Pytania oznaczone [spring]

0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje walidator do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? status prywatnej listy <Integer>;
Muszę zapobiec atakom XSS za pomocą walidatorów Spring. Czy istnieje adnotacja do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? @Digits(int...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Niewspółosiowość: zakres zasięgu = bieżący zakres NoopSpan po ulepszeniu obłoku wiosennej chmury
Po uaktualnieniu obłoku wiosennej chmury z 2.0.0 na 2.1.1 otrzymuję testy z błędem: Przesunięcie: zakres zakresu NoopSpan (dfa5ce53cfd8c8e2 /dfa...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak nie tworzyć fasoli na podstawie innych ziaren?
Mam klasę konfiguracji z adnotacją @Configuration. Powstają 2 fasole. Te fasole są używane z adnotacją @Profile, dlatego jeśli profil jest ustaw...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Równoległe wywołanie AbstractWebSocketHandler # handleTextMessage z tą samą sesją
Podczas implementacji niskopoziomowego serwera websocket (bez stomp) i rozszerzenia AbstractWebSocketHandler zauważyłem, że nie można wywołać me...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
3 odpowiedzi
Wyłącz siłownik sprężynowy „komponent zdrowotny” i „instancję komponentu zdrowotnego”
Cześć Używam aktuatora w sprinb-boot 2, z następującymi właściwościami management.endpoints.enabled-by-default=false management.endpoint.healt...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Złamanie środowiska po odinstalowaniu Rails 6.0.0.rc1
Pobiegłem gem uninstall rails -v 6.0.0.rc1 gem uninstall railties -v 6.0.0.rc1 a nawet rvm remove ruby-2.6.1 następnie ponownie zainstaluj ruby,...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zabezpieczanie aplikacji za pomocą AspectJ vs SpringInterceptor
To bardzo trudne pytanie i wiem o tym. Zrobię co w mojej mocy, aby to wyjaśnić. Piszę API na wiosnę zabezpieczone JWT i OAuth2 i nie chcę kor...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać dostępu do com.mongodb.MongoClientSettings - sterownika Java MongoDB 3.7+
Śledzę przewodnik używanie wersji 3.7+ sterownika MongoDB Java ze starterem startowym Spring jako zależności. I dostaję błąd: java: cannot a...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zaimplementować serwer zasobów rozruchowych zabezpieczony przez wiele serwerów oauth2 (nie uwierzytelnianie)
Szukamy przykładu /kierunku, w jaki sposób zaimplementować serwer zasobów rozruchowych zabezpieczonych przez wiele serwerów oauth2. Przykład:...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
InvalidFormatException dla ISO 8601, JsonFormat, TimeZone i +0000 na końcu
Sytuacja Mam aplikację Java wywołującą usługę mikro przez feign i otrzymuję następujący wyjątek:    Przyczyna: com.fasterxml.jackson.datab...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można zadzwonić do AOP
Aop nie może wywołać, gdy wywołana zostanie metoda userData. @RequestMapping(value = "/service/userDate", method = RequestMethod.POST) public...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Skąd pochodzi odpowiedź - Nginx? Aplikacja? Kubernetes? Inny?
Mam aplikację dostarczającą RESTFull api w klastrze google kubernetes. Przed aplikacją mam nginx działający jako proxy_pass. Problem polega na t...
0 głosów
0 odpowiedzi
@Autowired na obiektach @Document
Próbuję wstrzyknąć komponent bean do klasy z adnotacją @Document, ale otrzymuję obiekty zerowe (wtrysk nie działa): @Document public class Per...
spytał 2 miesiące temu
5 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest możliwe, że konwersja wyniku wyboru łączenia wewnętrznego na listę zagnieżdżoną JSON?
Tworzę kontroler API za pomocą Springa. Mam dwie tabele i są to relacje jeden-do-wielu. Jedno wideo może mieć wiele produktów. > JSO...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wymień ciało z wyjątkiem wyjątku, nawet jeśli istnieje
Mam następujący kod - PdfRequest pdfRequest = new PdfRequest(); pdfRequest.setAppName("abc")); pdfRequest.setId("D342"); String pdfRequestJson...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Spring sessionListener nie został uruchomiony po zalogowaniu
Pracuję nad rozwiązaniem Oauth z wiosną i kiedy nowy użytkownik otwiera stronę pochodzącą z przekierowania lub w inny sposób tworzona jest nowa...
5 głosów
1 odpowiedzi
Spring Boot wdzięczne zamknięcie
Zajmuję się tworzeniem aplikacji Spring Boot wspieranej przez osadzony Tomcat i muszę opracować zgrabne zamknięcie za pomocą następujących krokó...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak oznaczyć entity jako cacheable
Mam bibliotekę jar Javy z jednostkami JPA, repozytoriami wiosennymi i usługami wiosennymi, a teraz włączyłem tę bibliotekę do projektu, gdzie ch...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zmiana nazwy nagłówka x-b3-traceid w wiosennej chmurze
Próbuję skonfigurować Spring sleuth 2.0.3.RELEASE do propagowania identyfikatorów śledzenia za pośrednictwem wywołań serwisowych. Domyślnie wysy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
JsonNode do Json w koszulce jersey
Moja wiosenna wersja to: org.springframework: spring-beans: 4.0.9.RELEASE " Moja klasa odpowiedzi to: @XmlRootElement @XmlAccessorType(XmlAc...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę rozpocząć nową sesję (sesję portletu) - z istniejącej ważnej sesji
Chciałbym utworzyć nową sesję pomimo bieżącej sesji, która jest nadal ważna. Właśnie, jak rozumiem, mogę powiedzieć, że renderRequest.getPort...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Podziel się wiosenną sesją z bazą danych Redis
Następujący scenariusz: OPIS : Tworzę dwie mikrousługi za pomocą wiosny. Jedna usługa to usługa autoryzująca i generuje sesję. Drugą usług...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zgłoszony wyjątek AuthenticationException w AuthenticationProvider jest odwzorowany na AccessDeniedException w ExceptionTranslationFilter
Po napisaniu niestandardowego AuthenticationProvider (który wywołuje usługę, po której wywołuje zewnętrzny adres URL w celu uwierzytelnienia dan...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Nie znajduje application.properties przez @PropertySource
Mam aplikację SpringBootApplication iw tym kontekście chcę dodać @Bean z innego projektu w zależności od application.properties tego projektu. A...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wysłać pustą listę jako parametr z feign?
Chciałbym wysłać listę jako parametr również wtedy, gdy jest pusta z feign. Obecnie w udanym kliencie mam następującą metodę: @GetMapping...
spytał 2 miesiące temu