Pytania oznaczone [sequel]

0 głosów
1 odpowiedzi
Mapowanie zagnieżdżonych obiektów modelu w Sequel / Ruby?
Mam tabelę „Zamówienia” w mojej bazie danych, która zawiera kolumny adresu wysyłki zamówień, np. shipping_address_street lub shipping_address_ci...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Adapter Rails ActiveRecord mysql2, domyślnie użyj PreparedStatement
Obsługa PreparedStatement dla mysql2 została już dodana w wersji 0.4.0, zgodnie z tym link Zgodnie z następującymi szczegółami w wersji 0.5.2...
spytał 6 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uniknąć serializacji postgres json w Sequel
Na serwerze WWW wykonuję zapytanie w Postgres, które wykonuje select json_build_object agregacji (json_agg). Używam Sequela do pobrania tych dan...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Zapytanie SQL - GDZIE z dwoma warunkami
Teraz mam: WHERE flag_1 NOT IN ("D") AND flag_2 NOT IN ("D") Mam dwa zestawy osób pracujących nad tymi samymi danymi, a gdy jedna grupa zos...
spytał 6 miesięcy temu
142 głosów
6 odpowiedzi
Jak zaokrąglić średnią do 2 miejsc po przecinku w PostgreSQL?
Używam PostgreSQL za pośrednictwem sequela gem Ruby. Próbuję zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Oto mój kod:  SELECT ROUND(AVG(som...
spytał 3 lata temu
31 głosów
4 odpowiedzi
Encoding :: UndefinedConversionError
Ciągle otrzymuję Encoding::UndefinedConversionError - "\xC2" from ASCII-8BIT to UTF-8 za każdym razem, gdy próbuję przekonwertować hash na ciąg...
spytał 2 lata temu