Pytania oznaczone [pod]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zadzwonić pod listonoszem?
Nazwałbym mój po listonoszem, ale nie mam takiego adresu URL. uruchamiam mój pod z tym Yaml: apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: mongo-...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zorganizować udostępnione strąki używane w module głównym i module testów s'il vous plaît?
Mam udostępnione strąki używane w module głównym i module testów, ale gdy uruchomię moduł testów, otrzymam „jeden pod jest zaimplementowany zaró...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
W jaki sposób kubernetes podejmuje decyzję, którą kapsułę zainstalować podczas instalacji aplikacji?
Wiem, że kubernetes ma koncepcję zamawiania pod. Odniesienie: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/pod -priority-preemption / C...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdź, czy identyfikator pakietu „org.cocoapods.PhoneNumberKit” jest poprawny
Zainstalowałem PhoneNumberKit, dodając    pod 'PhoneNumberKit', '~ > 2,6 '   do podFile i uruchamianie instalacji pod po tym moja a...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
swift: obsługuje iOS8 z POD tylko dla iOS9
Mam aplikację, która działa z iOS9. Teraz chcę dodać obsługę iOS8, ale 1 z moich PODS działa tylko z iOS9. Chcę, aby ten POD działał na iOS9...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodawanie Firebase do projektu Pod
Zastanawiałem się, czy ktoś był w stanie z powodzeniem zintegrować FireBase SDK z jego projektem Pod. Dokumentacja Firebase na https://fireb...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Menedżer plików audio url chce być odtwarzany w „Jukebox pod”?
Zapisuję pobrany plik w menedżerze plików i muszę go odtworzyć w trybie offline. Dostaję adres URL, ale nie wiem, jak zapłacić innym niż AVPlaye...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd podczas ustawiania s.static_framework w podspec
Utwórz lib z obiektywem C i szybkim. w nim mam obrazy, których używam w mojej bibliotece. Kiedy testuję lib, obrazy są ładowane poprawnie. Ale k...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można rozwiązać hosta: github.com
Nie używam serwera proxy, ale próbowałem to zrobić git config --global --unset http.proxy git config --global --unset https.proxy z innego pr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Plik SwiftWebSocket-Swift.h nie został znaleziony podczas próby użycia SwiftWebSocket pod w bibliotece statycznej Objective-C
Buduję statyczną bibliotekę iOS w Objective-C, ale chcę, aby używał podstrony SwiftWebSocket. Jeśli odkomentuję use_frameworks! w Podfile budowa...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Czy nie można zaimportować modułu pod, który został zainstalowany?
Zainstalowałem pod SlideMenuController. Podałem określone kroki . Ale wciąż pojawia się błąd    Brak takiego modułu „SlideMenuControllerSwif...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz definicję Pod lub plik Yaml / Json używając Name
Próbuję pobrać definicję yaml /json strąków działających w klastrze. Czy jest jakiś sposób z pomocą kubectl, klienta python? Próbowałem tego,...
spytał 3 miesiące temu
3 głosów
0 odpowiedzi
Eksmisja pod Kubernetes plan eksmituje pod do węzła już pod DiskPressure
Uruchamiamy klaster kubernetes (1.9.4) z 5 masterami i 20 węzłami roboczymi. W tym klastrze uruchamiamy jeden zestaw stanów z replikacją 3 wśród...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
BŁĄD | [iOS] nieznany: napotkano nieznany błąd (nieprawidłowy numer wersji ciąg „4.0”) podczas sprawdzania poprawności
Aktualizuję moją bibliotekę pod na cocoapods. ale na Sprawdzanie poprawności za pomocą następującego polecenia pod lib lint stoję przed na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd nieudanego montażu: nie można uruchomić mysql pod z openhift
Dostaję błąd jak poniżej Nie udało się zamontować Nie można zamontować woluminów dla pod "mysql-8-dm4rs_ (23ddfd4c-699d-11e9-9461-0a69cdf75e6...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wdrożyć wiele strąków z takim samym wykresem steru?
Chcę wdrożyć wiele modeli ML w różnych podsystemach w tej samej przestrzeni nazw. Ale ilekroć wyciągam nowy obraz z aws ECR i wdrażam go za pomo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Openshift Deploymentconfig dla wielu strąków
Pracujemy nad ustawieniem aplikacji rozruchu sprężynowego w openshift, która jest wymagana do odczytu plików z zamontowanego woluminu. Chcemy wi...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Naszyjnik Mockup Tool w JavaScript nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniami
Używam Shopify i skryptu znajdującego się na aplikacji https: //. cjdropshipping.com/static/shopify/pod/pod.js , aby wygenerować makiety dla pr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Co to jest linijka, gdy pod podspecs plik do specyfikacji?
Jaka jest linijka dotycząca zapisywania pliku podspec w ścieżce. Na przykład: FFmpeger-iOS znajduje się w katalogu „/.cocoapods/repo/master/S...
pod
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Aktualizuj pole Selektor węzła dla POD w locie
Ostatnio próbowałem różnych rzeczy wokół k8. Zastanawiam się nad polem nodeSelector w specyfikacji POD. Jak rozumiemy musimy przypisać kilka ety...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Tworzenie wdrożenia w Kubernetes z Apache Airflow
Chcę utworzyć rozmieszczenie kubernetes zamiast pod. Czy można to zrobić w przepływie powietrza Apache? . Wiem o programie KubernetesPodOperator...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Xcode, Pods ProjectName.debug.xcconfig nie może otworzyć pliku. Nieprawidłowy katalog
Kiedy buduję projekt, widzę błąd kompilacji: ProjectName.debug.xcconfig unable to open file. Nie mogłem zrozumieć mojego problemu przez długi cz...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Adresy IP Kubernetesa powinny być osiągalne lub możliwe do pingowania z zewnętrznej sieci - z wyjątkiem mastera i pracownika
Stworzyłem wdrożenie z NodePort. Pod jest tworzone, a pod ma IP. W kapsule działa tylko jeden kontener. Chcę uzyskać dostęp do tego kontenera /p...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie znaleziono pliku Obj-C Downpicker, może symulować, ale nie może ARCHIWIZOWAĆ
Początkowo moja aplikacja należy do innego Apple ID, przeniosłem moją aplikację na inny Apple ID. Debugowałem kilka problemów z kodem X i symulo...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak skonfigurować podgatunki jako sprzedawane frameworki w CocoaPods?
nasz zespół rozwija pakiet IOS SDK. Wysyłamy SDK w sposób skompilowany (i używamy Swift: D czekając na stabilność modułu, aby ułatwić nam pracę)...
spytał 4 miesiące temu