Pytania oznaczone [serialization]

1 głosów
1 odpowiedzi
C # Niestandardowa serializacja listy Json.NET
Mam listę klas DataObject: public class DataObject { public string Name { get; set; } public List<Field> Fields { g...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Złamanie usługi przy zwracaniu typu interfejsu - problem z serializacją?
Mój system składa się z następujących części: Skrypt klienta, który komunikuje się z usługą za pośrednictwem proxy Usługa wdrażająca umowę...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Avro Schema dla danych nieustrukturyzowanych z losowymi nazwami
Muszę zapisać zagnieżdżone obiekty danych o nieprzewidywalnych nazwach w schemacie Avro. Na przykład: { "foo": "bar", "baz": {...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić id bsonDocument?
Dostałem klasę złożoną (o nazwie ArticleData). Teraz, gdy tworzę bsonDocument za pomocą następującego kodu, wynikowy bsonDocument automatycznie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
WCF z Protobuf Serialization: Czy ignorując właściwości do serializacji [ProtoIgnore], muszę wyraźnie zaznaczyć [DataMember]?
Praca z WCF i Google Protobuf. Jeśli nie chcę serializować pola lub właściwości, zaznaczam [ProtoIgnore], moje pytanie brzmi: czy potrzebuję...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać obraz do formularza.serialize ()?
Jest formularz. Próbuję dodać image w form.serialize, ale to nie działa. Oto sam formularz. var frm = $('#id_article_form'); var formDa...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Serializuj złożoną klasę na prosty łańcuch
Mam klasę „złożoną” (raczej prostą, ale wciąż zawierającą elementy, których nie chcę serializować), która definiuje niejawną konwersję z /na łań...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak serializować ogólne klasy spraw za pomocą µPickle?
Dokumenty µPickle mówią, że ogólne klasy spraw mogą być serializowane:    Po wyjęciu z pudełka uPickle obsługuje pisanie i czytanie następu...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Pobieranie danych json w PHP z aplikacji mobilnej
Mam trudności z uzyskaniem pól danych JSON z żądania wysłania z aplikacji mobilnej. Na kliencie (aplikacji mobilnej) dane JSON są łatwo kodow...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy po zmianie pola proto na `powtórzone 'muszę zmienić powiązany numer?
Powiedzmy, że mam wiadomość message Something { int32 foo = 1; int32 bar = 2; string baz = 3; } i chcę zmienić baz na repeated string...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zapisywanie obrazu ndarray OpenCV kończy się niepowodzeniem po serializacji
Próbuję zmienić rozmiar obrazu przy użyciu opencv, a następnie zapisać obraz do pliku. Kiedy próbuję napisać ndarray bez serializacji encoded_im...
1 głosów
1 odpowiedzi
Schemat Avro z java lang Typ obiektu jako typ danych
Uczę się schematów avro i próbowałem zrobić mały projekt. Wygląda na to, że utknąłem. Próbowałem też szukać dokumentacji, ale wydaje się to bard...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Szeregowa aktualizacja bitów Pythona
Chcę serializować kilka zmiennych w tablicę bajtów. Moim problemem jest to, że ta seryjna prezentacja musi być wykonana z różnymi wartościami bi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Problem z deserializacją zgrupowanych danych (json)
Mam problem (wydaje się być prosty) z pokazywaniem danych z rozproszonymi danymi JSON na datagridview. Mam prostą klasę Person: class Perso...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyślij formularz.serialize z obiektem listy do kontrolera mvc
Muszę wysłać do kontrolera mvc za pomocą wywołania ajax, formularza i dwóch list obiektów jquery. Próbuję użyć form.serialize, ale listy dociera...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak kompaktować dane seryjne?
Napisałem aplikację, która jest niestandardową konsolą, która umożliwia wykonywanie różnych poleceń. Jedno z poleceń umożliwia serializację dany...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Json.NET: TypeNameHandling.Interfaces
Pytanie Czy istnieje sposób na zbudowanie niestandardowej implementacji JsonSerializerSettings, która działa tak, jakby TypeNameHandling = Ty...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Dancer2 łączy wszystko na serwerze, ale nie lokalnie
Uruchamiam identyczny kod (moja aplikacja Dancer2) lokalnie na plenv's mojego Maca w wersji 5.26.2, ale kiedy uruchamiam aplikację (czy to z pla...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Prześlij obiekt „nieseryjny” do innej domeny aplikacji bez Serilization / Deserialization (C #)
Jaki jest najlepszy sposób na przekazanie „nieseryjnego” obiektu do innej domeny aplikacji bez Serilizacji /Deserializacji? Więcej szczegół...
0 głosów
0 odpowiedzi
Android ładuje ogromny plik JSON do pamięci za pomocą GSON (lub innej metody)
Mam ogromny plik json (37 mb) zawierający około 200 000 słów i definicji w moim folderze /raw. Ponieważ muszę zapytać bazę danych (o autouzupełn...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Jak utworzyć dynamiczny łańcuch kodowany JSON w Pythonie
Chcę utworzyć obiekt, który „działa” jak łańcuch, ale gdy jest dostępny, uruchamia funkcję i zwraca ten wynik. Prosty przypadek __str__ i __r...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
java.lang.ClassCastException: java.lang.String nie może być rzutowany na src.Profesor - błąd podczas próby odczytania pliku
Aplikacja po uruchomieniu tworzy obiekt, wprowadzając dane za pomocą klawiatury i dodaje je do listy ArrayList. Dostaję to, aby wprowadzić ten o...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ServiceRemoting V2_1 nadal rzuca wyjątek serializacji podczas pracy z typami zwracanymi przez interfejs
w ciągu ostatnich kilku dni próbowałem wyposażyć moją aplikację w usługę zdalnie sterującą stosem IPC. Początkowo zaimplementowałem wersję V2, a...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
utwórz obiekt z właściwościami, aby odzwierciedlić nazwę pola wejściowego i przypisz jego wartość
Mam aplikację React, która ma kontrolowane pola wprowadzania , moment mam problem z próbą zbudowania obiektu z nazwy pola wejściowego /ścieżki...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Podklasa C # force do wdrożenia Serializable
Mam interfejs IStorageManager, który pozwala mi na przechowywanie danych, różne implementacje dotyczą pamięci opartej na plikach json, opartej n...
spytał 4 miesiące temu