Pytania oznaczone [mysql2]

0 głosów
0 odpowiedzi
Ograniczenia zgodności różnych wersji serwerów mysql2 gem w / mysql?
Jestem w sytuacji, w której muszę uaktualnić bazową bazę danych mysql z wersji 14.14 Distrib 5.1.73 do nowszej i bardziej aktualnej wersji (mogę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd: Nie można dodać nowego polecenia, gdy połączenie jest w stanie zamkniętym
Niedawno wdrożyłem aplikację API node.js na serwerze Live. Dostaję te problemy na serwerze Live. Mam google, ale nie mogłem znaleźć dokładneg...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Adapter Rails ActiveRecord mysql2, domyślnie użyj PreparedStatement
Obsługa PreparedStatement dla mysql2 została już dodana w wersji 0.4.0, zgodnie z tym link Zgodnie z następującymi szczegółami w wersji 0.5.2...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
objection.js modifyEager .as ('count') nie wydaje się niczego robić w .count ()
Chcę więc uzyskać liczbę komentarzy w poście, a nie same komentarze Mam to, aby działało tak jak w ModyfikEager, ale as('count') wydaje się nie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Moja funkcja kwerend MySQL NodeJS zawsze zwraca błędne wyniki
Pracuję nad grą, która korzysta z MySQL dla trybu wieloosobowego. Teraz za każdym razem, gdy żądam zapytania (na przykład ) dat("SELECT * FROM...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Async / Await Error zwrócił promise {<pending>}
Pomóż mi, jaki jest sposób wyświetlania 1 lub 0 const checkDataFail = async () => { const result = await conn.promise().query("SELECT *...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zeit prosi mnie o zależność „mysql2”, ale mam ją zainstalowaną
Staram się, aby projekt pracował nad hostingiem zeit. Używam Node z Express i Sequelize z mysql2. Kiedy próbuję uruchomić aplikację zeit, mam na...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać mysql2 0.3.16 z Ruby 1.9.3? (niezainicjowana stała Mysql2 :: Client :: SECURE_CONNECTION)
Próbuję skonfigurować moje lokalne środowisko dev, aby pasowało do mojego zespołu. Nie mogę uaktualnić Ruby /Rails /mysql2 (na razie). Wiem,...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyłączyć SSL podczas używania TypeORM do łączenia się z bazą danych MySQL
Próbuję połączyć się z bazą danych MySQL za pośrednictwem interfejsu Node API przy użyciu TypeORM z wyłączonym SSL. Używam MySQL2 jako klienta d...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można połączyć się z bazą danych przez Ruby i MySQL2
Kiedy próbuję połączyć się z bazą danych przez Ruby, otrzymuję ten błąd: conn.rb:16:in `<main>': undefined method `query=' for #<Mysq...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przekształć wybraną wartość aliasu w strefę czasową aplikacji w zapytaniu selecte
Mam dwie tabele o nazwie order i offer Gdy wybieram kolumny datetime tabeli bez nazwy aliasu, a następnie jej czas konwersji z UTC na my applica...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zapytanie MySQL nie przejdzie poza pewien punkt łańcucha obietnic
Wyciągam dane z Amazon MWS i wstawiam je do bazy danych MySQL. Z jakiegoś powodu polecenia MySQL przestają działać po pewnym punkcie łańcucha ob...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zamknąć połączenie z asynchroniczną bazą danych?
Hi Próbuję wykonać funkcję node.js, która otwiera połączenie z bazą danych, wykonuje zapytanie, a następnie zamyka. Wszystko działa dobrze aż...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
`require ': nie można załadować takiego pliku - mysql2 / mysql2
Po trudnościach, ale udało się zainstalować mysql2 v 0.4.2 przy użyciu gem install mysql2 -v '0.4.2' -- --srcdir=/usr/local/mysql/include Z...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aktualizowanie MySQL zwraca zmienione wiersze, ale nie aktualizuje bazy danych [nodejs mysql2]
Mam funkcję uruchamiania mysql2 nodejs z zapytaniem obietnicy i aktualizacji, wynikiem jest show { "fieldCount": 0, "affectedRow...
spytał 4 miesiące temu
15 głosów
7 odpowiedzi
Nie można zainstalować MySQL2 gem na Windows 7
Podczas instalacji otrzymuję następujący komunikat o błędzie, daj mi znać, jeśli muszę opublikować więcej szczegółów. Wykonałem instrukcje z...
spytał 2 lata temu
12 głosów
2 odpowiedzi
Czy możliwe jest użycie gem mysql2 z szynami 2.3?
Nie mogę znaleźć niczego związanego z używaniem mysql2 z szynami 2.3. Czy można użyć tych dwóch razem? Chcę używać mysql2, ponieważ myślę, że to...
spytał 8 lat temu