Pytania oznaczone [r]

0 głosów
1 odpowiedzi
Ustaw białe tło z wykresem zawierającym marginesy (ggExtra + ggplot2)
Chcę wygenerować plik PDF z wieloma wykresami, po jednym na stronę. Te wykresy zawierają marginalne rozkłady po bokach, generowane z ggExtra:...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmienić nazwy kolumn za pomocą dcast?
Przekształcam moje dane z długich na szerokie. Część danych to daty. Moim problemem jest to, że chciałbym mieć inne nazwy. Jest tworzony jak np....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd Nie można otworzyć połączenia na komputerze Ubuntu?
To może być bardzo trywialny problem z ustawieniami Ubuntu związanymi z R, ale jestem całkiem nowy i nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć nowy obiekt i posortować go według roku, nazwy i wydarzenia? [duplikować]
Chcę posortować dane.frame według wielu kolumn. Na przykład z data.frame poniżej chciałbym posortować według kolumny z (malejąco), a następnie w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pomijanie wartości NA dla legendy w ggplot
TAI structure(list(year = c("2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018"), month = c(1, 2,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Połącz dokumentację argumentów funkcji z zestawem danych pakietu
Dokumentuję funkcję pakietu za pomocą roxygen. Jeden argument dataset jest wyjaśniony krótkim opisem funkcji, np. @params dataset is a datafra...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Komunikat o błędzie podczas dodawania dryfu dla modelu Arima
Korzystam z pakietu prognozy R, aby spróbować dopasować model ARMA (2,0,0). Myślę, że termin dryfowania może pomóc, ale otrzymuję komunikat o bł...
r
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak skutecznie zastąpić jeden zestaw wartości innym zestawem wartości w tabeli data.table?
Jest to typowa sytuacja, gdy masz dwa zestawy danych, w których te same obserwacje są nazywane inaczej, i musisz zmienić nazwę jednego z nich, a...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Oblicz i wykreśl interwały korelacji i ufności jednej zmiennej względem wielu zmiennych
Mam następujące dane (to jest głowa, rzeczywiste dane to> 100 wierszy) składające się ze wszystkich zmiennych porządkowych. W rzeczywistych dany...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Generuj permutacje w kolejności sekwencyjnej - R
Wcześniej zadałem następujące pytanie Permutacja n losowych zmiennych bernoulli w R Odpowiedź na to pytanie działa świetnie, o ile n jest s...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Co oznaczają wartości osi y na wykresie częściowej zależności w R?
Korzystam z funkcji partialPlot (), aby zbudować PDP klasyfikacji losowych lasów i natrafić na pytanie: Czy wartości na osi y reprezentują log (...
r
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Kolory w ggplot nie odpowiadają kolorom w legendzie
Stworzyłem histogram ze Światowego raportu szczęścia i zmieniłem kolejność wartości. Chciałbym jednak, aby kolory z wykresu pasowały do ​​koloró...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
R Studio zostało niedawno zaktualizowane. Jak zainstalować pakiet „drzewo”? [duplikować]
Próbowałem zainstalować pakiet, używając install.packages("foobarbaz") ale otrzymał ostrzeżenie Warning message: package 'foobarbaz' is n...
r
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Implementacja standardowego błędu Neweya-Westa - regresja przekrojowa Fama-MacBeth
Próbuję zaimplementować błędy standardowe Neweya-Westa do mojej regresji Fama-MacBeth. Próbowałem kilku różnych pakietów (plm, sandwich, ..), al...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Produkt rolowany w R? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Mnożenie elementów kolumny przy pomijaniu elementu po każda iteracja           ...
r
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pomoc grupowania dplyr, jak wybrać wartość z innej kolumny na podstawie wartości innej, jeśli pusta zastąp ją N / A
Mam ramkę danych z następującymi kolumnami identyfikator użytkownika: unikalna wartość dla użytkownika transactionId: unikalna wartość tra...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Używanie wilcox.test () i t.test () w R, dając różne wartości p [migrowane]
To jest repost z forum R, ponieważ powiedziano mi, że zamiast tego opublikować tutaj. Chciałbym sprawdzić, czy istnieje znacząca różnica w śr...
spytał 4 miesiące temu
7 głosów
4 odpowiedzi
Jak skrócić łańcuch w R [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak skracać długie nazwiska w ramce danych dla R?                             ...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić odstępy na błyszczącym pulpicie dla wielu wykresów
Próbuję wykreślić 6 map w aplikacji shinydashboard i mogę dodać 2 mapy do rzędu, ale są one obcięte i nie zajmują całej przestrzeni w kolumnach....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak dodać do każdej kolumny wartości ramki danych z nazwanego wektora?
Mam ramkę danych Data. df <- data.frame(c(4,4,4,4,4,4), c(0,0,0,0,0,0)) colnames(df) <- c("a", "b") > df a b 1 4 0 2...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Utrata danych podczas zapisywania pliku znaków CSV
Mam bardzo głupi problem, który sprawił, że straciłem kilka godzin, więc pomyślałem o opublikowaniu go tutaj. moje dane wyglądają mniej więce...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Problem z dodawaniem własnych słów do słownika hunspell w R
Udało mi się dowiedzieć, jak dodać niestandardowe słowa do słownika hunspell w R. Nie jestem jednak pewien, dlaczego nie jest używany w sprawdza...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę przewidzieć zmienną numeryczną na podstawie wartości w kolumnie tekstowej? [w oczekiwaniu]
Używam R do pracy z zestawem danych, który wygląda następująco: Video Clip Visitors Video Starts "El mejor Tot...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przypisz unikalny identyfikator, jeśli jedna wartość jest duplikowana w co najmniej jednej z trzech kolumn
Mam ramkę danych z trzema kolumnami. W tych kolumnach jest wiele brakujących wartości. Chciałbym utworzyć nową unikalną kolumnę identyfikatora,...
r
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Sortuj kolumny numerycznie w R [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak sortować wektor znaków gdzie elementy zawierają litery i cyfry w R?        ...
spytał 4 miesiące temu