Pytania oznaczone [selenium]

-1 głosów
3 odpowiedzi
Jak zintegrować kod selenum java z miernikiem apache?
Jestem nowy w używaniu Apache Jmeter, chcę używać Apache Jmeter do testowania obciążenia, stworzyłem kod java używając selenu, chcę zintegrować...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nieoczekiwane zachowanie podczas uruchamiania testu e2e z aplikacją aplikacji Ionic 4
Używam testów e2e moich aplikacji jonowych 4. Dlatego używam telefonu z systemem Android (-v 6.0.1) i appium (-v 1.13.0), aby uruchomić testy ką...
-1 głosów
2 odpowiedzi
Błąd: brak takiego elementu: nie można zlokalizować elementu: {„method”: „link text”, „selector”: „Order Qty”}
Mam błąd w moim kodzie, w którym znajduję tekst, ale nie wyświetla się on w oparciu o ciąg, który mam na moim Excelu. Zakładam, że jest to spowo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Sesja usuwana z powodu strony na alpejskim chromie 72.0.3626.121
Mam jedną aplikację podczas pracy na obrazie dokera bazy alpejskiej 3.9. I przy użyciu chromu, chrom-chromedriver 72.0.3626.121. Wersja sterowni...
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę wprowadzić tekst do alertu w Microsoft Edge?
Chcę wprowadzić tekst do alertu w Microsoft Edge. Próbowałem z SeleniumLibrary „Wprowadź tekst do alertu mytext action=ACCEPT timeout=None”...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Czy najnowszy program Selenium IDE ma opcję eksportowania nagrania do Java?
Udało mi się przekonwertować nagranie z selenu na Javę w poprzedniej wersji. Teraz nie widzę tej opcji po uaktualnieniu wtyczki.      - 1...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Python - Nie można utworzyć sesji z samodzielnym serwerem Selenium z htmlunitdriver
Próbuję użyć zdalnego serwera autonomicznego selenum ze sterownikiem htmlUnit ze skryptem Pythona. Przede wszystkim uruchamiam samodzielny serw...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Masz problem z uruchomieniem javascript na stronie DOM
Używam pythona ze sterownikiem selenum, aby uzyskać kod HTML ze strony internetowej po wykonaniu jego javascript. Ten kod pojawia się tylko wted...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Selenium z ustawieniami proxy rzucającymi UnexpectedAlertPresentException
Używam usługi proxy Luminati z Selenium do skrobania. Skonfigurowałem serwer proxy w ten sposób: def get_driver(proxy_server): executable_...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
test zegarka nocnego kończy się niepowodzeniem z wielokrotnymi kliknięciami w sekwencji
Podczas uruchamiania testu nightwatch.js w przeglądarce z polem wyboru nie jest widoczny przy użyciu następującego kodu. browser.moveToElement...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Zaloguj się na linkedin za pomocą selenu
Rozpoczynam mały projekt, aby zeskrobać dane linkedin za pomocą selenu, pierwszą rzeczą, którą zauważam, jest to, że strona logowania nie działa...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak uczynić sterownik chrome lub sterownik gecko niewykrywalnym? cdc i nawigator
Próbuję przetestować tę stronę, ale na niej jest pasywna google recaptcha 3 i wykrywa ona webdriverów. Widziałem kilka postów o zmianie nazwy zm...
-5 głosów
0 odpowiedzi
Jak konwertować i drukować od 07 maja do 7 maja używając Java, a nawet od 2,59 do 2 fivenine
Obecnie dysponujemy prostym mechanizmem konwersji liczb na słowa (np. przy użyciu kilku tablic statycznych) i na podstawie wielkości liczby tłum...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
NodeJS Selenium znajduje element w elemencie
Chcę powtórzyć kilka elementów selenu, a następnie sprawdzić, czy każdy z nich zawiera pewne elementy. W tym celu chciałem użyć takiego kodu:...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
find_elements_by_css_selector nie daje mi żadnego wyjścia, jak sobie z tym poradzić?
Próbuję uzyskać wartości listy. Jest szansa, że ​​nie dostanę żadnej wartości, ale chcę kontynuować pracę z resztą kodu, ale jego uzyskanie się...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mieć skrypt uruchamiający ten sam proces dla wielu adresów URL z Selenium
To, co staram się zrobić, to aby selen wykonał ten sam proces w różnych adresach URL. To, co robi mój skrypt, to adres URL (który jest witryną a...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zapisz „obraz” strony internetowej do zmiennej w celu późniejszego przetworzenia za pomocą selenu
Mój skrypt selenu otwiera stronę internetową, a następnie naprawdę spowalnia przetwarzanie elementów DOM za pomocą selektorów css, wykonuje obli...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Chcę pokazać dane internetowe w programie Excel
Chcę, aby pokazywał całą wartość w Excelu, ale nie pokazywał driver.get („ http://education-india.in/Education /Courses /? PageNumber = 1 ”)...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego moje wszystkie dane strony pokazują wyjątek StaleElementReferenceException
Błąd pokazujący przepełnienie stosu public static void main(String[] args) throws Exception { System.setProperty("webdriver.chrome.driver"...
spytał 4 miesiące temu
4 głosów
2 odpowiedzi
Chrome 74: usuwanie plików cookie zajmuje bardzo dużo czasu
Stoję w obliczu problemu, który zajmuje około. 10 minut na wykonanie driver.delete_all_cookies() po uaktualnieniu Chrome. W Chrome 73 nie wy...
0 głosów
0 odpowiedzi
selenium.common.exceptions.WebDriverException: Komunikat: niepoprawny argument: nie można zabić zakończonego procesu
Próbuję zrobić kilka skrobań internetowych za pomocą Pythona i selenu i walczę z pierwszymi liniami kodu. Używam Ubuntu 19. Błąd, który otrzy...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
C # - Selenium - Chromedriver - Jak znaleźć element w klasie o tej samej nazwie, co inna klasa
Mam elementy: <li class="aaa"><div class='bbb'>..content1</div></li > <li class="aaa"><div class='bbb'>..c...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić uwierzytelnianie serwera proxy w Selenium Firefox?
Oto mój kod dla skryptu test.js : require('geckodriver'); const config = require("../config/config.json"); var webDriver = require("selenium-...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyrównać dzienniki końcowe na zdalnym serwerze, łącząc się z serwerem za pomocą pliku pem w JAVA
Automatyzuję scenariusz testowy, który sprawdza poprawność dzienników końcowych na zdalnym serwerze przy użyciu JAVA i amp; selen. Muszę zaimple...
spytał 4 miesiące temu