Pytania oznaczone [mysql]

-1 głosów
0 odpowiedzi
JavaFX: Combobox nie jest wypełniany z powodu zapytania MYSQL string [closed]
Napisałem tę metodę w DBHandler mojego projektu, ale kod mysql nadal nie działa. W metodzie przekazałem zmienną łańcuchową, której wartość param...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Scal dwie kolumny wyników MySQL, w których jedna lub druga kolumna nie będzie pusta
Chciałbym scalić wyniki w kolumnie A i kolumnie B w jednej kolumnie, bez NULL, gdzie pozostały mi wyniki w kolumnie A + B. Może gwarantować, ż...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę wybrać cały post z określonym hashtagiem, który użytkownik śledzi w SQL i PHP?
W bazie danych mam tabelę ze wszystkimi hashtagami ( hashtag tabeli ) i id_użytkownika, który śledzi hashtag. W innej tabeli zapisałem posty z o...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz dane z mysql za pomocą jquery po kliknięciu przycisku
Pobrałem pewną liczbę wierszy danych w tabeli danych z bazy danych mysql. W ostatniej kolumnie tabeli pojawi się przycisk, a ja dodałem identyfi...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Czy tabela w SQL może mieć wiele kolumn jako klucze obce, które odnoszą się tylko do jednego klucza podstawowego innej tabeli?
Na przykład tabela Firmy ma kolumny nazwa_firmy, first_contact, second_contact i kontakty do tabeli mają kolumny id (PK), nazwę, telefon. Czy ta...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Paginacja i sortowanie nie działają zgodnie z oczekiwaniami nawet po dodaniu X-Total-Count
To mój pierwszy raz pracujący z reagowaniem-adminem. Skończyłem konfigurację samouczka z dokumentacji. Problem zaczyna się, gdy implementuję tę...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmienić wrażliwe zapytania sql w kwerendy sparametryzowane PHP [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak pobrać całą tablicę asocjacyjną z przygotowanej instrukcji?                ...
0 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie metabazy z kontenerem Docker SQL lub Docker MongoDB
Próbuję połączyć mój kontener dokowania Metabase z kontenerami bazy danych moich kontenerów. docker ps Utworzono kontener metabazy, taki j...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Chcę pokazać każdemu produktowi sumę (całkowitą) ilość, którą sprzedali [zamknięci]
Mam taką tabelę date , N°ProDUCT , QUANTIE_SELL
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę wykonać ten próbny test bazy danych w Pythonie?
Jestem nowy w pisaniu testów w Pythonie. Szukam napisać test, który szyfruje połączenie z bazą danych do MySQL i upewnia się, że zostaną wprowad...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie ostatniej wartości z wielowymiarowej tablicy poza pętlą foreach
Więc aktualizuję tabelę bazy danych i otrzymuję tablicę z wejścia, ponieważ istnieje wiele wartości (id [], price [], product [], description []...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać dostępu do bazy danych mysql z aplikacji ekspresowej węzła
Wiem, że dużo na to odpowiedziano, ale żaden z nich nie pomaga mi w tym problemie. Chcę utworzyć klienta app-create-reag-app, wyrazić backend i...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wyświetlanie danych MySQL w listbox i szybkie sortowanie
Wczytuję dane z bazy danych MySQL, pomyślnie nawiązałem połączenie z bazą danych, ale potrzebuję pomocy, aby wyświetlić dane w listboxie z lista...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
czy istnieje sposób na użycie kodu PHP przechowywanego w mysql po użyciu php, aby go pobrać? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak wykonać PHP, który jest przechowywany w Baza danych MySQL?                 ...
spytał 3 miesiące temu
-5 głosów
1 odpowiedzi
Co to jest najlepsza praktyka? Łącz bezpośrednie mysql lub ponad Rest Api dla smartfonów [zamknięte]
Podoba mi się, że App, który jest onlinem, będzie przez DB mysql. możesz odzyskać swój profil i uzyskać autoryzację za pomocą poczty. może...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Sortowanie dużych zestawów danych według dowolnej kolumny / atrybutu
Mam bazę danych MySQL z ~ 20M wpisami (i rosnącą) dystrybuowanymi w niektórych tabelach. Mój system ma funkcję, w której te informacje są wyświe...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wyszukiwanie Laravel wartości pola relacji + wartość pola relacji jest równe wartości pola
Używam Laravel 5.8 i muszę wykonać zapytanie, które wyszuka, czy wartość określonego pola w relacji + wartość konkretnego pola w innej relacji j...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wstawić kolumnę liczenia w każdym wierszu tabeli?
Zasadniczo mam tabelę z wieloma wierszami, ta kolumna nazywa się „id_źródła” i „czas spędzony”, w kolumnie „id_źródła” mam powtarzające się elem...
spytał 3 miesiące temu
5 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest możliwe, że konwersja wyniku wyboru łączenia wewnętrznego na listę zagnieżdżoną JSON?
Tworzę kontroler API za pomocą Springa. Mam dwie tabele i są to relacje jeden-do-wielu. Jedno wideo może mieć wiele produktów. > JSO...
spytał 3 miesiące temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Usuń, gdy żaden inny wiersz nie korzysta z relacji?
Mam tabelę użytkowników i tabelę obrazów. Użytkownik ma tylko jeden obraz. Obraz może należeć do wielu użytkowników. Próbuję zrobić to...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
MySQL: pymysql lub mysqldb, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności kursora słownika
Chciałbym uzyskać obiekt słownika jako wynik polecenia „wykonaj („ wstaw ... ”)„ SQL w Pythonie 2.7 przy użyciu Debain Stretch na Raspberry Pi V...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
autouzupełnianie bootstrap php mysql
autouzupełnianie bootstrap php mysql z bazy danych dane nie są pobierane z bazy danych, nie sugerując tego mój kod nie pokazuje żadnych wyników...
spytał 3 miesiące temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
Zintegruj regułę drools z mysql i spring boot
Jestem nowy w drools. Czy istnieje sposób na integrację reguł drools z mysql i spring boot. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, pomóż mi. Dzięki.     ...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Okresowo kopiuj dane z jednej bazy danych do innej MYSQL
Muszę wiedzieć, jak okresowo kopiować dane do innej bazy danych serwera MYSQL. Potrzebuję czegoś podobnego do zdarzeń MySQL (poziom bazy danych)...
spytał 3 miesiące temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
Jak najlepiej utworzyć serwer do wysyłania powiadomień wypychanych w aplikacji React-Native dla iOS i Androida? [Zamknięte]
Tworzę aplikację React-Native zarówno dla systemu iOS, jak i Androida, i chcę dodać kilka powiadomień do mojej aplikacji. Mam bazę danych MySQL...