Pytania oznaczone [qt]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać QColor w C ++ z QML (skrypt java: color) naprawdę?
Muszę wysłać kolor ze źródła QML do C ++ za pomocą funkcji INVOKABLE.      - 1 Witaj, witaj w StackOverflow. To wygląda na interesujący pr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Widget Qt nie odbiera keyPressEvent
Mój widżet podrzędny nie pobiera zdarzeń keyPressEvents, natomiast jeśli umieściłem ten sam widget jako okno najwyższego poziomu, tak. Próbuję u...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
wyślij dane lwip STM32 PC
Próbuję wysyłać lub odbierać dane z STM32f (za pośrednictwem surowego lwip) do komputera. Podłączyłem urządzenie stm32f do modemu i wysłałem „pi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dopasuj zagnieżdżone grupy przechwytywania do kwantyfikatorów za pomocą QRegularExpression
Próbuję uzyskać za pomocą QRegularExpression wszystkie atrybuty znacznika xml w różnych przechwyconych grupach. Używam wyrażenia regularnego pas...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozszerzyć standardowe wyliczenie Qt (flagi)
Chcę dodać flagę niestandardową do QDialogButtonBox::StandardButtons, czy jest jakiś sposób, aby to zrobić?      0 dlaczego? Nie możesz po...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest możliwe złapanie zdarzenia kliknięcia dla konkretnego kliknięcia słowa z tekstu w QML?
Mam komponent tekstowy w QML, który zawiera seemore wraz z pewnym tekstem. Dawny. To są szczegóły ... chyba. Teraz, jeśli tylko kliknąłem na wyd...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak powiązać slot z QTimer :: timeout może zostać przerwany przez dowolny inny procesor sygnału (wyższy priorytet), a następnie wznowić?
Aby uprościć pytanie, powiedzmy, że mam QTimer, co spowoduje jego przekroczenie limitu czasu co 3000ms. QTimer timer; QObject::connect(&t...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
QT; Jak mogę przechowywać ścieżkę zasobów do zmiennej w czasie wykonywania?
Mój projekt qt ma plik .qrc, więc moje zasoby plików są przechowywane jak „: /audio /melodia /...”. Muszę wybrać, które pliki mają być używan...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Integracja głębokich ram uczenia się z Qt
Próbuję zintegrować głębokie uczenie się z rzeczywistym projektem analizy obrazu. Zastanawiam się, które między innymi głębokie ramy uczenia się...
qt
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jakie jest prawidłowe zrozumienie składni ScrollBar w QtQuick / QML?
Ostatnio użyłem Scrollbar pod numerem TableView. Dokumentacja QML dla ScrollBar i widzę przykład : Flickable { focus: true Keys.onU...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
<built-in>: 1: 10: fatal error: nie znaleziono pliku „common”. QT / MSVC Android nie działa
Zaktualizowałem środowisko do VS2017-15.9, QT 5.12.3, Android SDK Level-23, NDK-r19c i zacząłem uzyskiwać niższy błąd. <built-in>:1:10:...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
QXcbConnection: błąd XCB: Docker instalatora 2 Qt
Próbuję skonfigurować obraz dokera za pomocą Qt Creator. Postępuję zgodnie z instrukcjami podanymi w https: //nicroland.wordpress .com /2015/12...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
QInputDialog wyświetla przecinek zamiast kropki dla getDouble ()
Używam do wprowadzania liczby dziesiętnej w Qt QInputDialog::getDouble(). Z jakiegoś powodu domyślne wyjścia zamiast punktu przecinek w tutorial...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ruchomy obszar chwytania rzędów
Implementuję ruchome wiersze w klasie dziedziczonej z QTableWidget. Oto działający kod konstruktora: horizontalHeader()->setSectionResi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Objęcie CSV do XML przy użyciu C ++ QT [zamknięte]
Mam problem podczas próby konwersji dokumentu CSV na XML. Traktuję CSV jako dokument tekstowy i czytam go za pomocą QTextstream i analizuję g...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
„Ostrzeżenie Qt:” Brak dekodera dla typu „application / x-rtp, media = (string) audio, payload = (int) 96, zegar
Kiedy próbuję przesłać strumieniowo wideo przez serwer rtsp do tablicy malinowej, pojawia się błąd „Ostrzeżenie Qt:„ Brak dekodera dla typu ”app...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak „cofnąć” za pomocą przycisku
Mam QLabel, który aktualizuje cyframi, gdy klikane są przyciski. Czy istnieje sposób na usunięcie lub „cofnięcie” za pomocą przycisku? Każdy...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Metoda dostępu Qt wątku dziecka
Mam konfigurację, w której muszę połączyć się z numerem X fizycznych przycisków za pomocą bluetooth. Ponieważ wszystkie przyciski będą ze sobą w...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Zmiana szerokości nie działa
Mam przełącznik przełączania follow: Opracowany przez ten kod QML Row { id: myToggle anchors.horizont...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Używanie QCustomPlot w Visual Studio, uzyskiwanie nierozwiązanego zewnętrznego błędu symbolu
Próbuję skompilować projekt w Visual Studio przy użyciu wtyczki Qt i biblioteki QCustomPlot. Kod działa doskonale w kreatorze QT, ale gdy przepr...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przenieść widżet do przodu za pomocą arkuszy stylów w PyQt?
W jaki sposób można przynieść widżet z przodu przy użyciu arkuszy stylów PyQt? Aby sprowadzić widżet z przodu programowo , możesz użyć QWidge...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak połączyć dwa QGraphicsItems w niestandardowy?
Mam problem, z którym nie wiem jak się zmierzyć i szukałem pomocy. Ostatnio zacząłem używać Qt i tak naprawdę nie wiem, jak działa Qgraphicsitem...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
jak zrobić zmianę szerokości prostokąta?
powiedzmy teoretycznie, że mam Rectangle { id: testRect width: 100 } i gdy uruchomię timer z cyklem 50 ms, powinien on po prostu zw...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czym różni się txt od QTextEdit o ich stylu
Kiedy kopiuję zawartość z txt do QTextEdit, stwierdzam, że styl zawartości się zmienił. Jestem tak zdziwiony. Czy to jest powód kodowania? Jak m...
qt
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekonwertować ten sygnał SIGNAL i SLOT na połączenie qt5?
Chcę użyć stylu qt5 tego połączenia w starym stylu: connect(socket, SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)), this, SLOT(erreurSocket(Q...
spytał 4 miesiące temu