Pytania oznaczone [node.js]

0 głosów
1 odpowiedzi
Knex, Postgres i STRING_ARRAY: uzyskiwanie różnych wyników
Testowałem tutaj zapytanie za pomocą STRING_ARRAY: http://sqlfiddle.com/# ! 17/952405/1 Także tutaj: SELECT to_char(workshop_date, 'YYY...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak użyć przeładowania odświeżania rzutni cypress
Witryna ma działać tylko w sieci mobilnej (wyświetla komunikat o błędzie na stronie internetowej), próbując zautomatyzować to samo przy użyciu w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Łączenie i agregowanie danych obiektu json za pomocą node.js
Generuję następujący json w mojej aplikacji Node: [ { id: 1, name: 'user1', sport: 'athletics', medal_count: '1'...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę dodać niestandardowe nagłówki do skryptu js?
Czy można dodać niestandardowe nagłówki do poniższego skryptu? Może być zarówno w pythonie, jak i tylko testować go z poziomu lambda. const ht...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zwrócona niezdefiniowana, oczekiwana Obietnica lub wartość
const admin = require("firebase-admin"); const functions = require("firebase-functions"); admin.initializeApp(functions.config().firebase); exp...
-1 głosów
2 odpowiedzi
Ajax publikuje puste dane
Próbuję utworzyć post AJAX na moim Express API. Spodziewam się, że {user: Todd} zostanie zwrócony w moim obiekcie danych, jednak za każdym ra...
spytał 3 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego Chrome odświeża adres URL po określonych minutach nieotrzymania odpowiedzi?
W mojej aplikacji węzłowej mam znacznik zakotwiczenia, który po kliknięciu zażąda trasy Express GET, która wykonuje niektóre wywołania API i ren...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak komunikować się między procesem renderowanym elektronowo a aplikacją ekspresową Webview?
Używam ekspresowej aplikacji w elektronicznym widoku sieciowym. Muszę się komunikować między procesem renderowanym elektronowo a aplikacją ekspr...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Żądanie kątowe http dla pliku json zwraca wartość undefined
Zacząłem ostatnio uczyć się Angulara, ale jest o wiele trudniej niż myślałem. Chcę przeczytać plik json na wykresie na mojej głównej stronie apl...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać dostępu do bazy danych mysql z aplikacji ekspresowej węzła
Wiem, że dużo na to odpowiedziano, ale żaden z nich nie pomaga mi w tym problemie. Chcę utworzyć klienta app-create-reag-app, wyrazić backend i...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Transform forEach in Promise (bez ASYC / AWAIT) [duplikat]
Czy są jakieś problemy z korzystaniem z async/await w pętli forEach? Próbuję przejść przez tablicę plików i await na zawartość każdego pliku....
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak przełączać się między indeksami na pobranych danych w ejs?
Wysłałem tablicę obiektów do przodu i chciałbym, aby przełączała wyświetlane dane między indeksami 0 i 1 (uniTimes [0] - - uniTimes [1]), co oko...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
W jaki sposób mogę uruchomić automatyczne kliknięcie w alert btn ok, aby kontynuować ładowanie docelowego adresu URL?
Używam cheerio do usuwania stron internetowych z e-commerce, ale problem blokowania strony w alercie, jeśli kliknę OK ręcznie, to dobrze, jak to...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać wartość Cypress DatePicker
Robię test E2E przy użyciu cypressa i chcę uzyskać datę, która pojawia się na elemencie DatePicker z mojej aplikacji reagującej. Próbowałem tego...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Instalowanie węzła w systemie Windows za pomocą bash
Poszedłem do nodejs.org i użyłem kreatora do zainstalowania węzła na najnowszym Windows 10. Włączyłem także podsystem Windows dla Windows i p...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie wielkiego błędu podczas próby zainstalowania Laravel na cPanel
Mam niewielkie doświadczenie z cPanel, ale muszę skonfigurować aplikację Laravel na cpanel. Naprawdę staram się rozwiązać ten problem. Oto kr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ERR_CONNECTION_REFUSED Podczas uruchamiania serwera na innym laptopie
Mogę hostować serwer na moim laptopie i będzie działał dobrze, ale na innych komputerach pojawia się błąd:    ERR_CONNECTION_REFUSED Oto...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wybrać pojedyncze pole dla dokumentów w kolekcji MongoDB?
Próbowałem pobrać (wybrane wartości) zapytanie w mongodb.that, które działa poprawnie w powłoce mongodb. Ale próbowałem uruchomić węzeł js, nie...
0 głosów
0 odpowiedzi
Ciąg połączenia mssql NodeJs
Mam pytanie, ponieważ ma błąd SQL Server Network Interfaces: Connection string is not valid, co jest nie tak z łańcuchem połączenia? app.get('...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Sesja ekspresowa nie zapisuje wartości „tokena”
Robię chatapp w ekspresie, a teraz pracuję nad tworzeniem czatu. Aby utworzyć czat, musisz być zalogowany, ale moja sesja nie działa, a konkretn...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Opróżnij użytkownika w żądaniu podczas korzystania z oprogramowania pośredniego
Mam problem z pustym użytkownikiem, gdy używam oprogramowania pośredniego checkAdmin na moich trasach Próbuję więc sprawić, by to oprogramowa...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
jsPDF addImage zwraca ten sam obraz z wieloma obrazami
Mam dziwne zachowanie podczas próby dodania wielu obrazów do jsPDF przy użyciu didDrawPage Niektóre ikony są takie same, podczas gdy inne ikony...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
dane formularza stają się niezdefiniowane w interfejsie API Node / Express
Próbuję opracować prosty interfejs API za pomocą NodeJS i Express. Ale za każdym razem, gdy próbuję wysłać zapytanie za pomocą PostMan i danych...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Żądanie API Node.js PUT nie powiedzie się po raz pierwszy podczas ponownego uruchamiania serwera. Działa przez resztę czasu
Moje żądanie PUT zawsze kończy się niepowodzeniem przy pierwszym uruchomieniu serwera, ale działa po pierwszej nieudanej próbie. Moje żądania GE...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyłączyć pole wejściowe, gdy karty adaptacyjne pojawią się w chatbocie microsoft?
Używam węzła js z botem microsoft dla webchat.where muszę wyłączyć wejściowe pole tekstowe, gdy pojawi się karta adaptacyjna i powinna ona włącz...
spytał 3 miesiące temu