Pytania oznaczone [relationship]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyświetlić wiele kategorii na kategorię w kolekcjiWidok w Swift?
Muszę pokazać wiele kategorii dla każdej kategorii w widoku kolekcji, ponieważ w CoreData jedna kategoria ma wiele kategorii, a kategorie są ust...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Relacja na podmiotach - android
Korzystam z komponentu architect i muszę ustawić dużo query na wartości poniżej. Jak stworzyć relację między entities dla query? w normalnym try...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jakikolwiek sposób na proste obliczanie relacji z różnymi klauzulami „gdzie”?
Mam tę relację w modelu użytkownika public function bulletins() { return $this->hasMany('App\Bulletins','owner'); } w kontrolerze Li...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Relacja „przeskoczyć” przez relacje M2M w SqlAlchemy (User -> Role -> Permission)
Próbuję modelować bardzo typową strukturę uprawnień, w której model User (ludzki użytkownik mojej witryny) można przypisać do Roles, a każdy z t...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Szczegóły użytkownika interfejsu API
Moje obecne API to: [{"id": 43, "title_id": 1, "user_id": 1, "comment": "asdasddsa", "season": null, "episode": null, "created_at": null, " u...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego nieokreślona właściwość przy kolekcji foreach?
$conversations = Conversations::with('bulletin', 'messages')->leftJoin('own', 'conversations.bulletin_id', '=', 'own.id') ->select(...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Ograniczenie wyniku zagnieżdżonych relacji w Laravel
Mam zagnieżdżoną relację, którą chcę ustawić warunek i limit. $data = Accommodation::with('accommodationFacilities', 'city') ->take(10)...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dane z relacji zagnieżdżonej Laravel?
Jestem nowy w Laravel. Mam wiele problemów z uzyskaniem bardzo zagnieżdżonej relacji, aby działała poprawnie w laravel. Wymagane zachowanie j...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Cztero- (lub pięcio-) sposób relacji tabeli w Laravel
Próbowałem czytać dokumentację Laravel i inne, podobne posty o relacjach z bazą danych Laravel, ale nie wydaje mi się, żebym ją omijał i jak to...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
pobrać dane dla wszystkich użytkowników w tej samej grupie
Mój kod działa. Ale nie jestem pewien, czy to najlepsze rozwiązanie. Potrzebuję opcji wyświetlania graczy użytkowników i /lub graczy z grupy nal...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
2 odpowiedzi
Tworzenie relacji między dwoma obiektami ArrayList
Mam dwie ArrayLists, moviesAvailable i moviesRented, w klasie o nazwie Catalogue i mam inny ArrayList nazwie currentlyRented w klasie o nazwie C...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Z kluczem obcym, jak wydrukować kolumnę klucza podstawowego, do której odnosi się klucz obcy? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak dołączyć do dwóch tabel mysql?                                      4 odpo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Relacja schematu powraca niezdefiniowana po wypełnieniu
W mojej bazie mam dwie kolekcje, graczy i dziedziny. Stworzyłem schemat dla nich obu i odnoszą się do siebie nawzajem. Sprawdzam kolekcję graczy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak mogę uzyskać dane z tabeli pośredniej (wiele do wielu relacji) w języku laravel
Chciałbym przeczytać zawartość tabeli pośredniej między tabelą trenerów i kursów, aby móc oflagować chackboxy aktywnych kursów dla danego trener...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Eloquent relacja kolekcja nie powraca przez accessor akcesor, ale robi, gdy używam relations () -> get ();
Mam problem z wymownym wymówieniem, gdy dzwonię pod numer $unit->assets Otrzymuję pustą kolekcję. Ale jeśli zadzwonię pod numer $unit->ass...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać domenę z właściwością hasMany w gorm-hibernate
Mam użytkownika z hasMany UserRoles, ale kiedy próbuję zapisać użytkownika i addToRole, pojawia się błąd sprawdzania poprawności podczas zapisyw...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mam gniazda z gniazdami (Elastic Search Mapping)
Chcę zmapować json poniżej za pomocą elastycznego mapowania wyszukiwania: JSON: {"user_id":{ "data_flow_id_1":[ {"file_location...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Laravel ManyToMany relacja na tym samym modelu
Próbuję nawiązać dwukierunkową relację ManyToMany na moim modelu Tag, ale natrafiłem na ten „problem”. Mój model wygląda tak: <?php na...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać warunku w wielu do wielu laravel relacji?
Mam trzy modele Company, User, Project companies: id, name users: id, name projects: id, title, company_id Tabela przestawna projec...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Włączając pojedynczą zmienną w modelu liniowym
Mam model liniowy opisany jako y = 5x, gdzie y jest zmienną zależną, a x niezależną. Wymyśliłem ten związek z analizy różnych zestawów danych, k...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Załaduj relację `z podzbiorem elementów w SqlAlchemy (podobnie do obiektu` Prefetch` Django)
Czy istnieje sposób na pobranie podzbioru elementów ze związku w SqlAlchemy, ale zachowanie kolejności zdefiniowanej w backref (relacja), gdy kl...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zagnieżdżona relacja, taka jak $ member-> assigner-> name z jednej tabeli
Próbuję uzyskać relację relacji (lub coś takiego) z tabeli z user_id (assignee) i assigner_id (assigner) w tabeli task_assigns. Wypróbowałem...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Kompleksowa relacja wymowna
Mam złożoną wymowną relację. company -id -name company_courts -id -company_id -name company_sports -company_court_id -sports_id sports -id...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przetwarzaj dane z relacji wielu do wielu w Ruby on Rails
Chcę utworzyć funkcję, w której użytkownik będzie mógł zgłosić post, jeśli treść posta zawiera coś, co nie jest zgodne z wytycznymi. Co mam d...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ID Wyodrębniony z ciągu nieużyteczny do łączenia z formularzem powiązanym - „wyrażenie… zbyt złożone”
Mam połączoną tabelę z folderem Outlook Mailitem w mojej bazie danych Access. Jest to przydatne, ponieważ stale się aktualizuje, ale nie mogę do...
spytał 6 miesięcy temu