Pytania oznaczone [single-page-application]

0 głosów
0 odpowiedzi
Adres URL poza SPA z parametrami w Angular [zamknięte]
Mam pojedynczą stronę utworzoną z aplikacją kątową, która odpowiada na adres URL: https://myapp.com/#/page1 z paskiem nawigacyjnym i sto...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Większość SPA korzysta z wielu usług w wielu domenach
Często widzę stwierdzenie „Większość SPA korzysta z wielu usług w wielu domenach”. Nadal nie mogę zrozumieć znaczenia. Czy ktoś może to wyjaś...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Różnica między SPA a Pijaxem?
Czy ktoś może mi powiedzieć różnicę między aplikacją pojedynczej strony a Pjaxem. Jeśli oba są takie same, to dlaczego potrzebujemy SPA?     ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Opłaty za pobieranie aplikacji za pomocą interfejsu API płatności internetowych W3C
Pasek zapewnia Opłaty za aplikacje internetowe dla swoich handlowców /klienci za pośrednictwem natywnego API na zamówienie. Czy jest jeszcze i...
0 głosów
0 odpowiedzi
Wypłaty PayPal przez W3C Web Payments API
PayPal zapewnia swoim handlowcom funkcję wypłaty /klienci za pośrednictwem natywnego API na zamówienie. Czy jest jeszcze inne niż to żądanie...
-2 głosów
0 odpowiedzi
Kwadratowe transakcje wielostronne za pośrednictwem interfejsu W3C Web Payments API
Kwadrat zapewnia transakcję wielostronną dla płatności ich kupcy /klienci za pośrednictwem natywnego API na zamówienie. Czy jest jeszcze inne...
0 głosów
0 odpowiedzi
Adal JS - Wyloguj się z jednej witryny AD
Pracuję nad SPA wykorzystującym ADAL JS. Po wywołaniu adalService.logOut () użytkownik jest prawidłowo przekierowywany do adresu URL wylogowania...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
W optymalizacji Google chcę zaimplementować test przekierowania dla Angular 6 (aplikacja na jedną stronę)
Próbuję zaimplementować test przekierowania Google optymalizujący w mojej aplikacji Angular 6. Wygląda na to, że implementacja jest w porządku,...
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje powód, dla którego przyciski mojej aplikacji są klikalne w przeglądarce internetowej, ale nie w iPadzie?
Mam błąd, który objawia się jako przyciski nie odpowiadające po kliknięciu /stuknięciu na iPadzie. Jednak te same przyciski reagują dobrze po kl...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekazać niestandardowe właściwości z punktu wejścia single-spa-angularjs do głównego modułu angularjs?
Korzystam z biblioteki single-spa, aby połączyć moje aplikacje ReactJS i AngularJS w SPA. ReactJS to główna aplikacja używająca biblioteki jedne...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest zalecany lokalny sposób przechowywania (blokowania) danych?
Jaki jest obecnie zalecany sposób przechowywania danych blob lokalnie (w SPA). Chodzi o możliwość korzystania z dokumentów PDF w trybie offline...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przechowywanie półodpornych danych dla SPA
Mam skonfigurowaną witrynę SPA z interfejsem API REST. Jedną z kwestii, na które się natknąłem, jest sposób uzyskiwania dostępu do danych niezwi...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Programy obsługi App.yaml App Engine nie działają zgodnie z oczekiwaniami
Próbuję skonfigurować aplikację vue.js z routerem vue ustawionym w trybie „historii”. Chcę także udostępniać interfejsy API zaplecza z tej samej...
0 głosów
0 odpowiedzi
Duża obsługa pojedynczej aplikacji React-redux jako aplikacji do renderowania na serwerze
od dawna pracujemy nad aplikacją reaguj-redux (SPA), teraz staje się ona większa i bardziej złożona, ma 60+ reduktorów akcji, ponad 300 API, pon...
0 głosów
1 odpowiedzi
utm_source i utm_medium gubią się w SPA
Mam dziwny problem z aplikacją i analizą SPA. Parametry źródła /medium są tracone podczas sesji dla niektórych użytkowników. Używam API histo...
0 głosów
0 odpowiedzi
Opracowywanie SPA i api
Rozwijam (A) aplikacja z jedną stroną (używając Vue /cli) i (B) interfejs API backendu nodeJS (używając koa) w tym samym czasie. Id...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jaki jest właściwy sposób informowania użytkowników o konieczności odświeżenia przeglądarki na stronie SPA (po zmianie plików .js)
Szukam właściwego sposobu informowania użytkowników o zaktualizowanej wersji strony. Ilekroć przesyłam nowe produkcyjne pliki .js, niektóre c...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę dodać podstronę (SPA) jako zachowanie do istniejącej dystrybucji Cloudfront jako zachowanie bez zmiany strony 404 dla dystrybucji?
Usiłuję zorganizować SPA na istniejącej dystrybucji CloudFront, korzystając z zachowań prowadzących do właściwego wiadra S3. Problem, który mam,...
2 głosów
0 odpowiedzi
React: stan i relacje Redux
Rozwijam aplikację reagującą na typ interfejsu administratora. Używam Redux do przechowywania stanu aplikacji, głównie statusu wywołania API i o...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Browsersync powoduje błąd „Odmowa wykonania skryptu wbudowanego…” w SPA, jeśli trasa nie jest rootem
Dostałem następujący błąd w moim Vue SPA: Refused to execute inline script because it violates the following Content Security Policy directiv...
0 głosów
0 odpowiedzi
Przekazywanie nagłówków do żądań nawigacji do zasobów statycznych ze SPA
Mam SPA (w Vue.js), które musi zawierać link do statycznego zasobu hostowanego na tym samym serwerze, na którym jest obsługiwane SPA. Zasoby te...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przekazywanie nagłówków do żądań nawigacji do zasobów statycznych ze SPA
Mam SPA (w Vue.js), które musi zawierać link do statycznego zasobu hostowanego na tym samym serwerze, na którym jest obsługiwane SPA. Zasoby te...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zaimplementować buforowanie dla Angular SPA
Zajmuję się tworzeniem aplikacji Angular 7 z zapleczem w rdzeniu ASP.NET. Aplikacja jest obsługiwana w usłudze aplikacji Azure, a baza danych SQ...
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak załadować komponent po First Contentful Paint lub pierwsze elementy w Vue.js lub Nuxt.js?
Moim celem jest najlepsze rozwiązanie Pierwsza zadowalająca farba z Vue.js lub Nuxt.js Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest załadowanie k...
0 głosów
2 odpowiedzi
Co się stanie, jeśli interfejs użytkownika zrezygnuje z połączenia, a serwer się zatrzyma?
Załóżmy, że interfejs użytkownika nawiązuje połączenia z usługą odpoczynku, a serwer zatrzymuje się. Czy interfejs użytkownika dowie się o s...
spytał 10 miesięcy temu