Pytania oznaczone [mongodb]

2 głosów
5 odpowiedzi
Sprawdzanie mojego MongoDB i zdobywanie niezwykłego dbs
Więc dzisiaj byłem w moim MongoDB i wpisuję show dbs. Poza moimi zwykłymi dbs jest jeszcze hacked_by_unistellar. Ktoś może wiedzieć, co mogę tut...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problemy z importem Mongo do Big Query
Podczas importowania z mongo do dużego zapytania występują następujące błędy. Mamy skrypt, który przygotowuje dane z zrzutu mongo na s3 (około 2...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak upuścić mongodb w kontenerze dokowania ze skryptu npm
Używam mongodb (v.4.0.9) w kontenerze dokującym do celów testowych. Chcę móc uruchomić skrypt npm, aby usunąć bazę danych, aby móc przywrócić in...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie metabazy z kontenerem Docker SQL lub Docker MongoDB
Próbuję połączyć mój kontener dokowania Metabase z kontenerami bazy danych moich kontenerów. docker ps Utworzono kontener metabazy, taki j...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy możemy używać wywołań zwrotnych w powłoce mongo?
Chcę wstawić jeden dokument na collection1, ale po pomyślnym wstawieniu dokumentu chcę wstawić inny dokument na collection2. Jedno z pól dokumen...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń wszystkie dane z mongoDB jednocześnie z React with API axios
Jestem nowy w programowaniu i potrzebuję pomocy. W React próbuję usunąć wszystkie elementy z bazy danych mongoDB z osiami za pomocą map (). Kied...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać dostępu do com.mongodb.MongoClientSettings - sterownika Java MongoDB 3.7+
Śledzę przewodnik używanie wersji 3.7+ sterownika MongoDB Java ze starterem startowym Spring jako zależności. I dostaję błąd: java: cannot a...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak udostępnić nietrwałe przechowywanie w Openshift za pomocą MongoDB (podczas skalowania pod)
Zaczynam pojedynczy pod MongoDB z pamięcią nietrwałą, która ma być używana przez moją kontenerową aplikację w tym samym klastrze Openshift. W ja...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wybrać pojedyncze pole dla dokumentów w kolekcji MongoDB?
Próbowałem pobrać (wybrane wartości) zapytanie w mongodb.that, które działa poprawnie w powłoce mongodb. Ale próbowałem uruchomić węzeł js, nie...
0 głosów
0 odpowiedzi
Łączenie MongoDB z Metabase z certyfikatem z podpisem własnym
Mam bazę danych Mongo ze schematem follow URI: mongodb: //nazwa użytkownika: hasło @ url1: port, url2: port /baza danych? authSource = admin i a...
0 głosów
0 odpowiedzi
docker_auth nie ma dostępu do mongoDB przez TLS
Używam mojego własnego rejestru. Istnieje oficjalny obraz docker registry jako baza. Do uwierzytelnienia używam docker_auth . Przechowuję listę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyszukiwać MongoDB bez uwzględniania wielkości liter tylko dla pojedynczego pola?
Sprawa jest prosta. Chcę rozróżniać wielkość liter w polu name. Na szczęście najnowsze Mongo przynosi nam pojęcie sortowania i amp; indeksy sort...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
zapytanie mongoose Regex ze znakami specjalnymi
Chcę wyszukiwać wartości zawierające znaki specjalne, takie jak „(” w dokumencie). Używam następujących kryteriów w mangusty i pobieram nazwy, k...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zwiększ prędkość $ match na $ lookup MONGO
Mam zapytanie, w którym chcę uzyskać dane z 10 milionów rekordów. Teraz używam $lookup w zapytaniu, aby uzyskać dane z innej kolekcji i chcę wyk...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak odpytywać mongo find / aggregate na podstawie obiektów, które nie są tablicami
Będę szukał danych w rekap_rfid i wypuścił wszystkie dane na podstawie roku _2019 i może wprowadzić niestandardowy rok, miesiąc i dzień do wy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak filtrować nieznaną głębokość zagnieżdżonej tablicy obiektów za pomocą linq
Filtruję dokumenty na podstawie zagnieżdżonej tablicy obiektów o nieznanej głębokości dzieci za pomocą Linq { "name": "Skill test add st...
spytał 2 miesiące temu
-3 głosów
2 odpowiedzi
Potrzebujesz wyrażenia regularnego, aby wyszukać ciąg zawierający „+”
muszę przeszukać ciąg zawierający + jak „abc + xyz” lub „test + 1234”, obecnie używam 'abc. *', ale nie mogę wyszukać 'abc + xyz'      - 3...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Wersja Mongodb 3.4 nie może dołączyć do ciągu do pola ObjectId [duplikat]
Mam dwie kolekcje Użytkownik { "_id" : ObjectId("584aac38686860d502929b8b"), "name" : "John"...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Projekt schematu MongoDB dla relacji wiele-do-wielu
Mam problem z relacją Wiele-do-wielu w schemacie NoSQL. Znalazłem kilka przewodników i są dwa sposoby, aby sobie z tym poradzić - przechowuj...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Serwlety Java: serwer Tomcat znajduje klasy i pakiety MongoDB
Próbuję połączyć bazę danych MongoDB z Tomcatem. Pobrałem trzy pliki jar sterownika Java 3.10.1, mongodb-driver-3.10.1-javadoc.jar, mongodb-driv...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można edytować pliku mongo.conf, aby wyłączyć http
Próbuję edytować plik mongo.conf, aby wyłączyć http, ale otrzymuję błąd poniżej podczas ponownego uruchamiania mongo i sprawdzania stanu mongo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
MongoDB z Javą: Dodaj pole do dokumentu w obrębie tablicy wewnątrz dokumentu
To, co chciałem opisać w tytule, jest podobne do poniższego: { name: a , docs : [ { name: a } , { name : b } ] }, { name: b , docs : [ { name:...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przechowywanie tymczasowych informacji w MongoDB
Jestem bardzo zaaklimatyzowany do relacyjnych baz danych, więc nie jestem pewien, jak się do tego zabrać. Mam kolekcję o nazwie chats, w każd...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można wstawić lub pobrać danych do MongoDB
Próbuję wstawić i pobrać niektóre dane z MongoDB. Połączenie zostało skonfigurowane poprawnie zgodnie z instrukcją na stronie mongodb.com try:...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można określić informacji o serializacji dla „Expression”
Otrzymuję komunikat o błędzie Nie można określić informacji o serializacji dla a = > a.CurrentProcessingStep , gdy próbuję zaktualizować mój...
spytał 2 miesiące temu