Pytania oznaczone [pointers]

0 głosów
0 odpowiedzi
jak zmienić wartość czegoś w tablicy za pomocą wskaźnika bez użycia nawiasów kwadratowych [zamknięte]
daje mi błąd polegający na tym, że nie mogę użyć kodu z powodu wskaźnika :) #include <stdio.h> #define LENGTH 31 void get_boom_number...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jestem zdezorientowany, jak zrozumieć ten kod. zawiera podwójne wskaźniki
Nie rozumiem, dlaczego poniższy kod zmienia tablicę b: int a[] = { 3, 6, 9 }; int b[] = { 2, 4, 6, 8, 10 }; int **c; int **d[2]; c = (int **)m...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Próba odtworzenia funkcji strcpy za pomocą wskaźników
Próbuję nauczyć się wskaźnika, odtwarzając funkcję strcpy w C. Przestał on działać, gdy mam miejsce, kartę w moim ciągu wejściowym (cokolwiek in...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę uzyskać dostęp do bufora pamięci zmapowanego w szybką strukturę?
To jest prawdopodobnie trywialne dla ciebie, ale jestem nowy w Swift i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Do konwersji danych z TCP /IP używam kodu C,...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Problem z tworzeniem i zwracaniem postrzępionej tablicy (błąd std :: bad_array_new_length)
W przypadku tego zadania domowego musimy utworzyć nową postrzępioną tablicę z kodem dostarczonym przez naszego profesora, wydrukować tablicę i o...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wstawiono hashtable w elementach zamówienia
Więc mam ten hashtable, który działa dobrze, ale potrzebuję sposobu na wydrukowanie jego elementów w kolejności, w jakiej zostały wstawione. Zas...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wypełnić tablicę struktur za pomocą wskaźnika podczas odczytu z pliku w C
Następujące informacje pojawiły się podczas nauki i chciałbym, czy robi to, co powinno. Powiedzmy, że mamy następującą strukturę: typedef stru...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Modyfikowanie wskaźnika w funkcji [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak modyfikować wskaźnik, który został przekazany do funkcji w C?              ...
0 głosów
1 odpowiedzi
Prawidłowy sposób wywołania funkcji c, która oczekuje ciągów znaków char8 [] jako parametru
Wewnątrz ISR mikrokontrolera próbuję wywołać funkcję w następujący sposób: //adc.c static volatile char uartBuf[6]={0}; CY_ISR(ISR_ADC) { fo...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Struct przekazany ze wskaźnika pokazuje nieprawidłowe wartości
Mam zmienną struct employee, którą zainicjowałem na stercie przy użyciu malloc. Przekazuję tę zmienną ze wskaźnika za pomocą *tmp, jak pokazano...
spytał 2 miesiące temu
-3 głosów
1 odpowiedzi
Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego nie mogę znaleźć długości tablicy przy użyciu funkcji sizeof () tutaj?
Gdy zmieniłem kod, aby dołączyć argument dotyczący rozmiaru, kod działał poprawnie. Ale nie mogę zrozumieć błędu, który pokazuje, gdy obliczam d...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
printf traktuje * p ++ inaczej niż to, co dzieje się z p [duplikatem]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Wyrażenia wskaźnika: * ptr ++, * ++ ptr i ++ * ptr                            ...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zapisać tablicę niepodpisanych znaków do wartości pływającej?
Próbuję pobrać dane czujnika z Arduino i wzmacniacza Raspberry Pi z wykorzystaniem komunikacji szeregowej RS232. Szukałem tej małej rzeczy i zna...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przywoływany obiekt tablicy nie zwraca zmiennej klasy podczas iteracji - kończy wywoływanie po wywołaniu instancji 'std :: logic_error'
Próbuję więc iterować poprzez dynamiczną tablicę (wymaganą) klasy „Candidate”, która ma getter „getVotes ()”, aby uzyskać głosy na sumowanie z „...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wartość atrapy wyprowadzana przez wskaźnik
Przekazuję wskaźnik struktury do funkcji i uzyskuję do niej dostęp, ale wskaźnik wskazuje na fikcyjną wartość po jej wejściu w tę funkcję. Ot...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozwiązać problemy z wektorem i T *
Mam zadanie, w którym muszę wykonać implementację C ++ ArrayList w stylu Java. Ale w kilku obszarach mam pewne problemy. Deklaracja .h i main...
spytał 2 miesiące temu
4 głosów
3 odpowiedzi
Zwalnianie pamięci ze wskaźnikiem kasowania i inteligentnym oraz właściwym sposobem zwalniania pamięci
Robię projekt dla uniwersytetu i próbuję dowiedzieć się, jak prawidłowo usunąć pamięć i czy sposób usuwania, który wymyśliłem, będzie miał taki...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dynamiczne przydzielanie pamięci i korupcja sterty
Aby otrzymać zadanie dla szkoły, muszę utworzyć program, który pobiera jedną tablicę i łączy w nią inną, przypisując pierwsze wartości X pierwsz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
alokowanie pamięci dla wskaźników struktury
Dlaczego, kiedy deklarujemy wskaźnik struktury, musimy przydzielić pamięć struct A{ /// }; int main(void) { struct A *var=(struct A*)mallo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać instancji potomnych klas abstrakcyjnych metodami?
Mam abstrakcyjną klasę Player i jej dzieci AI i Human. W mojej głównej postaci, gdy tworzę dwa obiekty Human i AI, działa dobrze. Ale kiedy użyj...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zapisywanie członków struktury w połączonej liście i ich zapisywanie
Niedawno zacząłem uczyć się wskaźników i list połączonych w C i są pewne rzeczy, których jeszcze nie rozumiem. Próbuję wyciąć ciąg wejściowy i p...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Nieoczekiwany błąd podczas tworzenia drzewa binarnego
Mam następującą reprezentację dla klasy BinaryTree: #include "treecode.hh" Treecode::Treecode(){} Treecode::Treecode(string s, int f) { t...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Ustawienie zmiennej równej zmiennej równej nullptr
Mam tablicę o nazwie my_array połączonych list. Node* x = my_array[0]; if (head == nullptr) { my_array[0] = new Node; } Jak to działa,...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Raycasting with triangles - Uzyskaj dostęp do tablicy w tablicy
Dzwonię do funkcji const triangle_t* findClosestHit( const float3& p, const float3& d, const triangle_t* triangles, std::size_t num_tr...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Utwórz nową krawędź w klasie wykresu
To jest mój pierwszy raz w StackOverflow ... Próbuję uczynić działanie klasy Graph na c ++. Kompilator pokazuje mi następujące msj w funkcji „in...
spytał 2 miesiące temu