Pytania oznaczone [swift]

0 głosów
0 odpowiedzi
w getStream na iOS nie działa
I m używając poniższego kodu do naśladowania. Nie otrzymuję żadnego wywołania zwrotnego. let loggedInUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timel...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć wygenerowany tekst na liście rzeczy do zrobienia, jest kolorowy
Tworzę prostą w użyciu aplikację z kartami, w której wpisujesz pole tekstowe i generuje tekst na drugim kontrolerze widoku. Jest pięć przycisków...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
GeoSearch nie zwraca nic
Więc pracuję nad przeniesieniem mojej funkcjonalności geoSearch z GeoFire do Algolii, ponieważ jest więcej opcji, jeśli chodzi o filtrowanie i w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do treści tekstowej (kMDItemTextContent) NSMetadataItem w Swift?
Próbuję uzyskać dostęp do reprezentacji tekstu NSMetadataQuery wyników za pomocą Swift. Jednak atrybut kMDItemTextContent, który zawiera repreze...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Swift - PageControl przenosi widoki UIPageViewController
Obecnie próbuję dodać wskaźnik strony (PageControl) do mojego UIPageViewController. Przeglądając sieć dowiedziałem się, że dodając presentationC...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
problem z .reloadData () podczas przechodzenia między VC
Próbuję użyć niestandardowej animacji przejścia: https://github.com/AladinWay/TransitionButton Działa zgodnie z przeznaczeniem, ale z jakie...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
queryOrdered nie zawsze zwraca dane na tableViewCell we właściwej kolejności
Próbuję uporządkować dane na stronie powiadomień z nowych do starych na podstawie znacznika czasu, teraz - kiedy go uruchomię, czasami jest w po...
1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można pozbyć się ostrzeżeń „brak reguły do ​​przetwarzania pliku” i błędów „duplikatów pliku wyjściowego” w strukturze po podszyciu pod
Problem Pod lib lint przekazuje z ostrzeżeniami o braku reguł do przetwarzania plików w folderze .xcodeproj /mojego szkieletu. Podpunkt li...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać kolorów HDR w projekcie iOS?
Chciałbym wykorzystać wyświetlanie HDR na iPhoneach OLED, aby moje aplikacje wyświetlały żywe kolory, jakie widziałem w grze iOS „FROST”. Dla wi...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego w moim pliku ViewController.swift nie widzę obiektów dodawanych do mojej serii ujęć?
Jestem nowym użytkownikiem Xcode i trudno mi zrozumieć platformę. Chciałbym wiedzieć, dlaczego za każdym razem, gdy dodaję obiekty (przyciski, e...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Funkcje niestandardowe UIDocumentPickerViewController?
czy ktoś wie, czy istnieje opcja dodania customAction do UIDocumentPickerViewController, tak jak w UIDocumentBrowserViewController? Lub jeśli mo...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz wiele gałęzi podrzędnych Firebase Swift 4 w TableView
Struktura bazy danych firebase w czasie rzeczywistym wygląda następująco: Następnie zamierzam pokazać wartości dla każdego z dzieci w kilk...
-2 głosów
2 odpowiedzi
Błąd: wartość typu „CGRect” nie ma centrum „członka”
Próba utworzenia układu dla okrągłego widoku kolekcji. Wszystko wydaje się być poza tym, kiedy próbuję wyśrodkować pozycję. override func prep...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
ARKit - Jak wyświetlić kanał z wirtualnej SCNCamery umieszczonej na SCNPlane?
Umieszczam niektóre obiekty w przestrzeni AR za pomocą ARKit i SceneKit. To działa dobrze. Teraz chciałbym dodać dodatkową kamerę (SCNCamera) um...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
3 odpowiedzi
Jak poradzić sobie z błędem, gdy serwer jest niedostępny?
Jak radzić sobie z błędem dla tego połączenia z serwerem, gdy serwer jest niedostępny lub nie działa? func createData(request:Crudpb_CreateReq...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć różne instancje klasy RatingControl w samouczku programisty Apple?
Muszę utworzyć bardzo podobną klasę klasy RatingControl, którą tworzysz podczas tworzenia samouczka FoodTracker. Jedyną różnicą z moją jest to,...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Swift: Jak powinienem odjąć 5 minut od składników danych?
Pracuję nad aplikacją, która powiadamia użytkownika 5 minut przed czasem odlotu. Używam firebase jako mojej bazy danych. Próbowałem szukać od...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
4 odpowiedzi
Jak mogę pracować z kontrolerem Push View na swift 5?
Funkcja Didselect w CollectionView lub TableView; let trial = TrialViewController () self.navigationController?.pushViewController (trial, ani...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyświetlić wiele kategorii na kategorię w kolekcjiWidok w Swift?
Muszę pokazać wiele kategorii dla każdej kategorii w widoku kolekcji, ponieważ w CoreData jedna kategoria ma wiele kategorii, a kategorie są ust...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
W Here-API, jak pokazujemy pobrany pakiet regionalny NMAMapLoader w MapView?
Pobrałem i uruchomiłem map-downloader-ios-swift ( https://github.com/heremaps/here-ios-sdk-examples/blob/master/map-downloader-ios ) projekt i d...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Polecenie CompileSwift nie powiodło się z niezerowym kodem wyjścia (kod x 10.2.1) [wstrzymany]
Otrzymuję ten błąd, gdy chcę uruchomić projekt. Xcode w wersji 10.2.1. Jak mogę rozwiązać ten błąd?      - 2 0 Answers              ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Załaduj widok do aktualnie widocznej tylko komórki Widok kolekcji
Pracuję nad aplikacją OTT, gdzie moim wymaganiem jest załadowanie widoku odtwarzacza aktualnie widocznej tylko kolekcji ViewView, Nie na niewidz...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jaki argument przekazać w miejsce (String) -> void?
Próbuję to naprawić od bardzo dawna. Nie mogę zrozumieć, co przekazać tej funkcji zamiast „(String) - > void”, ponieważ miało zwrócić łańc...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak odzyskać obrazy z pamięci firebase zgodnie z kategorią obrazów, zgodnie z potrzebami
Jak odzyskać obrazy z magazynu firebase, w którym ręcznie utworzyłem foldery zgodnie z kategorią mojej „aplikacji tapetowej” i utworzyłem listę...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
problem po powiększeniu Chcę pełny obraz nie tylko powiększyć część obrazu
Upuszczam pin na UIImageView za to, że najpierw biorę jeden UIView. Wewnątrz UIView mam UIScrollview dla funkcji powiększania, a następ...
spytał 3 miesiące temu