Pytania oznaczone [std-filesystem]

2 głosów
1 odpowiedzi
`std :: filesystem :: path :: operator / (/ * args * /)` nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Mam klasę z listą inicjalizującą w konstruktorze, gdzie jednym z pól, które inicjalizuję, jest std::filesystem::path, ale wydaje się, że nie jes...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz ścieżkę do pliku wykonywalnego (z std :: system plików) [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Uzyskaj ścieżkę pliku wykonywalnego                                      18 od...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uniknąć błędów linkera std :: system plików z Qt?
Chciałbym użyć std::filesystem z Qt 5.12.0 z wersją g ++ Ubuntu 8.2.0-7ubuntu1, ale otrzymując błędy linkera: g++ -lstdc++fs -Wl,-rpath,/home/...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Powiązania Pythona za pomocą pybind11 z std :: filesystem jako argument funkcji podający TypeError
Mam klasę Foo (), a klasa Foo () ma funkcję z następującą deklaracją: bool Foo::copyFile(const std::filesystem::path& src, const std::fil...
spytał 8 miesięcy temu
7 głosów
1 odpowiedzi
Czy system plików :: canonical może być użyty do zapobiegania wstrzykiwaniu filepath dla ścieżek do plików przekazywanych do fstream
Mam folder publiczny pub z podfolderami i plikami. Użytkownik podaje mi teraz ścieżkę względną, wykonuję kilka mapowań i czytam plik o numerze f...
spytał 9 miesięcy temu