Pytania oznaczone [sas]

0 głosów
2 odpowiedzi
Podsumowanie Zmienna różnica liczbowa w SAS
Mój kod działał prawidłowo, dopóki nie dodałem ostatniej linii dla wieku 5+. Czy ktoś wie, co jest nie tak z tą linią? Dziękuję Ci. data Work...
sas
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
CALL SYMPUT znaleziono operand znakowy w funkcji% EVAL
Obecnie próbuję utworzyć makro, które ustawia części łańcucha na listę zmiennych globalnych, gdzie części łańcucha są oddzielone przez „-”, na p...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zatrzymać krok danych SAS od otwarcia wiersza polecenia
Pomyślnie wykonałem wywołanie kodu Pythona w moim interfejsie SAS, dzięki wam pięknym ludziom w kraju Stackoverflow.com. Moje następne pytanie b...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wyniki regresji powracające 0 w SAS Enterprise Guide
Jestem nowy w SAS. Próbuję utworzyć atrapy zmiennych w SAS i uruchomić regresję. Po przeprowadzeniu badań umieściłem razem następujące kody, ale...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Jak napisać pętlę do zrobienia, która tworzy wykres dla każdej wyjątkowej osoby?
Próbuję uruchomić duży zestaw danych i utworzyć prosty wykres punktowy dla każdej osoby. Chciałbym uruchomić to w SAS za pomocą pętli do i proc...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać spacje przed każdą wielką literą w ciągu makr w SAS?
Mam kilka takich makr: %let name=MyCamelisedString; I szukam formuły, aby automatycznie dodawać spacje przed każdą wielką literą (z wyjątki...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Warunkowa transpozycja za pomocą SAS
Mam zbiór danych, który wygląda jak poniżej dla wielu pacjentów. Próbuję odjąć każdą wartość wizyty od wartości wyjściowej odpowiednich zmiennyc...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób mogę zmusić SAS do oczekiwania na pełne wykonanie polecenia?
Mam trochę problemów z uruchomieniem sesji SAS, a następnie czekam na zakończenie skryptów Pythona. Używam Pythona do analizy Bag-of-Words z pew...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak odczytać szczegóły miejsca na dysku serwera za pomocą kodu sas
Tutaj muszę przeczytać szczegóły wykorzystania mojego dysku na serwerze Windows z kodu sas. Below thing I want to achieve(using SAS code): C:&...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Zdefiniuj strukturę BASE podczas używania PROC APPEND z pustą BASE
Próbuję utworzyć pojedynczy zestaw danych poprzez iteracje pętli makro. Odkryłem, że proc append nie potrzebuje zdefiniowanej BASE, aby można by...
sas
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Użyj getColumnName () lub getColumnLabel () dla getString ()?
Stoję w obliczu problemu ze sterownikiem SAS jdbc, którego wcześniej nie widziałem, i zastanawiałem się, jakie byłoby prawidłowe zachowanie JDBC...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj tekst ddmmyyyy na datę SAS w formacie Date9
Mam kolumnę tekstową z danymi w postaci „dd.mm.yyyy”. Muszę go przekonwertować na SAS Data z formatem Date9. mydate(text format) newdate...
sas
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dziwna zmienna znakowa nie jest konwertowana na numeryczną
Mam te txt New_Wireless_Fixed i kiedy go przeczytam za pomocą kroku danych, odczytuje wartość dla sprzedaży /funduszy, ale nie konwertuje jej na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
SAS: Jak odfiltrować za pomocą wielu słów kluczowych z grupy
Mam dane, które zawierają działania, które każda osoba wykonuje w trakcie sezonu - Name Season Activity A 1 x A 1 y A 1 z A 1...
sas
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zachowaj warunki Statement, Groupby i IF w SAS w Pythonie
Aby nadać sens, próbuję oznaczyć zmienną „RUN”, która spełnia warunki GROUPBY i IF. Poniżej znajduje się kod, który konwertuję kod SAS do Python...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć makro pętli SAS, które oblicza cenę bazową przy użyciu zestawu danych według tygodnia według pozycji według sklepu?
Próbuję włączyć mój algorytm do obliczenia nowej ceny w zależności od okresu czasu kroczącego i progowego procentu promocyjnego. Potrzebuję pomo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ograniczenie obiektu skrótu do liczby kluczy - duże wyszukiwanie rekurencyjne [SAS]
Używam obiektu hash do wyszukiwania rekurencyjnego. Przykładowe dane id1 id2 A B B C C D Wyjście orig_id id1...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zaimportować plik sas7bdat do R z klauzulą ​​where
Chciałbym zaimportować plik w .sas7bdat do R. Plik jest bardzo duży, więc muszę zaimportować tylko wiersze, które spełniają podane kryteria....
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
pętla całego kodu wielokrotnie w programie SAS powoduje błąd
Mam długi kod około 5000 linii. Kiedy makro to program, i zapętlić kilka razy. Wykonał się pomyślnie, ale jeśli zmieniłem pętlę na 300 razy, kod...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Obliczanie BMI za pomocą logiki SAS
Mam dla wielu pacjentów zestaw danych, który wygląda jak poniżej Patient VisitDate Value Unit Type A Jan12019 1 m...
sas
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie zestawów danych SAS, ale zachowywanie kolejności jednego zestawu danych
Chcę dodać do makra używanego jako część standardowego procesu. Makro obecnie łączy wiele zestawów danych z różnych grup produktów, jak poniżej:...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywoływanie R z SAS i problemy z pamięcią
Pracuję z bardzo dużym zestawem danych (~ 30 milionów wierszy). Zazwyczaj pracuję z tym zestawem danych w SAS, ale chciałbym korzystać z niektór...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Utwórz zmienną tygodniową na podstawie zmiennej daty i godziny
Myślę, że proste pytanie. Mam zmienną checkin_date_time w bazie danych z tysiącami unikalnych rekordów. Baza danych ID ch...
sas
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ODS Tagsets RTF
Próbuję wyświetlać znaki podkreślenia (_) na wyjściu podczas korzystania ze znaczników ODS, ale z nieznanych przyczyn nie pojawia się zgodnie z...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Jak przekodować wartości zmiennej na podstawie wartości maxmium w zmiennej, dla setek zmiennych?
Chcę przekodować maksymalną wartość zmiennej jako 1 i 0, gdy nie jest. Dla każdej zmiennej może istnieć wiele obserwacji o wartości maksymalnej....
spytał 2 miesiące temu