Pytania oznaczone [string]

0 głosów
2 odpowiedzi
Obecnie próbuję zapisać zestaw liczb całkowitych w tablicy int, poprzez ponowne zdefiniowanie ciągu na liczby, a następnie zapisanie go w tablicy
Próbuję przekonwertować tekst /cyfry wejściowe (ciąg znaków), które będą zawierać dowolne znaki, ale chcę oddzielić liczby od znaków i zapisać j...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób można wyodrębnić ciągi przy użyciu słów kluczowych i indeksu?
Próbuję uzyskać określony ciąg podążający za słowem kluczowym z ciągu danych. Te zbierane podciągi są następnie łączone. Czy istnieje prostsz...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
Jak dodać „…” po określonym limicie słów / znaków w PHP?
Pracuję nad kodem php, jak pokazano poniżej: <div class="case-breaking__content"> <p><?php echo the_title(); ?>&l...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Czy ten ciąg zawiera poprawne wyrażenie?
Byłem ciekawy, czy operatory przypisania złożonego są poprawne dla wielu parametrów. Domyślam się, że + = nie będzie miało efektu ubocznego, ale...
0 głosów
4 odpowiedzi
Dodaj zera do int java [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Prawy pad z zerami                                      7 odpowiedzi         ...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
C # dodaj ciąg [] [duplikat]
Czy w .NET 2.0 istnieje wbudowana funkcja, która zajmie dwie tablice i połączy je w jedną tablicę? Obie tablice są tego samego typu. Otrzymuj...
spytał 2 miesiące temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Jak zastąpić stałą wieloznakową jednym znakiem [zamknięte]
Próbuję zastąpić '%7C' '|' w C, ale otrzymuję ciągłe ostrzeżenie o wieloznakowym znaku. Zastanawiałem się, czy można to zrobić, a jeśli tak, to...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Regex dla dopasowania ciągu znaków do pierwszego wystąpienia separatora [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   W wyrażeniach regularnych dopasuj albo koniec ciąg lub konkretna postać        ...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak połączyć łańcuchy w środowisku no_std? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak mogę użyć tego formatu! makro w środowisku no_std?                        ...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć łącze w HTML na podstawie ciągów zapytań [zamknięte]
Chciałbym móc dynamicznie generować źródło obrazu na podstawie parametrów QueryString wewnątrz mojego adresu URL. EX: URL = http://websit...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Scanf in visual studio nie akceptujący wielu przypadków znaków
Tworzę projekt konwersji dla tabeli ASCII liter /liczb. Mój kod ma być „interaktywny”, więc użytkownik powinien wpisać „y” lub „n”, aby odpowied...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Sortuj kolumny numerycznie w R [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak sortować wektor znaków gdzie elementy zawierają litery i cyfry w R?        ...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać symbolu zastępczego% do napisania czegoś w pythonie? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Formatowanie ciągów Pythona:% vs. .format                                     ...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
„Czy istnieje sposób na uzyskanie sekwencji większości kolejnych alfabetów?”
Pracuję nad problemem Pythona, który ma łańcuch taki jak „aaabbcc” i liczba n (liczba całkowita). Muszę wyświetlić sekwencję dowolnego znaku alf...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
dostosuj ciągi łączące z tablicy znakami [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Dołącz do listy < string > Razem z Commas Plus „i” dla ostatniego elementu...
spytał 2 miesiące temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Dzielenie długiego łańcucha za pomocą Pythona
Powiedz, że mam długi łańcuch (jako dane wejściowe z pliku txt), który zawiera terminy takie jak 2*log(y) + 5*x + z3 -65./5.*y + ... i chcę go p...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać listę jako dane wejściowe z pythona wiersza poleceń? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak analizować ciąg znaków reprezentuje zagnieżdżoną listę w rzeczywistej liście?...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Musisz zrozumieć użycie pamięci obiektu String [duplikat]
Zawsze myślałem, że Java to pass-by-reference . Widziałem jednak kilka wpisów na blogu (na przykład ten blog ) twierdzą, że tak nie jest....
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak dekodować dane radarowe odczytywane przez Pythona / gniazda jak b 'x08 x00 x00' do liczb
Tworzę program Python3 do przetwarzania danych z radaru. Ogólnie rzecz biorąc, radar wysyła dane (numery szesnastkowe) do portu mojego komputera...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje biblioteka java lub rozwiązanie inne niż JavaFX do wykreślania wykresu liniowego, gdy wartości osi X są łańcuchem? [Zamknięte]
Próbuję wykreślić wykres liniowy w Javie z liczbami całkowitymi na osi Y i łańcuch na osi x. Próbowałem już jFree i xChart, które obsługują tylk...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać spacje przed każdą wielką literą w ciągu makr w SAS?
Mam kilka takich makr: %let name=MyCamelisedString; I szukam formuły, aby automatycznie dodawać spacje przed każdą wielką literą (z wyjątki...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak obliczyć występowanie podciągów w wartościach słownikowych?
Muszę obliczyć występowanie motywu (w tym nakładania się) w sekwencjach (motyw jest przekazywany w pierwszym wierszu standardowego wejścia, a se...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Metoda Java .equals nie działa jako zamierzona [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Ciąg znaków Java. jeśli instrukcja nie działa [zamknięta]                     ...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
Dlaczego nie str! = Działa „cześć” i „do widzenia”?
Próbuję zamknąć funkcję „do”, jeśli wprowadzono ciągi „hello” lub „goodbye” , ta funkcja działa tylko dla „hello”, ale nie „goodbye”. Czy ktoś...
spytał 2 miesiące temu
4 głosów
2 odpowiedzi
Znajdź indeksy kolejnych duplikatów w łańcuchu w R [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Znajdź pozycje początkowe i końcowe /indeksy przebiegów /kolejnych wartości    ...
spytał 2 miesiące temu