Pytania oznaczone [syntax-error]

0 głosów
1 odpowiedzi
PG :: SyntaxError at / bookmarks - Nie mogę zrozumieć, dlaczego zapytanie SQL jest błędne
Podczas uruchamiania mojej aplikacji za pomocą sinatry pojawia się komunikat o błędzie PG::SyntaxError at /bookmarks ERROR: syntax error at or n...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
0 odpowiedzi
oneL.c: 79: 1: błąd: oczekiwany identyfikator lub token „(’ przed „}”
Wiem, że to błąd składniowy, ale nie mogę go znaleźć i przeglądam go przez około 30 minut. Skompilował się wcześniej, zmienił kilka rzeczy w fun...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Używam qpython na moim telefonie i próbuję zaimportować plik .py, ale nie działa
import sys Drukuj (sys.path) Dostaję katalog i próbuję umieścić mój plik .py, a następnie próbuję Importuj nazwę pliku Następnie pojawia się błą...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uruchomić ten BigQuery SQL?
Chcę przeanalizować prywatne klucze bitcoin z github na bigquery i nie mogę uruchomić tego kodu SELECT f.repo_name, f.path, c.pkey FROM...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić poprawkę: „Błąd analizy: błąd składni, nieoczekiwany koniec pliku w„ ścieżce pliku ”… w linii 185 [duplikat]
Każdy uruchamia błędy składniowe. Nawet doświadczeni programiści robią literówki. Dla nowoprzybyłych to tylko część procesu uczenia się. Jednak...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd SQL (brakujący operator) W błędzie operacji zapytania [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Instrukcja wielokrotnego łączenia SQL                                      2 o...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę nazwać wystąpienie ciągiem? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak utworzyć zmienną liczbę zmiennych?                                      16...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Nieprzechwycony błąd składniowy nieoczekiwany identyfikator w JS i Html
Próbowałem p5.js, gdy otrzymałem nieprzechwycony błąd składniowy. Zeskanowałem cały kod kilka razy, ale nie mogę go zdobyć na całe życie. Dzięku...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nieoczekiwany koniec linii - dos2unix tego nie naprawi
Mam następujący kod: #!/bin/bash set -o errexit set -o nounset set -o pipefail set -u se () { sed -n 's/\s*r('"$1"').*|r| =\s\+//p'} ### ge...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
2 odpowiedzi
Przerwij Batch If / ELSE Oświadczenie w wielu wierszach - trudno odczytać kod
Znalazłem ten kod tutaj - > :: Sprawdź, czy ścieżka jest plikiem lub folderem za pomocą partii Ale trudno mi to czytać i chcę je uprości...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem w błędzie analizy: błąd składni, nieoczekiwany T_STRING [duplikat]
Każdy uruchamia błędy składniowe. Nawet doświadczeni programiści robią literówki. Dla nowoprzybyłych to tylko część procesu uczenia się. Jednak...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę rozwiązać błąd klasy expexted w Javie?
nie rozumiem, dlaczego mam oczekiwaną „klasę”                    w tej linii: signla [f] /= neuronfarbeanzahl []; public double[] signalproces...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Niepoprawna składnia w pobliżu słowa kluczowego SQL Server
Ten kod dotyczy pracowników, którzy przepracowali ponad 9 godzin w ciągu 24 godzin. SELECT DISTINCT X.PERSONNUM, X.PERSONFULLNAME,...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę rozwiązać błędy mojego kodu w VHDL?
Zrobiłem kod, który wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne. Ale kiedy wykonuję kompilację, raport pokazuje, że mam wiele błędów składniowych....
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego moja procedura przylegania do zestawu w schemacie zwraca błąd?
Próbuję sformułować procedurę, która łączy liczbę z zestawem liczb, który jest uporządkowany od najmniejszego do największego. W tym zestawie ni...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Deklaracja funkcji przed określeniem powodującego błąd w C
Próbowałem napisać kod, który może sprawdzić, czy w tablicy znajduje się sekwencja 123, czy nie, dla której stworzyłem funkcję sprawdzania , kt...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak indeksować zestaw podzbiorów w ZIMPL?
Biorąc pod uwagę S jako zestaw podzbiorów, chciałbym go wydrukować i zindeksować: set S[]:=subsets({1..5}, 3); do forall <i> in S do pr...
spytał 9 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
bt.append (int (input (f „Wpisz czas serii dla procesu {i} ->”))) jest to jedenasta linia mojego kodu, gdy uruchomię kod, który pokazuje nieprawidłową składnię
kiedy uruchamiam program do planowania FCFS, wskazuje błąd w linii bt.append(int(input(f"Enter burst time for process: {i} ->"))) wypowi...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zrobić ten kod w bardziej przejrzysty sposób bez podsłuchiwania?
let db = firebase.firestore() let batch = db.batch() let whoTaggedRef = db.collection('posts').doc(postId).collection('whoTagged').doc(myId)...
0 głosów
1 odpowiedzi
SyntaxError: EOF podczas skanowania potrójnie cytowanego literału ciągu znaków (nic nie działa)
Przeszukiwałem SO już od godziny i próbowałem każdej możliwej poprawki. Wcięte i ponownie wyryte i przesunęło ten sznurek dookoła, policzyłam ws...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
gdzie brakuje znaku PHP? [duplikować]
Każdy uruchamia błędy składniowe. Nawet doświadczeni programiści robią literówki. Dla nowoprzybyłych to tylko część procesu uczenia się. Jednak...
spytał 9 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak napisać kod dla tego problemu, aby uniknąć błędu kompilacji
Link do problemu: https://www.codzilla.org/questions?qid=40 Napisz kod, aby znaleźć średnią wszystkich elementów tablicy. Ten kod jest u...
spytał 10 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego mój Tensorflow GPU ulega awarii podczas próby uruchomienia dodatkowego czasu?
Jestem całkiem nowy w Tensorflow i używam instalacji GPU w Anaconda ze Spyder. Mam powtarzający się problem w moich programach, w których będzie...
spytał 9 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Pytanie Java: czy float nie może być zadeklarowany jako ostateczny? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Java: double vs float                                      6 odpowiedzi      ...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskiwanie błędu składni podczas czyszczenia danych za pomocą ast.literal_eval ()
Mam wyodrębniony zestaw danych z biblioteki librosa. To jest pięć pierwszych danych. To są wszystkie kolumny. Te dane są w formacie...
spytał 10 miesięcy temu