Pytania oznaczone [reactjs]

0 głosów
1 odpowiedzi
Kliknięcie przycisku nie działa - React
Używam komponentu o nazwie „Modal”, który chcę uczynić globalnym, aby móc go używać w dowolnym innym komponencie. Modal będzie używany we wszyst...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Otrzymuję niezdefiniowane pliki ctx.request.f podczas przesyłania obrazu z React
Próbuję przesłać niektóre obrazy z serwera React do Koa i zapisać je w określonym folderze. Próbowałem to zrobić, umieszczając obrazy w lokalnym...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przetestuj tag React z notacją kropkową
Mam ten prosty komponent reakcji, który używa znaczników semantycznego interfejsu użytkownika: render() { return ( <Card.Meta r...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Reaguj na zdarzenia, które nie uruchamiają się na telefonie komórkowym, ale działają dobrze na pulpicie. Próbowałem onClick, onTouchStart, onTouchEnd, onMouseUp, OnMouseDown
Kiedy próbuję kliknąć, samo zdarzenie przycisku nie uruchamia się w telefonie komórkowym. Działa dobrze na pulpicie. Widziałem kilka postów i...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dziwne zachowanie przy wyborze danych wejściowych i refaktoryzacji najlepszych praktyk
Ten kod działa w większości zgodnie z oczekiwaniami, ale 5 ostatnich pól wejściowych pozostaje pustych podczas wprowadzania tekstu, dopóki nie w...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak odbierać i mapować dynamiczne adresy URL przy użyciu renderowania po stronie pryzmatycznej i po stronie serwera
Mam aplikację korzystającą z aplikacji Create Next App z SSR przy użyciu Prismic API jako źródła treści. Staram się tworzyć dynamiczne trasy i b...
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd testu jednostkowego: Pole musi znajdować się wewnątrz komponentu ozdobionego reduxForm ()
Próbuję przetestować mój kontener, ale pierwszą rzeczą, którą robi zanim przejdzie do testu, jest ten błąd: 27 | }; 28 | &g...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd „.map nie jest funkcją” tylko w Android Pie?
W naszym projekcie React-Native (wersja 0.59.3) napotykamy raczej dziwne zjawisko z .map: APK działa dobrze na różnych urządzeniach fizycznych l...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Układ Flexbox z dwiema kolumnami na pulpicie i jedną kolumną na telefonie komórkowym
Prosty układ z pytaniem o flexbox: Wymagania dotyczące układu pulpitu Dwie responsywne kolumny Pierwsza kolumna z 30% szerokości...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego React zwraca „Object () nie jest funkcją” podczas używania oznaczonej biblioteki?
Tworzę edytor przecen przy użyciu biblioteki oznaczonej takiej jak <div id="preview" dangerouslySetInnerHTML={ {__html: marked('Rendered by...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak czekać na firebase, fetch data i return array w metodzie?
Więc mam tę metodę w komponencie kontener: getProfilesOptions = () => { const result = firebase.firestore().collection('roles').get()....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Podczas przesyłania pojedynczego pliku Filepond przesyła pusty plik przed przesłaniem „prawdziwego” pliku
Próbuję zrozumieć, co Filepond ładuje do mojej metody serwera i natknąłem się na coś bardzo mylącego. Używam tylko metody serwera process i test...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
jak korzystać z płótna lub konwy w natywnych reakcjach lub jak przejść z reakcji na reakcję?
Robię projekt w natywnej reakcji i muszę zrobić stickmana, używam płótna, aby kształt i ruch mojego stickmana, ale nie mogę go zintegrować z rea...
0 głosów
2 odpowiedzi
SyntaxError podczas wykonywania skryptu NPM
Próbuję zaktualizować zależności aplikacji React. Ta aplikacja zawiera skrypt zdefiniowany w package.json, który generuje pakiet wiadomości dla...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić błąd resetowania zoomu podczas ponownego ładowania danych
Używam amcharts 4, a po ponownym załadowaniu danych resetuje poziom powiększenia. Jak temu zapobiec? Mam dwa limity czasu, ale nie sądzę, że pow...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Nie można wykonać aktualizacji stanu reagowania na niezamontowanym komponencie. To jest powiązanie z Mob X
Obecnie pracuję nad inteligentnym rodzajem aplikacji i jestem początkującym użytkownikiem i używam mobX do ustawiania nazw aktywnych pomieszczeń...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dziwna reakcja hakuje zachowanie, nie może uzyskać dostępu do nowego stanu z funkcji
Używam biblioteki react-use-modal , i Próbuję odczytać zaktualizowaną wartość confirmLoading, gdy znajduje się w funkcji handleClick. handl...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zintegrować socket.io z moją aplikacją React? [Zamknięte]
Próbuję stworzyć coś w rodzaju lobby dla gry Spyfall. Udało mi się połączyć z firebase i śledzić, kto dołączył do pokoju. Z jakiegoś powodu, gdy...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekazać składnik funkcjonalny wewnątrz zdarzenia?
Mam więc formularz i chcę, aby użytkownik wyświetlał wartości użytkownika wypełniane w polach jako obiekt JSON na końcu, gdy użytkownik kliknie...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób możemy dostosować ekran połączeń w natywnej reakcji? I po kliknięciu otwórz dostosuj ekran wywołania [zamknięty]
Chcę, aby jeden przycisk na ekranie dostosowywania połączenia na tym przycisku został otwarty. Chcę otworzyć modal w native reakcji      - 1...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Przycisk wyszukiwania ReactJs przeładowuje stronę przed pobraniem może uzyskać linki do obrazów i wyświetlić je
Moja aplikacja reagująca miała funkcję CompnentDidMount (), która używa fetch do uzyskiwania łączy do obrazów. Chciałem zaktualizować aplikację,...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak renderować tabelę z niezależnymi wierszami / kolumnami
Jestem nowy w ReactJS i próbuję dynamicznie usunąć określony wiersz w tabeli. Wykonałem funkcję usuwania i działa ona dobrze, ale ponieważ ni...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń wszystkie dane z mongoDB jednocześnie z React with API axios
Jestem nowy w programowaniu i potrzebuję pomocy. W React próbuję usunąć wszystkie elementy z bazy danych mongoDB z osiami za pomocą map (). Kied...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
TypeError: Theme nie jest konstruktorem
Próbuję utworzyć jeden edytor tekstu z funkcją adnotacji w reactjs. Próbowałem użyć tej biblioteki, aby to zrobić, ale jestem problemy z kodem...
spytał 8 miesięcy temu