Pytania oznaczone [ruby]

1 głosów
1 odpowiedzi
Jak działa instrukcja ponawiania w Ruby?
Właśnie zaczynam pracę w Ruby, ale podręcznik, który podążam, wydaje się przestarzały. Prowadziłem badania, ale nie udało mi się znaleźć jasnej...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak podłączyć moją instancję codebuild do instancji aws EC2 dla wdrożenia capistrano
Próbuję użyć codebuild buildspec.yml, aby wdrożyć do instancji aws EC2 ubuntu przy użyciu capistrano. Kompilacja przebiega bez zarzutu, dopóki n...
0 głosów
1 odpowiedzi
Właściwy sposób na OSUSZANIE wielu lambd w mutacji GraphQL
Próbuję wziąć kilka lambd, które robią to samo, i wysuszyć je, przerywając metodę. Kod, o którym mowa, znajduje się w module /klasie i zapomniał...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uniknąć specjalnych symboli w zapytaniu „termin”
Staram się znaleźć rekordy w elastycznej formie „termin”. W ten sposób: bool: { must: [ {term: {"contexts.key": "res...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
HTTP 503 z powodu: Pełna kolejka żądań (skonfigurowany maks. Rozmiar: 100) apache + pasażer
Używam ruby ​​na szynach z pasażerem phusion z apache i jestem poniżej błędu. Czasami mój serwer jest zawieszony i login ssh nie działa. Muszę p...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy po użyciu StringValueCStr zwolniono pamięć?
Używam StringValueCStr do konwersji ruby ​​String na char *. Czy muszę zwolnić pamięć, gdy ten nowy ciąg C nie jest już potrzebny? Jeśli ten...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
migracje szyn zmieniły niepowiązane kolumny
Uruchomiłem migracje, które w żaden sposób nie dotknęły danej tabeli. Po uruchomieniu usunięto 3 klucze obce, które odwołują się do tej tabeli,...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Tworzenie i wprowadzanie danych do zagnieżdżonych tablic - Ruby
Próbuję stworzyć program, który pobiera nazwy i dodaje je do tablic. Sztuczka polega na tym, że muszę przechowywać je w zagnieżdżonych tablicach...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Jak usunąć zduplikowany wiersz w tablicy skrótów na Ruby na szynach
Używam Ruby 2.6 w mojej aplikacji. Chcę usunąć duplikat elementu w tablicy skrótów. Oto moje dane wejściowe array_of_hashes = [ {"Date"=>...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj prosty tekst na html, honorując białe znaki i tabulatory
Pisanie metody konwertowania prostego pliku tekstowego na html, aby można go było zintegrować z ckeditor. Nie jesteśmy jednak w stanie konwertow...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obiekt renderujący Ruby on Rails z ajaxem
Podążam za książką Agile Web Development with Rails 5.1 i jestem w rozdziale 11, gdzie próbuję utworzyć przycisk, który zmniejsza ilość przedmio...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ruby - grupa_ przez miesiąc dla bieżącego roku, w tym miesiące bez danych
Próbuję napisać metodę zwracającą bardzo specyficzną strukturę danych dla wykresu, który zapełniam. Użytkownik może wprowadzić daty dla mil,...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak znaleźć obiekt ActiveRecord, który ma unikalne wartości kolumn w porównaniu z innymi obiektami w pobliżu
Mam kolumnę logiczną o nazwie active w tabeli o nazwie user. Próbuję znaleźć users, gdzie user przed i po current_user nie ma tej samej warto...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Ruby: Jak znaleźć podobieństwo w dwóch tablicach
Próbuję znaleźć wspólne elementy w dwóch tablicach. pairs = Array.new a = exchange_one.get_symbols b = exchange_two.get_symbols c = a+b c.uniq...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak utworzyć zmienną klasową, która nie udostępnia stanu między Dziećmi
Chciałbym stworzyć sposób, aby klasy Dzieci wyrażały pewne definicje biznesowe na poziomie klasy. Próbowałem użyć do tego zmiennych klasy, al...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ruby on Rails z IBM_DB2 Gem
Obecnie próbuję przeprowadzić migrację dużego zestawu danych z bazy danych IBM DB2. Znalazłem szybki sposób wykonywania zapytań za pomocą imb_db...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
ModelName.real w modelach aplikacji Rails
Sprawdziłem jeden kod, w którym w modelu napisano skojarzenie. has_many :association_name, -> { merge(ModelName.real) }, class_name: ModelN...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rozszerza się Ruby - obiekt scalania jak jquery? [duplikować]
Chciałbym scalić zagnieżdżony skrót. a = {:book=> [{:title=>"Hamlet", :author=>"William Shakespeare" }]} b = {:book=...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Aby dodać udostępniany link w aplikacjach bez funkcji logowania
Mam projekt tworzenia angielskich aplikacji do nauki. Jest czterech warstw użytkowników; siedziba główna, administratorzy, klasy i studenci....
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić niezgodność wersji pakietu?
https://github.com/jhu-ep-coursera /filmy fullstack-course3-module3 Używam tego repo, uruchamiam rake db:seed Projekt chce aktualizacji sqlite...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd migracji na Heroku z Postgres i Monetize
Mam aplikację RoR 5.1, którą próbuję wdrożyć na Heroku. W moim pliku klejnotów określam klejnot „pg” do produkcji. Dołączam również klejnot „...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Rails 5 API niestandardowe uwierzytelnianie: „skip_before_action” na trasach GET
Użyłem to seria jako punkt wyjścia dla backendu Rails na stronie portfolio prac. Adaptacja była w większości prosta i robi to, co chcę. Jednym...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dane formularza nie są zapisywane w bazie danych w formularzu załadowanym z innego kontrolera / widoku
Przepraszam za niejasny tytuł. Chcę włączyć komentarze w systemie typu post /comments (w moim przypadku snags and snag comments). Mam tabe...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wdrożyć aplikację Shoes 3.3.7 w systemie Windows 64bit i Ubuntu 18.04
Mam gotową aplikację Shoes 3.3.7, którą napisałem w systemie Ubuntu 18.04. Ta aplikacja składa się z pliku rb i dwóch folderów, jeden zawiera...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zaimplementować testowy rspec dla kontrolera administratora
Tworzę sylabus kopii kontrolera w trestle w: app/admin/copy_syllabus.rb To jest moja treść Trestle.admin(:copy_syllabus) do menu do...
spytał 3 miesiące temu