Pytania oznaczone [psycopg2]

0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2 zawiniętego w błędzie sqlalchemy
Przesyłam ramkę danych pand do tabeli w Postgres przy użyciu SQLalchemy i psycopg2. Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2, który mieści się w błę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak sprawić, by wartości execute_values ​​były bezpieczne?
Używam następującego fragmentu kodu, aby wstawić niektóre wartości: execute_values( dest_cursor, f''' INSERT INTO {tName}({tColumns}) VA...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Brak modułu o nazwie „psycopg2._psycopg”
Tworzę funkcję lambda, aby połączyć się z instancją Postgresql RDS, używając biblioteki psycopg2. Kiedy próbowałem na moim lokalnym pulpicie, dz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Psycopg2 - Zapytanie o ostatnie 24 godziny bazy danych postgreSQL cur.execute
Mam trudności z odpytywaniem wszystkich danych z tabeli w ciągu ostatnich 24 godzin i trudno powiedzieć, czy jest to błąd postgres z mojej stron...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd podczas migracji wstecznej DeleteModel w Django
Mam dwa modele z relacją jeden do jednego w Django 1.11 z PostgreSQL. Te dwa modele są zdefiniowane w models.py w następujący sposób: class Bo...
0 głosów
0 odpowiedzi
im błąd składni podczas kwerendy db postgres przez psycopg w Pythonie
Otrzymuję błąd zapytania sql podczas uruchamiania poniższego kodu. z jakichś powodów ten kod działa dobrze na niektórych plikach, ale na niektór...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego mogę użyć wyników zapytania tylko raz?
Jestem nowym użytkownikiem SQL i psycopg2. Bawię się trochę i próbuję znaleźć sposób wyświetlania wyników zapytania. Mam mały skrypt, w którym n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem podczas instalacji psycopg2 w MacOSie dla Pythona 3.7
Próbuję zainstalować psycopg2 dla Pythona 3.7, ale mam dziwny (i długi) problem z wyjściem. Próbowałem śledzić kilka odpowiedzi na temat stac...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Połącz się z bazą danych Postgres za pomocą AWS Secrets Manager
Chciałem użyć menedżera AWS Secrets, aby zalogować się do postgres bez używania nazwy użytkownika i hasła jako zwykłego tekstu. Nie jestem pewie...
2 głosów
2 odpowiedzi
Instalacja pakietu nie powiodła się - psycopg2 w OsX
Próbowałem zainstalować adapter PostgresSQL dla Pythona: $ pipenv install psycopg2 I mam ten błąd: Installing dependencies from Pipfile.l...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wysyłanie Psycopg2 należy przekazać do klastra Redshift bez wywoływania polecenia commit. Jak przetestować moje zapytania SQL na Redshift?
Próbuję wykonać kilka zapytań na Redshift. Jednak przed uruchomieniem zapytań próbuję uruchomić zapytania bez instrukcji zatwierdzenia. Oto mój...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Polecenie SELECT nie znajdzie nazwy kolumny z dwukropkiem
Mam skrypt Pythona do pobierania wartości (identyfikator tabeli) z bazy danych PostgreSQL. Nazwa kolumny zawiera dwukropek i uważam, że to przes...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Wybieranie danych za pomocą psycopg2 z tabeli opartej na schemacie w PostgreSQL
Jestem nowym użytkownikiem pythona i stworzyłem skrypt do wybierania danych z tabeli opartej na schemacie w postgreSQL. Ale kiedy używam skry...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
sqlalchemy.exc.OperationalError: (psycopg2.OperationalError) podczas konfigurowania mojego DB
Próbuję skonfigurować nową bazę danych, uruchamiając następujący kod Pythona, ale pokazujący ten błąd w tytule import os import sys from sqla...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Brak modułu o nazwie psycopg2._psycopg2 w Google Cloud Functions
Mam funkcję Google Cloud, która korzysta z Google Cloud SQL za pośrednictwem psycopg2. Mam psycopg2 w moich wymaganiach.txt, ale po aktualizacji...
0 głosów
2 odpowiedzi
Instalacja psycopg2 kończy się niepowodzeniem na MacOS z niejasnym komunikatem o błędzie
Próba zainstalowania psycopg2 przy użyciu pip 19.1 na MacOS 10.14.4 zwraca długi komunikat o błędzie poniżej. Rozumiem, że istnieją ostrzeżenia...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wybieranie danych z tabeli opartej na schemacie w Postgresql przy użyciu psycopg2
Jestem nowicjuszem w Pythonie i chciałbym wybrać niektóre dane z bazy danych postgreSQL za pomocą API psycopg2 Pythona. Tabela, którą wybiera...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
psycopg2: dynamiczna tabela, kolumny i wartości
Próbuję użyć psycopg2 do wygenerowania dynamicznej instrukcji INSERT INTO, w której tabela, kolumny i wartości są dynamiczne. Przeczytałem do...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
psycopg2.errors.DuplicateTable: relacja „nazwa pliku” już istnieje, ale tak naprawdę nie istnieje
Ciągle otrzymuję ten błąd psycopg2.errors.DuplicateTable: relation "customers" already exists i wiem, co to znaczy. Problem polega na tym, że...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jednostkowe testowanie skryptów SQL z Pythona
Mam kilka skryptów SQL od moich kolegów do tworzenia i wstawiania różnych tabel w bazie danych. Używam python i psycopg2 do wykonywania tych skr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Psycopg2 Python3 Wstawianie wielu zmiennych jako listy
Mamy funkcję def update_cfg(self, alert_name, description, owner, cfg_json, permission= '{"org_ids":[""], "dept_ids":[""]}'): try:...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Kwerendy Redshift nie działają z psycopg2
Tworzę skrypt Pythona do interakcji z uprawnieniami do schematu (i względnymi tabelami) na Redshift. Zgodnie z sugestią w innych postach StackOv...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zwiększyć / zmniejszyć kolumny za pomocą Postgres + Psycopg2
Próbuję napisać funkcję, która może zwiększać /zmniejszać liczbę kolumn o określone wartości. Myślę, że zajęłoby to obiekt taki jak {   „some...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak mogę wydrukować unikalny kod zgodnie z pętlą, jeśli jest taka sama wartość?
jak mogę wydrukować unikalny kod zgodnie z pętlą, jeśli jest taka sama wartość? FullChar = 'CEFLMPRTVWXYK0123456789' total = 1000 count = 10 c...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Postgis ST_GeomFromWKB return Nieprawidłowa wartość flagi endian napotkana
Próbuję sprawdzić, czy wielokąt jest zawarty w innym wielokącie. W bazie danych mamy pole z danymi geometrii o nazwie „wkb_geometry”. Mam...
spytał 3 miesiące temu