Pytania oznaczone [ruby-on-rails]

0 głosów
1 odpowiedzi
Test Ruby on Rails i konsola kończą się błędem cache_control
Jestem zakłopotany. rails test i rails console nagle przestały działać dla mojego projektu i nie mogę znaleźć żadnych ostatnich zmian, które spo...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
„Transakcja” bez wyraźnego odbiorcy
Zgodnie z dokumentami, w modelach Railsy transakcje są dokonywane w obu klasach pochodzących od ActiveRecord::Base lub dowolnej instancji takiej...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ocena gwiazdek i ratyrate: czy Devise jest konieczne? [Zamknięte]
Chciałbym zaimplementować możliwość oceny gwiazdek w moim projekcie, prawdopodobnie używając klejnotu ruby, i znaleźć dokumentację na ratyrate...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wycofywanie z wersji scss do css pozostaje pod scss
Zarejestrowałem się w zatwierdzeniu mojej wersji pod .css, aby spróbować przekształcić go w .scss. Najpierw zastąpiłem wszystkie słowa /części s...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Złamanie środowiska po odinstalowaniu Rails 6.0.0.rc1
Pobiegłem gem uninstall rails -v 6.0.0.rc1 gem uninstall railties -v 6.0.0.rc1 a nawet rvm remove ruby-2.6.1 następnie ponownie zainstaluj ruby,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obraz kadrowania szyny z punktem początkowym, szerokością i wysokością
Mam aplikację Ruby /Rails i zastanawiam się, czy istnieje sposób na przycięcie obrazu, zaczynając od top left point i określając width, height i...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskiwanie globalizacji i autouzupełnianie w celu współpracy
Używanie globalizacji gem do zarządzania tłumaczeniami z autouzupełnianiem, jest sytuacja, w której pewna liczba haków musi być poprawnie ustawi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać aktualnego użytkownika w modelu Rails
Używam Rails 5.2 dla mojej aplikacji i sidekiq do przetwarzania zadań w tle. class Document < ApplicationRecord has_many :document_jobs e...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uniknąć specjalnych symboli w zapytaniu „termin”
Staram się znaleźć rekordy w elastycznej formie „termin”. W ten sposób: bool: { must: [ {term: {"contexts.key": "res...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
HTTP 503 z powodu: Pełna kolejka żądań (skonfigurowany maks. Rozmiar: 100) apache + pasażer
Używam ruby ​​na szynach z pasażerem phusion z apache i jestem poniżej błędu. Czasami mój serwer jest zawieszony i login ssh nie działa. Muszę p...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
migracje szyn zmieniły niepowiązane kolumny
Uruchomiłem migracje, które w żaden sposób nie dotknęły danej tabeli. Po uruchomieniu usunięto 3 klucze obce, które odwołują się do tej tabeli,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ruby on Rails ActionCable: Czy należy ręcznie zamknąć połączenie w przypadku wygaśnięcia tokenu uwierzytelniania?
W naszej aplikacji używamy uwierzytelniania opartego na tokenach. Czas życia tokena jest ograniczony. Przepływ jest prosty dla zwykłego inter...
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj prosty tekst na html, honorując białe znaki i tabulatory
Pisanie metody konwertowania prostego pliku tekstowego na html, aby można go było zintegrować z ckeditor. Nie jesteśmy jednak w stanie konwertow...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uniknąć powielania tras na stronie edycji użytkownika?
Tworzę prostą aplikację, która ma tylko dwa rodzaje użytkowników: Admin i SimpleUser. Chcę, aby mój Gemfile miał jak najmniej klejnotów bez pomo...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Konfigurowanie tras do pobierania podzbioru rekordów
Mam model, który ma własny kontroler Event, na tym modelu mam flagę, która mówi mi, czy jest publiczna, czy nie, tworząc podzbiór rekordów. Jak...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obiekt renderujący Ruby on Rails z ajaxem
Podążam za książką Agile Web Development with Rails 5.1 i jestem w rozdziale 11, gdzie próbuję utworzyć przycisk, który zmniejsza ilość przedmio...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje sposób konfiguracji płatności Spree bez ActiveMerchant?
Próbuję wdrożyć personel płatności w Spree. Personel o nazwie Pay.jp jest taki. - utwórz token z numeru karty i ważnej daty i kodu bezpieczeństw...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak mogę dodać automatycznie wygenerowany identyfikator do istniejącej tabeli?
Mam tabelę w moim schemacie, która nie ma klucza podstawowego wygenerowanego automatycznie, ponieważ tę opcję dezaktywowałem podczas jej tworzen...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przypadek użycia aktywnego dostawcy pamięci masowej [zamknięty]
Śledzę ten blog, aby przesłać obraz z mojego komponentu reagowania do aktywnej pamięci https: //medium. pl /@ ebenwoodward /link-a-react-app...
0 głosów
2 odpowiedzi
Ruby - grupa_ przez miesiąc dla bieżącego roku, w tym miesiące bez danych
Próbuję napisać metodę zwracającą bardzo specyficzną strukturę danych dla wykresu, który zapełniam. Użytkownik może wprowadzić daty dla mil,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak skonfigurować aplikację Jest for Vue, która działa za pośrednictwem Webpackera
Mam aplikację Rails, która zarządza aplikacją Vue za pośrednictwem paczki Webpacker. Mam problem z ustawieniem Jest do testów jednostkowych....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodano opóźnione zadania, które nie działają na Heroku
Próbujemy użyć Delay::Job, aby przetworzyć pewne specyficzne dla czasu funkcje tła. Podczas projektowania rzeczy w porządku (lokalna maszyna)...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak znaleźć obiekt ActiveRecord, który ma unikalne wartości kolumn w porównaniu z innymi obiektami w pobliżu
Mam kolumnę logiczną o nazwie active w tabeli o nazwie user. Próbuję znaleźć users, gdzie user przed i po current_user nie ma tej samej warto...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Najbardziej wydajny sposób tworzenia formularza z wieloma zagnieżdżonymi relacjami
Pracuję nad arkuszem postaci RPG (w szczególności najpierw DnD, ale będzie on uniwersalny) i podczas gdy dostałem kilka rad dotyczących struktur...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rendering częściowy do łańcuchów w Railsach 5
Mam częściowe następująco: # common/_widget.html.erb <div class="widget"> <%= process_content_tags(variable_with_html) %> </d...
spytał 8 miesięcy temu