Pytania oznaczone [perl]

-3 głosów
0 odpowiedzi
Problemy z zapętleniem po szacunku w perlu [zamknięte]
Zapętlam dane w perlu. % foreach my $value (keys ${data->{'pi'}{'home'}}){. Dostaję ostrzeżenie keys on reference is experimental. Tak więc s...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Perl: MP3 :: Tag: Jak zdobyć znaki specjalne?
Używam MP3 :: Tag do automatycznego oznaczania MP3 w odniesieniu do lokalizacji w katalogach. Ale nie jestem w stanie mieć znaków specjalnych...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak znaleźć niedopasowany separator tekstu
Próbuję usunąć podwójne cudzysłowy, które pojawiają się w ciągu pochodzącym z dB, ponieważ powoduje błąd strumienia w innej aplikacji. Nie mogę...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Raport pokrycia modułów Perla przez cpancover.com
cpancover.com generuje raporty dotyczące pokrycia kodu modułów Perla. Rozumiem, że to tylko serwer WWW używający Devel :: Cover, ale chciał...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Zapisywanie dokumentu Word jako HTML zakodowanego w UTF-8
Mam skrypt Perla, który zapisuje dokument Worda jako HTML. Działa następujący kod: use strict; use Win32::OLE::Const 'Microsoft Word'; [...] $...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Net :: XMPP Moduł Perla: błąd ścieżki ssl w systemie Windows
Próbuję połączyć się z serwerem XMPP za pomocą modułu perl Net :: XMPP na komputerze z systemem Windows 10 z uruchomionym Strawberry Perl i otrz...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Plik :: Globstar nie działa dla niektórych wzorców
Próbuję użyć modułu File :: Globstar do rekurencyjnego wyszukiwania plików. https://metacpan.org/pod/File::Globstar#EXAMPLES . Jednak niektó...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Perl lub Powershell jak przekonwertować z UCS-2 little endian na utf-8 lub czy inline oneliner search zastąpić regex na pliku UCS-2
Używam Windows ActivePerl i nigdy nie wydaje się, aby uzyskać konwersję małego pliku endianu UCS2 w celu prawidłowej konwersji na utf-8. Najleps...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak jawnie ustawić plik cookie przy użyciu LWP
Chcę ustawić niektóre pliki cookie do użytku w HTTP::Request później. To jest mój kod (najkrótsza forma, która już pokazuje problem): #!/usr/b...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Plik wejściowy i wyjściowy w terminalu perl
Proszę, coś nie tak w tym kodzie, na wejściu i wyjściu, nie wiem, jak mogę poprawić ten kod: echo < in.txt | perl -CS -pe 's/[\x{0830}-\x{\...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Usuń linie z tablicy csv tablicy hash
Próbuję usunąć wszystkie linie z tablicy zawierającej znak „:”. Jest to część większego systemu, więc nie mogę zmienić znacznej części interfejs...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
4 odpowiedzi
Tablica Perl: dopasowania wzorców następnie przechodzą do innej tablicy
Perl: Chcę przenieść każdy element tablicy, który pasuje do wzorca. Na przykład mam poniżej tablicy @ array1 = {kot 2, pies 3 # ruch, tygrys...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić CTRL + s w Gtk3?
Jak mogę sprawdzić, czy klawisz jest wciśnięty razem z określonym modyfikatorem w Gtk3 ? Na przykład tutaj chcę sprawdzić, czy naciśnięto CTRL...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Net :: MQTT :: Simple-> new () zawiesza się?
Próbuję użyć Net :: MQTT :: Simple pakiet z cpan. Poniżej znajduje się zmodyfikowana wersja przykładu „Object oriented” na tej samej stronie c...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dołączyć znak LF (0A) do pliku za pomocą Path :: Tiny?
Takie podejście nie działa - po prostu dodaje się ciąg „10” use Modern::Perl; use Path::Tiny qw( path ); use DateTime; my $d1 = DateTime->...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
RegEx dla pasujących słów poprzedzających przecinki, z wyjątkami
Część tekstu, na którą celuję, zawsze zaczyna się od „Również jest” i kończy się kropką. Pojedyncze nazwy między przecinkami próbuję namierzyć (...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
skrypt perl dodaje dodatkowe nawiasy klamrowe
Po skrypcie używam tego, który wykonuje wszystko dobrze, z wyjątkiem dodania trzech dodatkowych nawiasów klamrowych na końcu pliku. abc.jso z...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Perl Script (do wywoływania modułu Mac :: AppleScript Perl)
Konfiguruję automatyzację za pomocą skryptów powłoki i applescript. Kilka moich modułów wymaga przekazania kilku parametrów do AppleScript. Choc...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd połączenia SFTP z modułem Perl „Net :: SFTP”
Próbuję połączyć się z serwerem SFTP za pomocą Perla, ale otrzymuję następujący błąd połączenia: Permission denied at /app/perl-5.24.3/lib/site_...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak napisać plik excela przez Perla z makrem VBA wewnątrz
Moje skrypty Perla zapiszą plik excela jako dane wyjściowe dla użytkownika, a ja również potrzebuję tego pliku Excela zawierającego kody VBA. Oz...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uruchamiać komendy zdalnie na Linuksie przez ssh z Windows, hasłem, za pomocą perla
Chciałbym uruchomić kilka poleceń na komputerze z Linuksem przez ssh, z hosta Windows. Chciałbym użyć do tego Perla i nie mogę ssh za pomocą moj...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dołączyć nowe dane w nowych kolumnach do istniejącego arkusza?
Zbieram dane z tablicy plików dziennika i są 3 pola: Test, Host i CPU TIME w każdym dzienniku. Potrzebuję pól do wydrukowania w trzech kolumn...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Znajdowanie zawartości pod div ze specyficznymi wzorcami id przy użyciu MOJO :: DOM
Muszę przeanalizować niektóre kody HTML. Wzory identyfikatora tagu to: <tr id="date">.....</tr> <tr id="band01"><td>fi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
DBI connect ('database = orthomcl; host = db; mysql_local_infile = 1', 'orthomcl',…) nie powiodło się: odmowa dostępu dla użytkownika
Mam cat orthomcl/Dockerfile: FROM debian:stretch-backports RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak mieć Dist :: zilla określającą minową wersję Perla w YAML?
Chciałbym określić minimalną wymaganą wersję Perla w pliku yaml. Podczas gdy umieściłem perl wśród wymagań w moim dist.ini, myślę, że potrzebuję...
spytał 4 miesiące temu