Pytania oznaczone [mobilenet]

0 głosów
0 odpowiedzi
Operacja FusedBatchNorm w MobileNetV2
W modelu MobileNetV2 istnieje operacja o nazwie FusedBatchNorm. Czy ktoś może wyjaśnić, jak działa operacja FusedBatchNorm?      0 0 Answer...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
jak trenować i rozpoznawać twarze za pomocą tensorflow.js
Chcę zbudować aplikację internetową do rozpoznawania twarzy przy użyciu tensorflow.js z niestandardowymi twarzami. Mam następujący problem...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Model mobilny SSD nie wykrywa obiektów na większych odległościach
Wyszkoliłem model SSD Mobilenet z niestandardowym zestawem danych (bateria). Przykładowy obraz baterii jest podany poniżej, a także dołączony pl...
5 głosów
1 odpowiedzi
Przeszkolić wykrywanie obrazu za pomocą MobileNet
Kilka sposobów przekwalifikowania MobileNet do użytku z Tensorflow.js zawiodło mnie. Czy jest jakiś sposób na użycie modelu przekwalifikowanego...
1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można serializować bufora protokołu podczas korzystania z MobileNet z Tensorflow Federated
Używam wstępnie wyszkolonego MobileNet z Keras i chcę go szkolić przy użyciu federacyjnego uczenia TensorFlows, ale zawsze pojawia się błąd, że...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak w Tensorflow zmienić kształt wejściowego tensora istniejącego wykresu (np. MobileNet)?
Ładuję i przewiduję za pomocą MobileNet v1 frozen_graph.pb i pracuję z nim w Tensorflow bez żadnych problemów. Dla osób zaznajomionych z MobileN...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
MobileNetV2 w tf.keras. Wiele linków, ale bez przydatnych informacji
Chcę używać mobileNetV2 z tf.keras. Jeśli zajrzysz na stronę tensorflow dla aplikacji Keras Znajduję mobilenet = tf.keras.applications.M...
spytał 8 miesięcy temu