Pytania oznaczone [react-native-android]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekazać listę z obiektami z serwera do listy FlatList?
Próbuję utworzyć listę FlatList zawierającą tablicę z obiektami, które mają tablicę z serwera i nie mogę jej uruchomić. mój komunikat o błędz...
0 głosów
1 odpowiedzi
Właściwość nie istnieje w typie IntrinsicClassAttributes <Button>
Muszę przyznać, że to moje pierwsze kroki w świecie ReactNative. Próbowałem uaktualnić wszystkie biblioteki npm, a jeśli uruchomię komendę bu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można zsynchronizować stopni po wprowadzeniu ekranu powitalnego, dlaczego?
Moja aplikacja działała poprawnie, a następnie próbowałem utworzyć ekran powitalny, wypróbowałem dwie metody, jedną używającą MainActivity.java...
0 głosów
0 odpowiedzi
React Native function undefined, ale jest zdefiniowany [duplicate]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Nie można uzyskać dostępu do instancji React (to) wewnątrz modułu obsługi zdarzeń...
0 głosów
0 odpowiedzi
nie można użyć ref in w statless conponents
Chcę przejść do następnego pola wejściowego za pomocą metody returnKeyType na komponencie funkcji.  Jak to osiągnąć? returnKeyType="none" ni...
spytał 2 miesiące temu
-5 głosów
0 odpowiedzi
Jak szyfrować dane użytkownika na firebase? [duplikować]
Naprawdę podoba mi się używanie Firebase i chciałbym używać go w nowej aplikacji, ale aplikacja miałaby użytkownika przesyłać poufne informacje....
0 głosów
0 odpowiedzi
Definiowanie onesignal_app_id poza js
Próbuję użyć onesignal dla mojej aplikacji na Androida. Obecnie działa, ale mam ten wiersz w moim pliku app.js: OneSignal.init('xxxxxx-xxxx-xx...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Budowanie projektu macierzystego reagowania, ale nie udało się otworzyć w emulatorze
Buduję projekt, który produkuje hello world tylko po to, aby przetestować mój projekt React-native, ale po pomyślnym ukończeniu Build emulator n...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Urządzenie Galaxy S10 + nie jest zgodne z moją aplikacją
Stworzyłem aplikację tylko na urządzenia mobilne, a nie na tablety, więc dodałem kod kompatybilnych ekranów w Manifeście aplikacji. <compat...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Oczekiwanie odpowiedzi, gdy kod Native (Java) wywołuje kod JavaScript w ReactNative
Zastrzeżenie : ponieważ to pytanie dotyczy moich prac, nie mogę się zapoznać z rzeczywistymi szczegółami. Spróbuję podać jak najwięcej informac...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić „Nie znaleziono konfiguracji widoku dla odtwarzacza RCTNode”?
Mam jakiś link do strumienia wideo, w jaki sposób mogę go wyświetlić na moim urządzeniu z Androidem, używając reakcji-native? Znalazłem react-na...
-6 głosów
0 odpowiedzi
Szyfrowanie hybrydowe (RSA + AES) do aplikacji do rozmów wideo
Zajmuję się tworzeniem aplikacji do czatowania wideo dla Androida przy użyciu reakcji rodzimej. Chcę zaszyfrować koniec czatu wideo za pomocą hy...
1 głosów
3 odpowiedzi
Nie można uzyskać odpowiedzi z żądania pobrania za pomocą 127.0.0.1 w React-native
Korzystam z usług odpoczynku, aby uzyskać odpowiedź na moją natywną aplikację dla Androida. Ilekroć używam localhost (próbowałem z 127.0.0.1) z...
0 głosów
0 odpowiedzi
Awaria debugowania systemu Android przy uruchomieniu - działa poprawnie
Reakcja Native App ulega awarii na urządzeniu z systemem Android w trybie debugowania. Korzystanie z kompilacji wydania lub debugowanie na emula...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Otwórz plik pobrany w aplikacji React-Native za pomocą innej aplikacji
Próbuję otworzyć pliki (obrazy, pliki PDF, filmy wideo itp.) pobrane za pomocą mojej aplikacji React-Native z mojego serwera. Więc używam RNF...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Jak naprawić błąd Play Store dotyczący 64-bitowych plików binarnych, gdy aplikacja publikująca zbudowała Expo / React Native?
Wdrażam aplikację zbudowaną z React Native i Expo w Play Store i pojawia się następujący błąd:    Ta wersja nie jest zgodna z wymaganiami gry...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyjątek w funkcji HostFunction: <nieznany> podczas próby wypchnięcia nowego ekranu
Opis problemu Próbujesz przesunąć nowy ekran za pomocą Navigation.push(this, { component: { name: 'awesome-places...
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertuj ciąg „2019-03-15 09:25:00” na milisekundę w reakcji macierzystej
Muszę przekonwertować ten format łańcucha na milisekundę. Próbowałem użytkownika Chwila uzyskać milisekundę moment('2019-03-15 09:25:00',...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić (wyjątek bezpieczeństwa: odmowa uprawnień: uruchamianie intencji)
Otrzymuję ten błąd, gdy uruchamiam mój kod Rozpoczęcie: Intent {cmp = com.inspireui.mstorepro /.MainActivity}    Wyjątek bezpieczeństwa: o...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Po wysunięciu expo: zadanie „installDebug” nie zostało znalezione w głównym projekcie „android”
Chciałbym zbudować swoją aplikację bez wysyłania źródła na serwerze Expo. Wyrzuciłem więc aplikację Expo z ExpoKit. Używam polecenia expo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy można zaktualizować apk wydania w React Native?
Próbuję zaktualizować moją aplikację (reaguje na język macierzysty). Czy jest możliwe zaktualizowanie go bez ponownego pobierania przy użyciu in...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nieskończona rekursja w facebook :: jsi :: dynamicFromValue działa React Native 0.59.4 na Androida
Po uaktualnieniu do reakcji na macierzyste 0.59.4 Zacząłem otrzymywać tysiące raportów o awariach Androida z produkcji z poniższym stosem wywoła...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Nie wiem, dlaczego moja aplikacja nie wyświetla reklam?
Stworzyłem aplikację, dodałem reakcję-native-admob i połączyłem ją Zmieniłem plik /node_modules/react-native-admob/android/build.gradle: skom...
0 głosów
0 odpowiedzi
RN Firebase - niedopasowanie wersji okhttp3 na Androidzie
Próba integracji RN z Firebase. Najwyraźniej otrzymuję następny błąd: Cannot find a version of 'com.squareup.okhttp3:okhttp' that satisfies th...