Pytania oznaczone [.net]

0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Klient oparty na systemie Windows, który pobierze dane z innego programu Windows [zamknięty]
Chcielibyśmy stworzyć nowego klienta oprogramowania, który będzie działał w środowisku Windows, które będzie nasłuchiwać innego, oddzielnego wej...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Klauzula Linq GroupBy nie zawiera pozycji z liczbą zerową
Mam poniżej zapytanie, które ma pogrupować wynik według Id, EntityName, DocType, Jurysdykcja. Dla każdej grupy zapytanie zwraca również elementy...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać identyfikator elementu z ciągu URL XML
Muszę zaimportować niektóre dane XML do mojej aplikacji, ale nie mogę dowiedzieć się, jak uzyskać atrybut elementu z elementu produktu. nie p...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do zagnieżdżonych przestrzeni nazw, aby uniknąć konieczności pełnego zakwalifikowania się do .NET
Czuję, że brakuje mi tutaj czegoś oczywistego, ale ten problem uporał się ze mną przez jakiś czas. Definiuję niektóre klasy w kilku różnych z...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego moja aplikacja nie zatrzymuje się po nieobsługiwanym wyjątku?
Chcę dowiedzieć się, jak działa dziennik zdarzeń Windows, gdy moja aplikacja ulega awarii, więc dodałem przycisk testowy do throw new Exception(...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można wdrożyć System.Net.Http z instalatorem ClickOnce
Opracowujemy aplikację Windows .NET i zdecydowaliśmy się użyć ClickOnce zamiast tylko kopiować /wklejać pliki z folderu wydania. Po wdrożeniu i...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Parametr jest niepoprawny z błędem Legacy MSXML2.ServerXMLHTTP60
Mam starszą usługę Windows, którą odziedziczyłem po poprzednim deweloperze. Czym dokładnie jest błąd:    Parametr jest niepoprawny Apl...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapewnić kontekst terminologii w Visual Studio?
IDE nie rozpoznaje niektórych terminów w kontekście mojego kodu. Czy mogę użyć cytatów „”? Ten kod jest przeznaczony dla kontrolera OSS. Kied...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób, aby wyświetlić DynamicMethod wynikowy kod zespołu x86?
Buduję DynamicMethod w locie, wstawiając OpCodes używając ILGeneratora. Używam wtyczki Visual Studio, aby wyświetlić kod IL w DynamicMethod, wię...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
JetBrains Rider „extern alias” i „using” support
Obecnie widzę, że JetBrains Rider ma pewne problemy z extern alias i using. Podkreśla to wszystko, część tekstu jest czerwona. Mam więc rodza...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń pierwszy element tablicy przed naciśnięciem nowego
Używam FireSharp do zarządzania tablicą elementów w bazie danych Firebase Realtime. Próbuję zaimplementować rodzaj kolejki składającej się z...
0 głosów
0 odpowiedzi
Wyświetl ciąg jako widok HTML na drukarce, PDF, OneNote, Fax, XPS itp
Chciałbym wydrukować HTML widok z string bez względu na to, jaki rodzaj drukarki wybierze użytkownik. Próbuję użyć biblioteki System.Drawing i m...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Cmd.Parameters Vs Cmd.Parameters.Item
Stoję w obliczu niezręcznej sytuacji z kodem VB.Net. Mam kod źródłowy ASP.Net przy użyciu VB.Net, który został napisany pod koniec 2010 roku....
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak wywołać zdarzenie Form1_Paint w zdarzeniu TextBox_TextChanged w C #?
Mam nazwę TextBox i wymaga ścieżki do folderu od użytkownika. Szukam pliku w określonym folderze. Jeśli zostanie znaleziony, zmieni kolor obramo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyślij wiadomość z nową biblioteką (Microsoft.Azure.ServiceBus), która jest czytana przez starą bibliotekę (Microsoft.ServiceBus.Messaging) za pomocą BodyType - String
Mam klienta napisanego jakiś czas temu, który używa starej biblioteki i dzwoni GetBody<string>(), aby czytać treść podczas odbierania wiad...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zaimplementować logowanie jednokrotne, które może łączyć się z wieloma aktywnymi katalogami?
Muszę zaimplementować uwierzytelnianie użytkownika, odczytując z wielu aktywnych katalogów. Jeśli jest to możliwe, jaki byłby standardowy sposób...
-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak przypisać zmienną sql do zmiennej c # w T4
Używam texttemplates (c # .net) do generowania zapytania sql, jak poniżej, <#@ template language="C#" #> <# int showMessage = #>...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Warunkowo zmień typy niektórych właściwości podczas serializacji do JSON
Mam klasę niestandardową, którą serializuję za pomocą JSON.NET. W tej klasie nazwijmy ją posInvoice, mam właściwości takie jak UnitPrice, Quanti...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Bunifu ToogleSwitch: jak ustawić DisableState?
Czy wiesz, jak ustawić Bunifu ToogleSwitch na „DisabledState”, aby pokazać jego „wyłączone” kolory? Ta kontrolka ma 3 stany: ON, OFF i DISABL...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
nie mógł załadować pliku lub zespołu „quickfix_net.dll” lub jednej z jego zależności
(Pozwól mi najpierw przeprosić i powiedzieć, że mocno zbadałem to pytanie i zdaję sobie sprawę, że jest wiele dyskusji na ten temat i sądzę, że...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Wydajne zapisywanie tablicy int do pliku
Mam potencjalnie większą tablicę int, którą piszę do pliku za pomocą BinaryWriter. Oczywiście mogę użyć domyślnego podejścia. using (BinaryWri...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić minimalną szerokość widoku prawego panelu bocznego w oknie Inspektora i Eksploratora
Utworzyłem dodatek Outlook przy użyciu addin-express. Kiedy przeciągam dodatek z prawego panelu do dolnego panelu i zmniejszam jego wysokość do...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Rdzeń Asp.net z niezależnymi zależnościami
Czy możliwe jest korzystanie z przenośności oferowanej przez .net core, a jednocześnie korzystanie z niektórych bibliotek DLL, które nie zostały...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Zgłoszony wyjątek: „System.ArgumentException” w System.Drawing.dll
Próbuję skompresować obraz bmp i zapisać go w wybranej lokalizacji. Ale uzyskanie błędu Zgłoszony wyjątek: „System.ArgumentException” w Syste...
spytał 2 miesiące temu