Pytania oznaczone [postgresql]

0 głosów
1 odpowiedzi
Knex, Postgres i STRING_ARRAY: uzyskiwanie różnych wyników
Testowałem tutaj zapytanie za pomocą STRING_ARRAY: http://sqlfiddle.com/# ! 17/952405/1 Także tutaj: SELECT to_char(workshop_date, 'YYY...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
PG :: SyntaxError at / bookmarks - Nie mogę zrozumieć, dlaczego zapytanie SQL jest błędne
Podczas uruchamiania mojej aplikacji za pomocą sinatry pojawia się komunikat o błędzie PG::SyntaxError at /bookmarks ERROR: syntax error at or n...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Spring Boot Data JPA upuszcza dane z Postgres 9.5
Niedawno moja aplikacja widziała odrzucenie zatwierdzeń i jestem całkowicie zaskoczony. Brak dzienników, brak błędów, wszystko trwa tak, jakby w...
0 głosów
1 odpowiedzi
ActiveRecord przyspiesza zapytanie `where.not`
Mam kwerendę, która ulega znacznemu spowolnieniu, gdy do zapytania zostanie dodana klauzula not. # query is 13.6ms FbGroupApplication.select(...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Logiczne replikacje PostgreSQL z błędem „nie mogły odbierać danych ze strumienia WAL: serwer niespodziewanie zamknął połączenie”
Mam logiczną replikację utworzoną między 2 serwerami PostgreSQL (PostgreSQL 10.6 na x86_64-pc-linux-gnu, skompilowaną przez gcc (GCC) 4.8.3 2014...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
hibernate ddl validation smallint vs int2
Mam starszą aplikację, którą chcę zaktualizować do JPA. Do rozwoju lokalnego i testowania skonfigurowałem bazę danych H2 w pamięci, na serwerach...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyeksportować schemat tylko dla Postgres
Mam bardzo dużą bazę danych PostgresSQL. Chciałbym zrzucić tylko schemat. Uruchamianie pg_dump -s myschema -f /dump.sql działa wiecznie, wi...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Skumulowana suma na podstawie warunku w innej kolumnie
Chciałbym utworzyć widok na podstawie danych w następującej strukturze: CREATE TABLE my_table ( date date, daily_cumulative_precip float4...
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy migracja w bazie danych jest automatycznie odzwierciedlana w replice odczytu?
Stworzyłem replikę odczytu z Postgres DB w AWS RDS. Teraz, gdy uruchomię migrację w głównym DB, odczytana replika automatycznie się zmigruje?  ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdzanie unikalnej wiadomości e-mail w bazie danych Psql
Buduję stronę internetową z systemem logowania i chcę sprawdzić, czy dany e-mail nie jest jeszcze w mojej bazie danych. Ale nie mogę tego urucho...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zrozumienie keepalive między klientem a cockroachdb z haproxy
Mamy problem z nazwaniem go przez klienta A . Próbuje połączyć DB nazwę serwera (karalucha) B z równoważeniem obciążenia za pomocą ha-proxy...
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdzanie danych za pomocą pustego jsona lub danych błędu
Mam tabelę w Postgresql, która ma kolumnę jsonb. Ta kolumna może zawierać 3 typy danych w następującej strukturze: [], jeśli wynik jest pust...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Postgresql pobiera klucze z zagnieżdżonej tablicy obiektów w polu JSONB
Tutaj 'atrapa danych dla kolumny jsonb { "address": [ { "country": "US", "extension": [ { "extension": [ { "va...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyodrębnić liczbę (cenę) z opisu
Cena przedmiotu jest w formacie 999,99 999 - 1 ..4 digits , - comma sign marks decimal point 99 - 2 digits after price Tabela Postgres...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sequelize.js postgres LATERAL użycie
Mam tabelę postgres z polem JSONB. json zawiera tablicę obiektów | id | my_json_field | ---------------------...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie ltree nie powiedzie się, gdy używane są pola, ale udaje się, gdy używa się literałów
z bardzo prostą tabelą taką jak ta create table matpath ( obj varchar primary key, path ltree ); Próbuję uruchomić następujące zapy...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można połączyć się z serwerem pomimo usunięcia wszystkich instancji i świeżej instalacji postgresql i pgadmin 4
Ten błąd jest powtarzany, gdy mój serwer odmawia połączeń. Zazwyczaj wykonałem nową instalację postgres, aby usunąć wszystkie pliki konfiguracyj...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
BAZY DANYCH jest niepoprawnie skonfigurowany rds postgres django
Zainstalowałem moją aplikację django na elasticbeanstalk, ale gdy łączę się z rds, pojawia się ten błąd:    Nieprawidłowo skonfigurowany („us...
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać sesje w bazie danych Postgres?
W jednym z naszych nowych projektów chcemy przechowywać dane sesji w bazie danych PostgreSQL. Znalazłem w Internecie kilka fragmentów kodu, a...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
postgres: zmień użytkownika nie aktualizując hasła
Konfiguruję postgres na kontenerze dokowania. if [ "$POSTGRES_DB" != 'postgres' ]; then createSql="CREATE DATABASE $POSTGRES_DB;" echo $cr...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Postgres: kopiowanie bazy danych z jednego serwera na inny na AWS RDS przy użyciu PGAdmin
Mam 2 instancje bazy danych postgres na moim koncie aws, w zasadzie oba uruchamiają różne silniki postgres i nie ma możliwości obniżenia wersji....
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wybrać inny wiersz z tabeli za każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja?
Mógłbym skorzystać z pomocy w generowaniu danych do mojej bazy danych. Mam dwie tabele z taką samą liczbą wierszy. Jeden z nich (T1) ma klucz...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
INSERT ma więcej kolumn docelowych niż wyrażeń db-migrate nodejs
db.runSql( 'insert into skill_set_related_position (skill_set_id, create_by, update_by, position_id)\n' + ' select (m2.id, 0, 0, p2.id)\...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać ostatnią niedzielę, w tym dzisiaj w PostgreSQL?
Czy jest możliwe uzyskanie ostatniej niedzieli w PostgreSQL łącznie z dzisiejszym dniem? Na przykład, jeśli dzisiaj jest niedziela, wyrażenie...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Unikalny zestaw relacji do tabeli w relacji wielu do wielu
Powiedzmy, że mamy Parent1, Parent2, Child1 i Child2. Jeśli Parent1 dotyczy zarówno Child1, jak i Child2, to w jaki sposób zakazać Parent2 ró...
spytał 3 miesiące temu