Pytania oznaczone [python-3.x]

1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem z uwierzytelnianiem na Instagramie w Django, jeśli użytkownik nie jest wcześniej zalogowany do instagramu
Mam dziwny problem z instagramem django_social. Jeśli użytkownik próbuje zalogować się do mojej aplikacji za pomocą Instagram, otrzymuję komunik...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Python: Shuffle i wróć do początkowych elementów tablicy numpy
Mam tablicę, na której muszę zmodyfikować niektóre wartości. Aby to zrobić, muszę zmienić kolejność elementów tablicy, po zmianie jej wartości c...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
Jak wygenerować słownik wielu zagnieżdżonych z listy? [Zamknięte]
Oto, co chcę uzyskać w następujący sposób: dic = {'E':{0:{'T':{0:{'F':{0:'i'}},1:{'B':{0:'n'}}}},1:{'A':{0:'+',1:{'T':{0:{'F':{0:'i'}},1:{'B':...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Pygit2: Potrzebujesz pomocy, jak chodzić na wszystkich zatwierdzeniach we wszystkich oddziałach repo
Musiałbym chodzić po całych oddziałach repo, które popełnia. Próbowałem tego, ale bez powodzenia. : for branch_name in list(repo.branches.remo...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Jak zmienić współrzędne obszaru tabeli w Pythonie Camelot i Tabula-Py
Uzyskałem współrzędne obwiedni tabeli przy użyciu Camelot, ale muszę użyć tabula-py do wyodrębnienia danych tabeli, ponieważ camelot wyodrębnia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak odczytywać określone linie z pojedynczego pliku i pisać w tej samej linii w nowym pliku?
import os post_analysis_log = open("Complete_post_analysis.text",'w') directory='/media/quinn/Joker/Anaysis/KCATBH00' for x in range (1,6):...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Pyserial: termios.error: (22, „Niepoprawny argument”) podczas odczytu z wirtualnego portu szeregowego
Czy istnieje możliwość odczytu wirtualnych portów szeregowych bez wspomnianego błędu? Próbuję dotrzeć do danych wysłanych ze skanera kodów kr...
3 głosów
3 odpowiedzi
Funkcjonowanie w wierszach ramki danych w celu zmniejszenia duplikatów par Pythona
Mam ramkę danych, która wygląda tak: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13.4...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
2 odpowiedzi
Jak oddzielić tablicę liczb całkowitych w pythonie? [Zamknięte]
Mam listę liczb całkowitych, chcę je przekonwertować na liczby całkowite rozdzielone przecinkami, jak mogę to osiągnąć Wynik powinien mieć li...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Funkcja przestaje działać, jeśli jest uruchamiana więcej niż raz w Pythonie 3.7
Mam do czynienia z niektórymi symulacjami w Pythonie i mam następujący kod: import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodel...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić błąd „nazwa” „nie jest zdefiniowany” w pythonie?
Próbuję nauczyć się OOP-a Pythona, utknąłem z błędem poniżej. Exception has occurred: NameError name 'self' is not defined File "/home/khali...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Udostępniany dyktat w wielu procesach nie jest aktualizowany [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   przetwarzanie wieloprocesorowe: Jak udostępnić dyktat wielu procesom? a>        ...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Kleszcze nie wyświetlają się poprawnie na pasku kolorów
Z następującym kodem: import matplotlib.cm as cm from matplotlib import colors import matplotlib.pyplot as plt colormap = cm.YlOrRd norm = c...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zastąp duplikat zestawu wartości NaN
Gdybym miał następujące dane: +---------------+---------------------+---------------------+----------+--------------+ | email | date_o...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Python Jak otworzyć inny skrypt i uczynić go aktywnym
Chcę otworzyć skrypt Pythona za pomocą innego skryptu .pyw Próbowałem os.system („script.py”) i działa, ale gdy otwiera skrypt, nie jest aktywny...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Odszyfrowywanie zmiennych środowiskowych w AWS Lambda nie działa w Pythonie 3.6
Zaszyfrowałem zmienną środowiskową w funkcji AWS Lambda za pomocą AWS KMS. Następnie próbowałem odszyfrować zmienną w kodzie za pomocą przykłado...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
WebScraping: Uzyskaj zagnieżdżony element w tabeli HTML
Cześć. Jestem nowy w webscrapingu i utknąłem przy uzyskiwaniu zagnieżdżonego znacznika elementu HTML w tabeli. Oto kod HTML otrzymany z adresu U...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zdefiniować inicjator w klasie modelu PyMODM
Chciałbym mieć niestandardowy inicjator dla mojej klasy PyMODM. Robienie tego w prosty sposób class MyModel(MongoModel): fields = ......
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nakładające się prognozy na podzielonym obrazie
Kontekst i przykłady objawów Używam sieci neuronowej do wykonywania super-rozdzielczości (zwiększam rozdzielczość obrazów). Ponieważ jednak o...
-1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób nadać wartości boolean decydowanie jest moim datownikiem jest wakacje i weekendy lub nie w Dataframe w python
Mam kalendarz ramki danych, zawiera on datę i jest świąteczny lub nie. Mam inną ramkę danych zawierającą znacznik czasu datetime i chcę spraw...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Retrained model (test_new) z wcześniej utworzonego modelu keras-cnn-sequential (test) ma zmniejszony rozmiar na dysku lokalnym. Czy to jest poprawne?
Stworzyłem model dla 16 oznaczonych obrazów, wszystkie umieszczone w 1 lokalnym katalogu. Ten rozmiar modelu to 300 MB na moim dysku lokalnym. T...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Animuj mapę termiczną Array w czasie rzeczywistym
Z Python3, Numpy, Matplotlib, Anaconda, Spyder: Mam tablicę, która zmienia się w czasie i chcę animować jej mapę cieplną. Teraz znalazłem wiele...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić „Permission Denied” w pyglet
Robię prosty program, który wyświetla pojedynczy obraz na ekranie, ale podczas próby wyszukania pliku, pojawia się błąd mówiący, że uprawnienia...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Chcę napisać sth z pythonem w innym pliku, a następnie chcę zaimportować jego zmienną do pierwszego pliku [zamknięte]
Chcę utworzyć plik Pythona, który zapisuje zmienną a = 2 w innym pliku Pythona, a następnie chcę zaimportować jego zmienną do pierwszego pliku P...
spytał 8 miesięcy temu