Pytania oznaczone [python]

0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2 zawiniętego w błędzie sqlalchemy
Przesyłam ramkę danych pand do tabeli w Postgres przy użyciu SQLalchemy i psycopg2. Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2, który mieści się w błę...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Próbuję wyregulować, wyśrodkować i wyregulować wyjście stopera
Mam program stopera, który jest w pełni funkcjonalny. Wszystko, co próbuję zrobić, to sformatować wyjście do wyrównania. To była sekcja kodu...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
5 odpowiedzi
i + = 1 generuje błąd składniowy w pętli for
np. name = 'python' length = len(name) i = 0 for n in range(-1,(-length-1), -1): print( name[i], '\t', name[n]) i+ = 1 Usuwam i + =...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Mój program działa, ale jest bardzo powolny, a także działa wolniej
Wyciągam dane z interfejsu API wiedzy Microsoft Academic, a następnie wykorzystuję odpowiedzi json jako słowniki, aby wyodrębnić potrzebne infor...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyodrębnić dane z hierarchii zamówieniowej sprzedawców za pomocą Pythona i Pandy
Summary W skrócie, muszę wyodrębnić dane z serii pand zawierających pojedyncze Uporządkowane Dicty. Jak dotąd postęp był dobry, ale teraz traf...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wstrzyknąć inną zmienną środowiskową w dev, test, prod w Pythonie
Pracowałem z Flask, która oferuje łatwy sposób konfiguracji aplikacji działającej w różnych trybach. (dev, test, prod, ...) class BaseConfig:...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Migracja pmp-check-aws-rds z boto2 do boto3
Chcę użyć pmp-check-aws-rds do monitorowania moich instancji RDS przy użyciu Nagios. Wtyczka używa obecnie biblioteki Python2.7 i boto. Udało mi...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób można wyodrębnić ciągi przy użyciu słów kluczowych i indeksu?
Próbuję uzyskać określony ciąg podążający za słowem kluczowym z ciągu danych. Te zbierane podciągi są następnie łączone. Czy istnieje prostsz...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Parser BS4 zapisuje do pliku
Studiuję pytona i mam zadanie. Muszę zapisać wyniki zgarniania do pliku, ale są pewne błędy. Każdy ciąg w pliku wynikowym ma wartość „None”, ale...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Niski poziom API w tensorflow 2.0
Jestem bardzo zdezorientowany co do API w Tensorflow 2.0. Jak mogę utworzyć warstwę przy użyciu niskopoziomowego interfejsu API w Tensorflow 2.0...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wygenerować siatkę 3D wektorów? (każda pozycja w siatce 3D jest wektorem)
Chcę wygenerować czterowymiarową tablicę o wymiarach (dim, N, N, N). Pierwszy komponent ndim = 3 i N odpowiada długości siatki. Jak można elegan...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tensorflow: Jak korzystać z API zestawów danych Tensorflow do używania obrazów TIFF?
Obecnie używam API zestawu danych Tensorflowa do ładowania i preprocesuj obrazy do szkolenia i testowania. Oto fragment kodu, którego używam,...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na uczynienie randint () mniej pseudo i bardziej przypadkowym? [Zamknięte]
Pracuję nad symulatorem loterii i nie jestem zadowolony z losowań generowanych przez randint. Czy są jakieś sztuczki, aby uczynić go bardziej...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak Mock django powiązał kwerendy przy użyciu python unittest
func_to_test.py from models import MyModel def myFunc(): #Query 1 queryset_exists = MyModel.objects.filter(id=0).exists()) #Query 2 q...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nachylenie linii regresji za pomocą numpy / pand
Próbuję napisać fragment kodu, który dał dwie listy liczb, znalazł współczynnik beta . Można to zrobić, znajdując nachylenie linii lub stosując...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
wstawianie danych do tabeli za pomocą pyodbc
im próbuję wstawić dane za pomocą python (pyodbc) do mojej bazy danych, ale wciąż otrzymuję błędy takie jak brakujący przecinek i inne Próbow...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Utwórz NonUniformImage na podstawie tablicy Numpy 2d o niestandardowej szerokości i wysokości komórki
Próbuję stworzyć „mapę cieplną” z Matplotlib 2d Numpy Array i znaleźć opcję NonUniformImage tutaj . Poniżej znajduje się prosta wersja pojedync...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy ktoś może mi pomóc w tym PyCharm i importować błędy modułowe?
Próbuję to uruchomić: import pygame from pygame.locals import * from OpenGL.GL import * from OpenGL.GLU import * Ale wystąpił błąd i mówi:...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Sprawdzanie bazy danych Access za pomocą pyodbc czasami działa dobrze, ale czasami powoduje błąd połączenia
Próbuję wykonać zapytanie SQL w lokalnej bazie danych Access za pośrednictwem pyodbc. W poniższym kodzie drukowanie nazw tabel działa dobrze,...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
2 odpowiedzi
Ciąg Pythona do słownika
Problem z dodawaniem nowych rekordów do zmiennej /listy (słownika). Stworzyłem program (książkę adresową) i zaimportowałem plik .csv (nagłówk...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Mapowanie danych do niestandardowych danych hoverData
Może to być błąd ... Nie mogę poprawnie zmapować moich danych do wyświetlenia jako podpowiedź podczas tworzenia siatki aspektu za pomocą Plotly'...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wyszukaj, jeśli klucz słownika zawiera elementy w Pythonie
Jeśli mam następujący słownik i listę, czy istnieje sposób, w jaki mogę wyglądać, że elementy na liście są zawarte w kluczach słownika? Próbo...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
5 odpowiedzi
Konwertuj liczbę całkowitą na zmienną
Usiłuję napisać funkcję, która konwertuje liczby całkowite na zmienne i pozostawia booleany i łańcuchy takie, jakie są. Zdefiniowałem następu...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
0 odpowiedzi
Śledzenie słońca za pomocą silników Raspberry LDR i silników krokowych [zamknięte]
buduję tracker słoneczny wykorzystujący podwójną oś raspberry Pi, 4 LDR, ADS1115 i dwa silniki krokowe, czy jest jakiś kod, którego mogę użyć?...
spytał 8 miesięcy temu