim model klasyfikacji keras z warstwą osadzania słów. Zastanawiam się jednak, w jaki sposób mo...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak połączyć korzyści autografu z pętlą treningową?
Jak mogę poprawić szybkość wykonywania poniższego kodu, używając autograph „magic”? Podany kod tutaj: https://www.tensorflow.org/alpha/tutor...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak załadować inne obciążniki w module tensorflow-hub.module?
Chcę używać ELMo w keras i dlatego chcę używać tensorflow-hub, prawdopodobnie podobny do ( https://github.com/strongio/keras-elmo/blob/master/El...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego otrzymuję błąd segmentacji, gdy chcę wykonać wiele wnioskowań za pomocą C API Tensorflow?
Muszę użyć C API Tensorflow do wnioskowania o wyszkolonej sieci neuronowej w zamrożonym formacie wykresu. Ponieważ muszę to zrobić 34280 razy (z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapisać model z warstwą lambda, który odnosi się do warstw z innych modeli?
Używam warstwy tf.cond i tf.keras.layers.Lambda, która odnosi się do warstw z innych modeli, do przełączania modeli według flag. Ten model złożo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy Tensorflow Dataset.from_generator jest przestarzały w tensorflow 2.0? Zgłasza błąd dezaktualizacji tf.py_func
Kiedy tworzę zestaw danych tf z generatora i próbuję uruchomić kod tf2.0, ostrzega mnie komunikatem deprication. Kod: import tensorflow as...
1 głosów
1 odpowiedzi
Inicjalizacja Xaviera w Tensorflow 2
Jaka jest alternatywa funkcji tf.contrib.layers.xavier_initializer w Tensorflow 2.0? Plik tf.contrib.layers.xavier_initializer należy do Tensorf...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Różne rozmiary (input_shape) w mobilenet_v2
Czy możliwe jest wykorzystanie obrazów o różnych rozmiarach do nauki mobilenet_v2, na przykład 450x610, 300x200, 670x540 jednocześnie?      0...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak elegancko debugować nan / inf na gradientach w modelu Tensorflow z RNN?
Okazjonalnie możemy napotkać pewne nan /inf w gradiencie podczas backprop na modelach Tensorflow seq2seq. Jak moglibyśmy łatwo znaleźć przyczynę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zabić tensorboard za pomocą Tensorflow2 (jupyter, Win)
przepraszam za pytanie noob, ale jak zabić TIDorflow PID? Mówi: Reusing TensorBoard on port 6006 (pid 5128), started 4 days, 18:03:12 ago....
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Utwórz RNN za pomocą Tensorflow 2
Im 'próbuję stworzyć RNN z Pythonem i Tensorflowem 2a, ale naprawdę nie jestem pewien, co zrobiłem ... Wyniki przewidywania są stałymi. Co sądzi...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Grupy Softmax w tensorze według indeksu grupy z drugiego tensora
Szukam sposobu na części softmax tensora x przez ich grupę, co jest oznaczone indeksem grupy y [i], który istnieje dla każdego elementu x. Oto k...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Odejmij każdy rząd tensora A przez każdy rząd tensora B.
Chcę odjąć każdy wiersz Tensora A z każdego wiersza w Tensorze B. To jest to, czego chcę (to nie daje wyniku): A = tf.constant([[1,2],[2,4]])...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Brakuje słów ze słownika modelu wyszkolonego word2vec
Obecnie pracuję z pythonem, gdzie trenuję model Word2Vec używając zdań, które udostępniam. Następnie zapisuję i ładuję model, aby uzyskać słowo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Limit obwiedni tensorboardu w eval obrazów
obraz1 image2 Patrząc na wyniki eval podczas treningu tensorboardu model wykrywania obiektów, nie wszystkie ramki ograniczające wokół każdeg...
0 głosów
0 odpowiedzi
Obiekt „function” nie ma atrybutu „called”
kiedy próbuję wyeksportować plik pb za pomocą punktu kontrolnego modelu dostrajania przy użyciu %run export_inference_graph.py --input_type ima...
0 głosów
0 odpowiedzi
Chcę zainstalować Keras na R. Jak rozwiązać ten błąd?
Chcę zainstalować Keras na R. Jak rozwiązać błędy proxy? Zainstalowałem pakiety curl i httr, ale było bezużyteczne. Próbowałem każdej meto...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
OP_REQUIRES nie powiodło się Niepoprawny argument: transpozycja oczekuje wektora o rozmiarze 5. Ale wejście (1) jest wektorem o rozmiarze 4
Mam model TF Estimatora z następującym kodem: '' ' estimator_model = keras.estimator.model_to_estimator(keras_model=model, model_dir=outputdir)...
0 głosów
1 odpowiedzi
Deeplab: jak oddzielić segmentację nakładających się obiektów?
Używam głębokości tensorflow do segmentacji delfinów, zgodnie z poniższymi obrazami. https: //user-images .githubusercontent.com /307129 /57...
spytał 2 miesiące temu