Pytania oznaczone [sqlite]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Blokowanie całej bazy danych SQLite3 podczas aktualizacji
Muszę zaktualizować bazę danych SQLite3, która upuści tabelę, ponownie ją utworzy, a następnie ponownie wypełni tabelę. Chcę mieć pewność, że ws...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Baza danych SQLite jest blokowana, gdy w mojej aplikacji c # używana jest komenda Alter lub Drop
Stworzyłem aplikację C #, która używa bazy danych sqlite do przechowywania danych. Aplikacja jest zainstalowana na komputerze klienckim i dzi...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak edytować i aktualizować qtableWidget podłączony do bazy danych?
Jestem nowym użytkownikiem GUI Pythona i używam pyqt4. Na razie mój kod ma GUI, które ma qtableWidget i pokazuje dane tabeli z bazy danych sqlit...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
4 odpowiedzi
Jak dodać nową parę klucz: wartość do już istniejącej zmiennej stanowej tablicy reaguj natywnie
Mam funkcję bazy danych, która zwraca niektóre wiersze z bazy danych sqlite, a następnie przechowuje je w stanie rows = await ReturnSelectedSy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Optymalizacja pliku SQLite DB dla Androida
Konwertuję xlxs na tabelę CSV, a następnie konwertuję je do pliku Sqlite DB przy użyciu przeglądarki DB dla SQLite. Rozmiar pliku My Sqlite D...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jeśli istnieje sposób na wstępne obliczenie widoku SQL w celu przyspieszenia zapytań z niego?
Wykonuję wiele różnych WYBORÓW z widoku SQLite (tabela dynamiczna) przy użyciu cyklu w Pythonie. Podstawowe zapytanie SQL dla VIEW trwa około 5...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje odpowiednik SQLite do SHOW CREATE TABLE z MYSQL?
Pracuję z sqlite3 i próbuję uzyskać instrukcję tworzenia tabeli tabeli, którą zmodyfikowałem od czasu jej utworzenia. Jednak kolumna sql w sqlit...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Użyj sqlite3 w Electronie z Ionic 4
Chciałbym używać Electron for Desktop w mojej aplikacji Ionic 4. Ale nie mogę go uruchomić z wtyczką do przechowywania cordova-sqlite. Wygląda n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
SQLITE / JAVA: Plik bazy danych jest zablokowany (baza danych jest zablokowana)
Mam ten błąd podczas wprowadzania drugiej funkcji. Wiem, że nie powinienem otwierać połączenia, gdy nie ma innego zamkniętego, ale jestem pewien...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Plik Jar nie może odczytać pliku bazy danych sqlite
Tworzę aplikację JavaFX z niektórymi odczytami i zapisami do bazy danych sqlite . Utworzyłem połączenie z plikiem bazy danych za pomocą...
spytał 2 miesiące temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do instancji bazy danych na iOS za pomocą Swift [zamknięte]
let fileURL = try! FileManager.default.url(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask, appropriateFor: nil, create: false) .appendingPa...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę w tym przypadku użyć oświadczenia JOIN i CASE WHEN (sqlite android)
Mam dwie tabele) CREATE TABLE `Company` ( `companyName` TEXT, `status` TEXT, `extra` TEXT, `companyId` TEXT, `company...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Relacja na podmiotach - android
Korzystam z komponentu architect i muszę ustawić dużo query na wartości poniżej. Jak stworzyć relację między entities dla query? w normalnym try...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę powiedzieć metodzie PATCH, które pole chcę zaktualizować
Pracuję nad prostym API REST i mam problemy z metodą PATCH. Nie wiem, jak mogę powiedzieć metodzie i zapytaniu, które pola chcę zaktualizować (n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Project ERROR: WebKit wymaga SQLite. Albo udostępnij go za pomocą pkg-config.?
   Projekt BŁĄD: WebKit wymaga SQLite. Albo udostępnij go przez   pkg-config, ustaw $SQLITE3SRCDIR lub zbuduj WebKit pod qt5.git. Co należy...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekierować dane klas na stronę xaml?
Dostaję problem podczas przesyłania danych z klasy na stronę xaml, W moich danych konsoli pokazywanych w klasie, ale nie przekazuje się do xaml...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak używać obsługi wyjątków podczas wysyłania zduplikowanych wartości w instrukcji wstawiania, jeśli wysyłam wiele wartości w partiach?
Napisałem metodę klasy, która zajmie „partie” danych (każdy wiersz, który powoduje wstawienie „wartości” za pośrednictwem SQL do bazy danych, po...
spytał 2 miesiące temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Jak przypisać zmienną do określonej komórki?
W tym przypadku mam prostą bazę danych użytkownika do logowania nazw użytkowników i haseł. def load(*args): options = {"level":0, "age":1, "cn...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Ustawianie wartości kolumn logicznych na podstawie istnienia wartości w zestawie
Mam tabelę SQL w formacie (INTEGER, json_array (INTEGER)). Muszę zwrócić wyniki z tabeli, która ma dwie kolumny logiczne. Jeden jest ustawion...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
sqlalchemy - RentalInstanceError podczas używania sesji jako menedżera kontekstu z sqlite
Jestem pewien, że gdzieś jest duplikat, ale nie mógł go znaleźć. Jeśli to zrobisz, zaznacz to pytanie jako duplikat. Rozważ bardzo prosty mod...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
5 odpowiedzi
Jak mogę znaleźć moją aplikację i plik .db SQLite w Androidzie
Stworzyłem swoją pierwszą aplikację na Androida z SQLite i przetestowałem ją na moim telefonie. Teraz zainstalowałem w telefonie SQLiteManager i...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Różnica między SQLiteConnection a SQLiteConnectionWithLock
W moim projekcie używam SQLite-net. Obecnie używam SQLiteConnection i obsługuję wszystkie blokady /odblokowania DB w moim kodzie. Właśnie zobacz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
SQLite - Powrót wierszy, nawet jeśli są duplikatami
Mam prostą tabelę SQLite, która ma tylko jedną kolumnę ID. Mam kilka identyfikatorów zmiennych, które mogą być duplikatami, np .: 1,2,3,4,3,1...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
sql zapytanie dokładne wyszukiwanie niż inne
Mam tabelę, która ma wiele kolumn. Ale rozważamy tutaj 2 kolumny. Nazwa to kolumna1 i kolumna2 . Nazwa tabeli to WordTable . Chcę po prostu...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak mogą być unikalne dla każdego wiersza w tabeli sqlite. Nie tylko kolumna rzędu
Mam tabelę sqlite z dwiema kolumnami, takimi jak imię i nazwisko. Chcę, aby imię i nazwisko były inne, nie tylko nazwa. Mój kod tabeli to p...
spytał 2 miesiące temu