Pytania oznaczone [ngx-treeview]

0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdź rekursywną strukturę JSON dla dopasowanych wartości liczbowych w zestawie w Typescript Angular
Mam interfejs użytkownika, w którym początkowo użytkownik musi zaznaczyć kilka pól wyboru. Pola wyboru mają kolejne identyfikatory. Struktura JS...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
dynamiczny widok drzewa ngx z wieloma kolumnami pod kątem 6
Jestem nowy w angular i muszę dynamicznie tworzyć widok struktury drzewa dla siatki. Mam dwie różne usługi, jedną dla poziomu nadrzędnego i i...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zmień kolor tekstu każdego elementu w widoku drzewa
Użyłem angular 7 i ngx-treeview. Chcę zmienić kolor tekstu elementu, jeśli zostanie sprawdzony jakiś warunek. to jest mój plik html: <ng...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wyłącz element w komponencie widoku drzewa
Użyłem angular 7 i ngx-treeview. Chcę wyłączyć element w komponencie treeview, jeśli jakiś warunek zostanie zweryfikowany. Mam problem z odcz...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
angular 7 pobierz wartość węzła nadrzędnego z ngx-treeview
Użyłem komponentu angular 7 i ngx-treeview. Użyłem config decoupleChildFromParent = true. Z tego widoku drzewa otrzymujemy tylko wartość d...
spytał 8 miesięcy temu