Pytania oznaczone [sqlalchemy]

0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2 zawiniętego w błędzie sqlalchemy
Przesyłam ramkę danych pand do tabeli w Postgres przy użyciu SQLalchemy i psycopg2. Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2, który mieści się w błę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
SQLAlchemy Group By Relationship i return Model instance
Mam następujące zapytanie SQLAlchemy, które identyfikują grupy według projektów TimeEntry.query.with_entities(func.sum(TimeEntry.minutes), Tim...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sqlalchemy: dodaj do tabeli mysql nowe wiersze z ramki danych pandas, jeśli nie istnieją już w tabeli
Stworzyłem tabelę wstawiającą dane pobrane z interfejsu API i zapisuję w ramce danych pand za pomocą sqlalchemy. Będę musiał zapytać api, co 4 g...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
0 odpowiedzi
SQLAlchemy wymaga aliasu, ale alias nie jest używany w wygenerowanym SQL
Mam prostą klasę modelu, która reprezentuje bitwę między dwoma postaciami: class WaifuPickBattle(db.Model): """Table which represents a wh...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać konkretne dane kolumn z bazy danych Postgres w SQL Alchemy
Pracuję nad Postgres i rozpoczynam od SQL Alchemy. Stworzyłem „layout_api.py” layout_api.py from sqlalchemy import create_engine from sqlal...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Instancja nadrzędna nie jest związana z sesją; leniwe ładowanie konta „atrybutów” nie może być wykonywane od czasu do czasu
SQLAlchemy wersja: 1.0.17 na przykład: class A(Model): id = ..... b = relationship('B') a = db.session.query(A).options(joinloaded...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Filtr SQLAlchemy według elementów listy w JSONB
Mam kolumnę JSONB zdefiniowaną w Postgresie, a dane wewnątrz wyglądają tak: {'related_ids': ['a', 'b', 'c', 'd']} Obecnie mam dwa rekordy,...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zatrzymać tworzenie nowych zagnieżdżonych wierszy podczas ładowania
Serializuję /deserializuję moje dane za pomocą sqlalchemy marshmallow. Kiedy próbuję deserializować następujące dane (w bazie danych znajduje...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz plik CSV w Flask Best Practice
W tej chwili mam aplikację kolby, w której część funkcjonalności pozwala mi wybrać zakres dat i zobaczyć dane z bazy danych sql z wybranego zakr...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
sqlalchemy - RentalInstanceError podczas używania sesji jako menedżera kontekstu z sqlite
Jestem pewien, że gdzieś jest duplikat, ale nie mógł go znaleźć. Jeśli to zrobisz, zaznacz to pytanie jako duplikat. Rozważ bardzo prosty mod...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak prawidłowo uruchomić kolejne testy, sprawdzając bazę danych Flask-SQLAlchemy?
Konfiguruję testowanie jednostkowe dla projektu Flask przy użyciu SQLAlchemy jako ORM. W przypadku moich testów muszę skonfigurować nową bazę te...
0 głosów
1 odpowiedzi
Relacja „przeskoczyć” przez relacje M2M w SqlAlchemy (User -> Role -> Permission)
Próbuję modelować bardzo typową strukturę uprawnień, w której model User (ludzki użytkownik mojej witryny) można przypisać do Roles, a każdy z t...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aktualizacja SQLAlchemy zawiesza się na lazurze
Podczas próby uaktualnienia do bazy danych postgresql na lazurze, przesyłanie zawiesza się na co najmniej godzinę bez komunikatów o błędach. fla...
0 głosów
0 odpowiedzi
SQL Alchemy to Pandas - Kod wcześniej działał na 2.7, a nie na 3.7
Zaktualizowałem do Pythona 3.7 iz tym zaktualizowałem wersję SQL Alchemy. Ten kod służy do poprawnego wykonywania zapytań w Py i ustawiania ich...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapisać wiele do wielu po załadowaniu schematu
Próbuję dodać nowego użytkownika za pomocą marshmallow_sqlalchemy i sqlalchemy do mojej bazy danych. Ten użytkownik ma wiele do wielu relacji z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
SQLAlchemy - zwróć serializowane wartości backref w Postgres
Mam bazę danych SQLAlchemy należącą do Postgres: model śledzenia: class Track(db.Model): __tablename__='track' """ Model for...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
SQLAlchemy - Problem z session.execute i bindparams - sqlalchemy.exc.OperationalError: (sqlite3.OperationalError)
Ten kod działa całkowicie dobrze, ale jest podatny na wstrzyknięcie SQL ... ### WORKS FINE ### value = "whatever" statement = text(f"DROP VIEW...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Sposób na przechowywanie danych w trybie offline i przesyłanie ich do bazy danych po powrocie do trybu online
Oto scenariusz: co godzinę przesyłam dane do bazy danych, jednak jeśli baza danych zostanie odłączona na kilka godzin, nadal chciałbym gdzieś pr...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Usługi i flask_sqlalchemy wewnątrz aplikacji kolby
Buduję dużą, złożoną aplikację Flask. Posiada wiele funkcji tras (które muszą wykonywać wywołania bazy danych) i wiele usług (które również musz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Flask Połącz użytkownika z inną bazą danych
Próbuję zbudować prosty CRM, w którym każdy zalogowany użytkownik będzie posiadał formularz z niektórymi input dla swoich danych bazy danych, gd...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Używając Factory Boy do zdefiniowania trzech powiązanych ze sobą modeli z Flask i SQLAlchemy
Próbuję stworzyć fabryki FactoryBoy dla trzech modeli ze skomplikowaną relacją w witrynie Flask /SQLAlchemy. Modele są: from sqlalchemy.orm im...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dynamiczne wstawianie danych CSV do dynamicznie tworzonych tabel
Próbuję dynamicznie tworzyć tabele i wstawiać do nich dane CSV za pomocą sqlAlchemy. podany zestaw CSV: FirstName, LastName Mike, Myers Ted...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy wiele filtrów func.count (). () Skanuje DB więcej niż raz?
Zajmuję się tworzeniem aplikacji internetowej przy użyciu piramidy internetowej. Używam sqlalchemy dla ORM i modeli. Używam postgres dla DB....
-1 głosów
0 odpowiedzi
(sqlite3.OperationalError) brak takiej tabeli: blog_table [SQL: 'SELECT blog_table.title AS blog_table_title, blog_table
Chcę wyświetlić wszystkie dane z bazy danych na innej stronie. jestem nowy w butelce i utknąłem w tym problemie od dwóch dni, każdy, kto ma wied...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
sqlalchemy: Nie mogę usunąć rekordu z tabeli - narusza ograniczenie nie-null
Otrzymuję następujący błąd, jeśli dodam „relację”:    (psycopg2.IntegrityError) wartość null w kolumnie „robot_id” narusza   ograniczenie n...
spytał 2 miesiące temu